Вітаємо Вас на нашому сайті!


27.04.2016

Регіональна наукова  конференція для творчої молоді «Перспектива-2016»

Береться мудрість не із заповітів,
а із шукань і помилок гірких…

Я. Кочерга

27 квітня 2016 року в Державному вищому навчальному закладі «Маріупольський будівельний коледж» відбулася Регіональна наукова  конференція для творчої молоді «Перспектива-2016», в якій взяли участь найдостойніші представники навчальних закладів нашого міста. Їх відкриття (нехай поки і невеликі) відображаються у новому нетрадиційному підході до наукової проблеми з найрізноманітніших галузей знань.

Основна мета конференції - виявлення та підтримка обдарованих учнів і студентів, розвиток їхніх інтелектуальних і творчих здібностей, об'єднання молоді, відкриття для неї перспектив майбутнього, а також збереження наступності поколінь. Тут, в умовах діалогу й обміну знаннями, юні дослідники здобувають свій перший науковий досвід, навчаються дискутувати, ставити запитання, обстоювати власну точку зору, набуваючи при цьому ораторських навичок і вмінь  вести полеміку.

З привітальним словом до учасників конференції звернулася Зубкова Олена Петрівна, заступник директора з навчальної роботи. Вона зауважила, що одним із чинників рушійної сили прогресу є творчість, саме її вважають вихідною точкою будь-якої наукової роботи.
 Конференція проходила у формі пленарного та секційних засідань («Будівельні матеріали та геодезія», «Економіка», "Іноземна мова", «Фізика. Хімія», «Фізичне виховання і здоровий спосіб життя», «Інформатика. Математика», "Гуманітарні науки"), які позначилися високим науково-теоретичним рівнем.

Тож у конференції взяли участь 27 учнів шкіл та 44 студента коледжів і технікумів міста. Всі учасники та керівники конференції були нагороджені дипломами, а переможці – грамотами.  Гості та учасники конференції відзначили невимушену і дружню атмосферу, в якій відбувалися презентація й обговорення досліджень. Доповідачі, слухачі та досвідчені фахівці взяли участь у дискусіях з приводу актуальності представлених тем і практичного застосування результатів досліджень. Усі роботи, подані для розгляду, були високо оцінені експертною комісією. Водночас молодим дослідникам було надано низку рекомендацій щодо подальшого розроблення наукових тем і запропоновано підготувати результати досліджень до друку у збірнику «Матеріали Регіональної наукової  конференції «Перспектива-2016».

На завершення учасники наголосили, що час, витрачений на науку, не є марним, оскільки наукове дослідження, будучи основою зародження нових ідей, неминуче веде до істини.18.04.2016

Тиждень циклової комісії природничо-математичних і комп’ютерних дисциплін


15.04.2016

Електротехнічний турнір

15 квітня 2016 року (08:30 – 09:30, кабинет 220) у цикловій комісії природничо-математичних дисциплін відбувся відкритий позакласний захід «Електротехнічний турнір». Проводив викладач електротехніки Корюков С.В., кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії». Йому допомагало студентське журі (Валерія Макуха, Анастасія Савенко, група ТОП-21).

Між собою змагалися команди технологів Т-21 і дизайнерів ОП-21, що наразі об’єднані в одну учбову групу ТОП-21. На заході були присутні викладач інформаційних дисциплін, завідувач лабораторією обчислювальної техніки С.І.Коваленко, куратор групи ТОП-21 О.А.Харт.

Турнір відбувся у два раунди, під час яких на екрані з’являлися зображення електротехнічних пристроїв та їх опис. Студенти відгадували їхні назви, заповнюючи тим самим рядки електротехнічного кросворду (перший раунд – по горизонталі, другий раунд – по вертикалі).

У перерві між раундами відбувся турнір капітанів команд, під час якого капітани відповідали на цікаві питання, пояснюючи фізичну сутність електричних явищ із нашого повсякденного життя (капітан команди Т-21 – Владислав Макеєв, капітан команди ОП-21 – Євген Марков).

