Комплекс вправ для очей для профілактики

комп’ютерного зорового синдрому

Примiрний перелiк вправ для зняття зорової втоми,       

що виконується вдома

1. Мiцно заплющити очi на 3-5 секунд, потiм розплющити їх на 3-5 секунд, повторити 6-8 разiв. Вправа знiмає втому, змiцнює м’язи повiк, сприяє полiпшенню кровопостачання, розслабленню м’язiв ока.

2. Швидко моргати протягом 1-2 хвилин. Вправа сприяє полiпшенню кровообiгу.

3. Дивитись у далину прямо перед собою 2-3 секунди. Поставити палець правої руки по середнiй лiнiї обличчя навпроти перенiсся на вiдстанi 25-30см вiд очей. Перевести погляд на кiнець пальця i дивитись на нього двома очима 3-5 секунд. Опустити руку. Повторити 10-12 разiв. Вправа знiмає втому акомодацiйного м’яза, полегшує зорову роботу на близькiй вiдстанi.

4. Закрити повiки. Проводити масаж їх з допомогою рухiв по колу пальцями протягом 1 хвилини. Вправа знiмає спазм м’язiв очей i полiпшує кровопостачання.

5. Поставити палець правої руки по середнiй лiнiї обличчя на вiдстанi 25-30см вiд очей. Дивитись двома очима на кiнець пальця 3-5 секунд. Закрити долонею лiвої руки лiве око на 3-5 секунд. Забрати долоню, дивитись двома очима на кiнець пальця 3-5 секунд. Потiм аналогiчна вправа виконується при фiксацiї пальця лiвої руки з прикриттям правого ока. Повторити 5-6 разiв. Вправа сприяє роботi обох очей.

6. Голова нерухома. Вiдвести напiвзiгнуту праву руку в бiк. Повiльно переміщувати палець справа налiво i злiва направо, стежити очима за пальцем. Повторити 10-12 разiв. Вправа змiцнює м’язи ока горизонтальної дiї i удосконалює їх координацiю.

7. Одночасно трьома пальцями лiвої руки легко натиснути на верхню повiку лiвого ока i трьома пальцями правої руки легко натиснути на верхню повiку правого ока. Через 1-2 секунди зняти пальцi з повiки. Повторити 3-4 рази. Вправа полiпшує циркуляцiю внутрішньоочної рідини.

8. Дивитись у далину перед собою 2-3 сек. Потiм перевести погляд на кiнчик носа на 3-5 сек. Повторити 6-8 разiв. Вправа розвиває здатнiсть утримувати погляд на близькiй вiдстанi.

9. Голова нерухома. Пiдняти напiвзiгнуту праву руку вгору. Повiльно перемiщувати палець згори вниз i стежити за ним очима.

Повторити 10-12 разiв. Вправа змiцнює м’язи очей вертикальної дiї i вдосконалює їх координацiю.

10. Голова нерухома. Витягнути напiвзiгнуту руку вперед i вправо. Виконати рукою на вiдстанi 40-50 см вiд ока повiльнi руки по колу за годинниковою стрiлкою і стежити при цьому очима за кiнцем пальця. Виконати цю вправу лiвою рукою, здiйснюючи рухи по колу проти годинникової стрiлки. Повторити 3-6 разiв. Вправа розвиває координацiю рухiв очей i сприяє змiцненню вестибулярного апарату.

11. Голова нерухома. Пiдняти очi вгору, опустити вниз. Повернути очi в правий бiк, потiм в лiвий. Повторити 6-8 разiв. Вправа удосконалює складнi руки очей.

12. Голова нерухома. Пiдняти очi вгору. Зробити ними рухи по колу за годинниковою стрiлкою, проти годинникової стрiлки. Повторити 3-6 разiв. Вправа сприяє розвитку складних рухiв очей i пiдвищує стiйкiсть вестибулярних реакцiй.

13. Голова нерухома. Пiдняти очi вгору, опустити вниз. Повернути очi вправо, потiм влiво. Повторити 6-8 разiв. Вправа розвиває здатнiсть очних м’язiв до статичної напруги.