Захід супроводжувався вдалими музичними композиціями, що сприяли позитивному настрою команд.

За результатами турніру у командному заліку перемогу отримала команда технологів Т-21, капітан – Владислав Макеєв, він же переміг і у особистому заліку. У конкурсі капітанів переміг капітан команди дизайнерів ОП-21 Євген Марков.

Усі переможці, призери були нагороджені цикловою комісією почесними дипломами та грамотами, члени журі – подяками.

   

07.04.2016

І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 17.03.2016 р. № 282 16 квітня 2016 року в базових вищих навчальних закладах усіх обласних центрів України відбудеться І етап Всеукраїнської (командної) студентської олімпіади з програмування. До участі в олімпіаді запрошуються учні старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, учасники та призери ІІІ, ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики та інформаційних технологій, учні професійно-технічних навчальних закладів, студенти вищих навчальних закладів І і ІІ рівнів акредитації.
Детальніше тут.

Бажаючі взяти участь в олімпіаді, звертайтеся до своїх викладачів інформатики та до заступника директора з навчальної роботи.


30.03.2016

Засідання педагогічної ради
«Cистема профілактики неуспішності студентів як засіб збереження контингенту»

30.03.16 року в Маріупольському будівельному коледжі відбулося чергове засідання педагогічної ради «Cистема профілактики неуспішності студентів як засіб збереження контингенту».

Тема, запропонована і розроблена Зубковою О.П., заступником директора з навчальної роботи, та Годорожею В.М., заступником директора з виховної роботи, передбачала глибокий аналіз успішності студентів коледжу та всебічне висвітлення причин неуспішності, а також з’ясування шляхів їх подолання. Тож порядок денний складався з таких питань: 1) аналіз успішності студентів; 2) профілактика неуспішності як засіб збереження контингенту.

Доповідач з першого питання Гірєйко О.В., завідувач автомобільно-економічного відділення, наочно подав порівняльну характеристику успішності студентів будівельно-технологічного та автомобільно-економічного відділень на 01.11.2015 рік і навів узагальнені показники по коледжу.

Співдоповідачі Козловцева О.М. (викладач англійської мови), Гітунець О.І. (викладач основ технології ремонту автомобілів), Таненкова Н.В. (викладач української мови та літератури), спираючись на власний досвід, розповіли про шляхи вирішення означеної проблеми. Так, Козловцева О.М. розкрила внутрішні і зовнішні причини неуспішності студентів та способи їх виявлення, що дозволяють встановити наявність і характер навчально-пізнавальних здібностей студентів і визначити оптимальні умови для їх навчання. Гітунець О.І. звернув увагу на особливості пізнавальної діяльності, відповідно до яких викладачі виділяють типи неуспішних (педагогічно занедбані, інтелектуально пасивні і студенти з низькою навченістю) та планують свою подальшу роботу. Таненкова Н.В. наголосила на необхідності створення сприятливого мікроклімату на занятті, де б кожний студент був у центрі “системи підтримки”, де б його дії (або найменші зусилля) супроводжувалися успіхом, розумною похвалою, стимулюванням і позитивним відгуком.

Доповідач з другого питання Зуб І.В., завідувач будівельно-технологічного відділення, ознайомила присутніх з існуючою системою профілактичних дій, що попереджають неуспішність і є засобом збереження контингенту (види профілактики, способи взаємодії учасників навчально-виховного процесу, шляхи подолання неуспішності).

Співдоповідач Ступнік О.О., викладач будівельної механіки,  підкреслила, що навчання за сучасних умов старими методами є неможливим, тому дуже важливого значення набуває діагностування студентів та подальша індивідуальна робота з ними, з їхніми батьками, об’єктивність під час оцінювання студентів та методи заохочення.  Марковська В.П., викладач автомобільних перевезень, розповіла про способи виявлення причин неуспішності та шляхи їх подолання (реалізація різнорівневого навчання, залучення студентів до позааудиторної роботи, врахування індивідуальних психофізіологічних особливостей).  Тронза Г.В., викладач технології та організації будівельного виробництва, висвітлила правила роботи зі слабовстигаючими, надаючи важливого значення оптимістичному прогнозуванню особистості. А викладач бухгалтерського обліку  Сич Т.П. поділилася розробленою на основі крилатих висловів пам’яткою «Психотерапія успішності».

Директор коледжу А.В. Білай підсумував сказане, наголосивши, що тільки злагоджена робота всього педагогічного колективу дасть позитивні результати у подоланні неуспішності.
Рішення педагогічної ради від 30.01.2016:

1. Розробити систему роботи щодо формування позитивного ставлення до навчання студентів, які не встигають. (Відповідальні: голови циклових комісій, заступник директора з НР).
2. Здійснювати індивідуальний та диференційований підхід до невстигаючих студентів шляхом активізації індивідуальної позаудиторної роботи та розробкою різнорівневих завдань (Відповідальні: викладачі, голови циклових комісій, заступник директора з НР).
3. Виробити систему роботи з невстигаючими студентами шляхом проведення УВК відділень 1 раз на 2 місяці (за результатами рубіжних та семестрових контролів) (Відповідальні: завідувачі відділеннями, заступник директора з ВР).
4. Посилити роботу з батьками «проблемних» студентів. (Відповідальні: класні керівники, завідувачі відділеннями, заступник директора з ВР).
5. Активізувати роботу старостату відділень та студ. ради коледжу з підвищення відповідальності студента за результати навчання (Відповідальні: завідуючи відділень, заступник директора з ВР).
6. На 2016-2017 навчальний рік запланувати та провести університет пед. знань на тему: «Подолання неуспішності студентів МБК» (Відповідальні: методист коледжу, заступник директора з НР).
7. Практичному психологу відвідувати навчальні заняття та класні години і робити психологічний аналіз неуспішності студентів (Відповідальні: практичний психолог коледжу).
8. Посилити контроль за реалізацією системи заходів щодо попередження епізодичної та стійкої неуспішності, спеціальний контроль за роботою з найбільш «складними» студентами та суворий облік результатів цієї роботи (Відповідальні: завідувачі відділеннями, заступник директора з ВР, заступник директора з НР). 

25.03.2016
 
25.03.2016

Призери регіональної олімпіади

На регіональній олімпіаді з «Інформатики та комп’ютерної техніки»
студенти ДВНЗ "Маріупольський будівельний коледж":

МЕЛЬНИКОВ В’ЯЧЕСЛАВ  (група АМ-21) та

КОРОВІН ОЛЕКСАНДР  (група Т-21)

зайняли призове ІІІ місце.

Викладач-наставник: Касяненко Є.О.

     ВІТАЄМО ПРИЗЕРІВ!

 
24.03.2016

День відкритих дверей
у ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж»

Дні відкритих дверей - заходи, що щорічно проводяться ВУЗами, мета яких - привернути абітурієнтів до ВНЗ, відповісти на всі питання абітурієнтів щодо умов вступу до ВНЗ, напрямів навчання і т.д. Таку назву "День відкритих дверей" отримав тому, що зазвичай при вході в навчальні та лабораторні корпуси Інститутів і Університетів у Вас запитають документ - студентський квиток. А в День відкритих дверей в будівлю навчального закладу може увійти будь-хто. У цей день старшокласники та їхні батьки є бажаними гостями.
 
24.03.2016

Наукова конференція для творчої молоді Маріуполя
«ПЕРСПЕКТИВА-2016»

Запрошуємо студентів вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації, учнів професійних ліцеїв та загальноосвітніх навчальних закладів Маріупольського регіону 27 квітня 2016 року взяти участь у науковій конференції для творчої молоді Маріуполя.