14. Ноги поставити на ширину плечей. Голову опустити, подивитись на носок лiвої ноги (зафiксувати точку). Пiдняти голову, подивитись у правий верхнiй куток кiмнати. Опустити голову, подивитись на носок правої ноги. Пiдняти голову, подивитись у верхнiй лiвий куток кiмнати. Повторити 3-6 разiв. Вправа сприяє полiпшенню координацiї рухiв очей i голови.

15. Витягнути руки вперед на ширину плечей на рiвнi очей. Подивитись у правий верхнiй куток кiмнати. Перевести погляд на кiнцi пальцiв лiвої руки. Подивитись у верхнiй лiвий куток кiмнати. Перевести погляд на кiнцi пальців правої руки. Повторити 6-4 рази. Вправа розвиває складнi координацiйнi рухи очей.

16. Стати перед вiкном. На вiдстанi 25 см на рiвнi очей на вiкнi прикрiпити мiтку (дiаметр 2-3 мм). По черзi фiксувати то мiтку, то який-небудь об’єкт за вiкном, який мiститься на рiвнi мiтки на вiддалi не менше 1 м. Першi 3 днi вправу продовжувати 3 хвилини, потiм 3 днi — 5 хвилин i 7 хвилин кожний наступний день. Вправа розвиває здатнiсть оцiнювати вiдстань i координує роботу внутрiшнiх і зовнiшнiх м’язiв ока.

 

Примiтка. Вправи 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13 виконують сидячи, а вправи 3, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 16 — стоячи. Якщо хворому призначено носити окуляри постiйно, то всi вправи, за винятком 4 i 7, виконують в окулярах.

 

Примiрний перелiк вправ для профiлактики зорової втоми i короткозоростi,  що виконуються на заняттях

1. Відкинутись на бильце стiльця. Вдихнути. Нахилившись уперед до кришки парти, видихнути. Повторити 5-6 разiв.

2. Вiдкинутись на бильце стiльця, прикрити повiки, мiцно заплющити очi, вiдкрити повiки. Повторити 5-6 разiв.

3. Руки на пояс. Повернути голову вправо, подивитись на лiкоть правої руки, повернути голову влiво, подивитись на лiкоть лiвої руки, повернутись у вихiдне положення. Повторити 5-6 разiв.

4. Пiдняти очi догори, виконати ними рухи по колу за годинниковою стрiлкою, потiм зробити ними рухи по колу проти годинникової стрiлки. Повторити 5-6 разiв.

5. Руки витягти уперед, подивитись на кiнчики пальцiв, пiдняти руки вгору (вдихнути), стежити очима за руками, не пiднiмаючи голови, руки опустити (видих). Повторити 4-5 разiв.

6. Подивитись прямо перед собою на класну дошку 2-3 сек, перевести погляд на кiнчик носа на 3-5 сек. Повторити 6-8 разiв.

7. Закрити повiки. Протягом 30 сек проводити їх масаж кiнчиками вказiвних пальцiв.

 

Примiтка. Усi вправи виконуються сидячи. Фiзкультхвилинку проводить викладач.

за матеріалами сайту "Класна оцінка"

 

Примерный перечень упражнений для профилактики зрительной усталости и близорукости, выполняемый на занятиях 

1. Откинуться на спинку стула. Вдохнуть. Наклонившись вперед к крышке парты, выдохнуть. Повторить 5-6 раз.

2. Откинуться на спинку стула, прикрыть веки, крепко зажмурить глаза, открыть веки. Повторить 5-6 раз.

3. Руки на пояс. Повернуть голову вправо, посмотреть на локоть правой руки, повернуть голову влево, посмотреть на локоть левой руки, вернуться в исходное положение. Повторить 5-6 раз.

4. Поднять глаза кверху, выполнить ими движения по кругу по часовой стрелке, затем сделать ими движения по кругу против часовой стрелки. Повторить 5-6 раз.

5. Руки вытянуть вперед, посмотреть на кончики пальцев, поднять руки вверх (вдохнуть), следить глазами за руками, не поднимая головы, руки опустить (выдох). Повторить 4-5 раз.
6. Посмотреть прямо перед собой на классную доску 2-3 сек, перевести взгляд на кончик носа на 3-5 сек. Повторить 6-8 раз.

7. Закрыть веки. В течение 30 сек проводить их массаж кончиками указательных пальцев.