 
17.03.2016

Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу
засобами Google Apps for Education

17 березня відбувся майстер клас для викладачів МСК «Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу засобами Google Apps for Education». Ведучий - викладач інформатики та комп'ютерної техніки, спеціаліст вищої категорії Корюков Ігор В'ячеславович.
Завдяки інструментам Google Apps for Education коледж має змогу перейти на новий рівень використання інформаційно-комунікаційних технологій, покращити організацію та управління навчально-виховним процесом.
Викладачі здійснювали спільне редагування документів, керівники створювали підрозділи в організації, додавали учасників. Усі присутні знайомилися з сервісами Google "Форми", "Таблиці", "Сайти", з тестуванням засобами Google Форм та обробкой результатів тестування засобами Google Таблиць. Ці інструменти гарні у руках тих, хто їх хоче, кому вони потрібні. А потрібні вони тим викладачам, хто бажає розкрити свій творчій потенціал, має новий підхід до філософії навчання, ламає сталі стереотипи, йде "в ногу з часом"...Пам'ятка для керівників груп: як створити новий акаунт.

 
09.03.2016

Олимпиада по информатике

9 марта 2016 года состоялась олимпиада по информатике среди студентов вторых курсов ДВНЗ "Маріупольський будівельний коледж".
Жюри проверило работы участников, предварительные результаты следующие:

№ участника Фамилия, имя Баллы Занятое место
12 Коровин Александр 31 1
6 Мельников Вячеслав 29 2
17 Кириенко Елизавета 24 3
14 Плохой Владислав 24 3
15 Смирнов Евгений 24 3
1 Маркелова Кристина 22 4
4 Шаповалова Анастасия 20 5
9 Кооп Евгений 18 6
5 Пархомец Денис 18 6
13 Шкондин Руслан 18 6
7 Мельник Сергей 15 7
3 Скидков Никита 15 7
18 Акуленко Николай 11 8
2 Петренко Владимир 10 9
11 Пиовар Роман 7 10
8 Ермаков Константин 0  
10 Лагутин Владислав 0  


 
04.03.2016

Зі Святом Весни!


Друзі! Закрийте очі та вдихніть повітря на повні груди... Ви теж це відчуваєте? Повітря таке ароматне, свіже, що його просто пити можна! І це означає, що прийшла Весна, ніжна, прекрасна і така довгождана.
А з чого вона починається? З перших несміливих квітів, що прокидаються від сну і пробиваються крізь сніги, з теплих, сонячних деньків та Міжнародного жіночого дня — свята найчарівнішої та найпрекраснішої половини людства.
Дорогі дівчатка! Щиро вітаємо вас з найбільшим Святом Весни — 8 Березня. Нехай у ваших очах завжди сяє радість, в душі панує свято, а посмішка ніколи не зникає з вуст!

 
04.03.2016

Внимание! Олимпиада!

9 марта в 11.20 в аудитории 220 МСК состоится олимпиада по информатике среди студентов вторых курсов.
Приглашаются для участия:

АМ-21:
 1. Ермаков Константин
 2. Лагутин Владислав
 3. Мельник Сергей
 4. Мельников Вячеслав
 5. Петренко Владимир
 6. Пиовар Роман
Б-21:
 1. Кириенко Елизавета
 2. Маркелова Кристина
 3. Пархомец Денис
 4. Скидков Никита
 5. Шаповалова Анастасия
С-22:
 1. Акуленко Николай
 2. Кооп Евгений
 3. Смирнов Евгений
 4. Плохой Владислав
 5. Шкондин Руслан
Т- 21:
 1. Коровин Александр
Желающие принять участие и не попавшие в этот список обращайтесь к преподавателю информатики и компьютерной техники Корюкову И.В. (mail to: ivk@msk.edu.ua)

 
03.02.2016

Засідання педагогічної ради03.02.16 року в Маріупольському будівельному коледжі відбулося чергове засідання педагогічної ради «Організація роботи педагогічного колективу щодо підвищення якості освіти: досвід, проблеми, перспективи».

Її тема, актуальна і цікава, не залишила байдужим нікого, оскільки останнім часом (з долученням України до європейського освітнього простору) перед сучасним суспільством постала гостра проблема якості освіти.
Тож основний доповідач Зубкова Олена Петрівна, заступник директора з навчальної роботи, проаналізувала стан справ у педагогічному колективі і позитивний досвід стосовно означеного вище питання, висвітлила проблеми, які належить подолати, ознайомила колектив з результатами анкетування студентів та окреслила перспективи на майбутнє, наголосивши, що робота всього педагогічного колективу (підвищення професійного рівня викладачів, упровадження сучасних педагогічних технологій тощо) спрямовується на забезпечення якісного профільного навчання спеціалістів, затребуваних на ринку праці.
Співдоповідачі поділилися власним досвідом щодо поліпшення якості освіти. Так, Березовська О.І. – викладач економіки підприємств – розповіла про шляхи підвищення якості виконання курсової роботи (онлайн-консультації, вебінари тощо) з дисципліни «Організація і планування підприємств».
Викладач англійської мови Заїка Р.І. задля підвищення якості освіти послуговується чіткою мотивацією, найважливішою складовою якої вважає індивідуальний підхід, оскільки не всі студенти мотивовані однаковими цінностями, потребами і бажаннями. Тому кожний педагог, на її думку, повинний розвивати у студентів відчуття впевненості та успішності, встановлювати складну, але цілком досяжну мету, створювати сприятливу атмосферу співробітництва.
Ніколаєва Г.Л. – викладач фізичної культури - поділилася переконанням, що широкі можливості для підвищення якості навчання фізичної культури полягають у правильній організації діяльності студентів на занятті та в позаурочний час шляхом надання їм більшої самостійності, творчої ініціативи, ускладнення (у межах доступного) завдань.
Шурхаленко Т.В. – викладач історії України - розповіла про традиції та новаторство у педагогіці і поділилася інноваційними формами навчання, якими послуговується під час проведення занять (урок-суд, урок-редакція, урок-аналіз першоджерел тощо).
Директор коледжу Білай А.В. підсумував сказане, додавши, що якісна освіта - це не просто ґрунтовні знання та навички, але й висока культура, потенціал саморозвитку, розвинуті творчі здібності, чіткі позиції моральності, почуття соціальної відповідальності, тобто повний комплекс тих рис особистості, які перетворюють професійну діяльність на суспільне благо.
 
11.12.2015

Мы любим Мариуполь!

11 декабря 2015 года в ДК «Молодёжный» состоялась развлекательно-познавательная викторина «Я люблю Мариуполь», в которой приняли участие и достойно заняли 3 место студенты нашего колледжа!
 
28.11.2015

ЗИМОВИЙ МІЖНАРОДНИЙ БЛІЦ-КОНКУРС
З ВЕБ-ДИЗАЙНУ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ
СЕРЕД СТУДЕНТІВ ТА УЧНІВ


Запрошуємо Вас взяти участь у дистанційному бліц-конкурсі з веб-дизайну та комп'ютерної графіки, який пройде з 28 грудня по 18 січня 2016 року. Професійне журі конкурсу, до складу якого входять провідні фахівці з веб-дизайну та комп'ютерної графіки, визначить переможців у кількох номінаціях.

Номінації конкурсу з веб-дизайну:

 • "Краща графічна реалізація",
 • "Краща програмна реалізація",
 • "Краще інформаційне наповнення".

Номінації конкурсу комп'ютерної графіки:

 • "Краща 2D растрова графіка",
 • "Найкраща 2D векторна графіка",
 • "Найкраща 3D-графіка".

Номінації конкурсу з комп'ютерної анімації:

 • "Краща GIF-анімація",
 • "Краща Flash-анімація",
 • "Краща 3D-анімація".

Тему завдання буде розміщено на сайті конкурсу 28 грудня. Учасникам конкурсу необхідно виконати роботу на задану тему (з 28 грудня по 18 січня 2016) і відправити її до оргкомітету конкурсу.

Cайт конкурсу: http://webdesign.vntu.edu.ua

 
18.11.2015

День студента


Зміним трохи світ,
Зітрем стереотипи!
Ми – молодь України,
Її шалені діти!
17 листопада має особливе значення для учнівської молоді всього світу, адже це – Міжнародний день студента, свято солідарності, що не має меж та кордонів, оскільки об’єднує молодих людей усього світу. Як відомо, студентські роки – найкращі! А студенти – народ веселий, кмітливий, на всі лади вправний.

Тому як особливу подію та своєрідний антракт серед насиченого навчального процесу 17 листопада 2015 року у Маріупольському будівельному коледжі відзначили День студента, основною подією якого було прийняття першокурсників до лав студентської братії.

Від самого ранку у коледжі панував святковий настрій: у холі було представлено фотовиставку «Наші будні та свята», тематичні стіннівки, творчі роботи студентів (малюнки, картини, вишиванки, бісероплетіння, пап’є-маше, макраме, осінні ікебани, саморобки з паперу у стилі «айріс», «квілінг» тощо); приємним фоном лунала музика. А після занять усіх запросили до актової зали на святковий концерт. Програма складалася зі співів, танців, нагородження найактивніших студентів почесними грамотами, виступу команди КВК, презентацій груп нового набору «Ми заявляємо про себе» (перше місце посіла група СОП-11, друге – АМ-11, третє – СБ-12). Учасники концерту додали веселощів, заспівавши популярні (у власній версії) хіти про повсякдення студентів, що викликало позитивні емоції присутніх. Глядачі, аплодуючи, щиро сміялись.

А наостанок непідробно, з пошаною і любов’ю, студенти відгукнулися про рідний коледж і викладачів. Відчувалася справжня єдність і сердечна прихильність одне до одного.

Фотозвіт

 
09.11.2015

День української писемності та мови

Щорічно 9 листопада в день вшанування пам’яті Преподобного Нестора Літописця, українці відзначають День української писемності та мови. Свято відзначається згідно з Указом Президента № 1241/97. Нестор Літописець був монахом Києво-Печерського монастиря (бл.1114 р.), першим давньоруським письменником і літописцем, послідовником творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія. Автор житій князів Бориса і Гліба, Феодосія Печерського; традиційно вважається одним з авторів «Повісті временних літ». Це перша у Київській Русі пам’ятка, в якій історія держави показана на широкому тлі світових подій. Тому преподобного Нестора-літописця можна по праву вважати батьком не лише вітчизняної історії, а й словесності.
Щороку саме в День української писемності та мови стартує Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, а також проводиться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Цьогоріч він був ювілейний – п’ятнадцятий. Захід вперше транслювався не лише по радіо, а й по телебаченню.

 
Нестор Літописець   Сторінка з «Повісті временних літ»

З метою пропагування грамотності, підтримки та розвитку державної мови як духовного потенціалу нації, виховання високої мовної культури 9 листопада 2015 року об 11 годині у День української писемності та мови групи 1, 2 курсу Державного вищого навчального закладу «Маріупольський будівельний коледж» взяли участь у написанні XV Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності.

 
26.10.2015

Неделя цикловой комиссии автомобильных дисциплин

  
 
02.10.2015

День учителя

02.10.2015 року в МБК відзначали День учителя.
«Сонечко встає, і в росі трава…» - такими словами розпочався святковий концерт, підготовлений студентами коледжу. Вірші, танці, співи – все для педагогів, що з любов’ю і натхненням передають молоді свої професійні знання та життєвий досвід.
На концерт було запрошено ветеранів коледжу, енергія яких полонила глядачів, а подекуди і розчулила.
Отак сидиш і думаєш: «Майбутнє нації - в руках учителів!» І проймаєшся тим великим покликанням, утверджуючись у прагненні сіяти розумне, добре, вічне…

Фотозвіт

 
19.09.2015

День міста

Команда студентів КВК Маріупольського будівельного коледжу у рамках святкування Дня міста виступила у мікрорайоні «Східний» з програмою «Ми діти твої, Україно!»
Україно, Україно,
Після далечі доріг
Вірне серце твого сина
Я кладу тобі до ніг!
 
19.09.2015

Парад вишиванок

19.09.15 року студенти МБК брали участь у міському заході «Парад вишиванок».
Вишиванко, моя вишиванко -
Смереково-вишнева жага!
Ти далеких Карпат полонянка,
Ти Дніпра мого хвиля жива.
Я по світу іду в вишиванці,
Аж дивуються ген журавлі.
Хай стрічають веселі багрянці -
Україна іде по Землі.
Отже, долучившись до рідної культури, студенти коледжу мали змогу відчути наступність поколінь і висловити свою любов до рідної землі.
 
30.06.2015

Выпускной

30.06.15 в 15.00 в МСК состоялось торжественное вручение дипломов младшего специалиста выпускникам 2015 года. Ещё одну смену квалифицированных кадров подготовил и выпустил в жизнь колледж.
Удачи и успехов Вам, дорогие наши выпускники!
 
15.05.2015

День открытых дверей

 
12.05.2015

Спортивная жизнь Мариупольского строительного колледжа

  
 
8.05.2015

Митинг-реквием, посвящённый 70-летию Великой Победы во Второй мировой войне

  
 
27.04.2015

Неделя цикловой комиссии естественно-математических дисциплин

 
20.04.2015

Неделя цикловой комиссии строительно-архитектурных дисциплин

 
08.04.2015

Познавательно-развлекательная шоу-игра «Мама + папа = Я»

8.04.2015 в актовом зале МСК состоялась познавательно-развлекательная шоу-игра «Мама + папа = Я».
Целью такого внеклассного мероприятия стало:
 • повышение интереса студентов 1 курса к предмету «Биология»,
 • популяризация знаний среди студентов о роли генетики и наследственности;
 • побуждение к самостоятельному поиску и изучению новой информации;
 • привитие студентам понимания важности семейных ценностей (осознанный выбор спутника жизни, важность брака, рождение здоровых детей);
 • профилактика вредных привычек,
 • понимание необходимости ведения здорового образа жизни.
 
01.04.2015

Фестиваль юмора и смеха «Юморина - 2015»

1 апреля в ГВУЗ «МСК» прошел фестиваль юмора и смеха «Юморина - 2015».
В нем приняли участие 3 команды: выпускники колледжа, а ныне городская команда КВН «Мой город», школьная команда КВН ДДЮТ Орджоникидзевского района «Поющие в душе» и команда КВН строительного колледжа «Джентльмены на даче».

Тематика игры: «Что хотим, то и творим»

Конкурс проходил в 3 этапа:

1. Визитка
2. Разминка
3. Биатлон

Во время игры все команды продемонстрировали свое чувство юмора и способность к остроумной импровизации. Несмотря на хмурый и пасмурный день, КВНщикам удалось зарядить зал позитивом и поднять настроение.

 

 
25.03.2015

Шевченківське слово в віках не старіє!
Поет на всі часи, для всіх народів

Березень в Україні часто називають Шевченковим. І це не випадково: саме в березні український народ свято вшановує пам'ять свого безсмертного пророка і поета – Т.Г. Шевченка. Вже традиційним стало проведення Шевченківських свят у Маріупольському будівельному коледжі. Під гаслом «Шевченківське слово в віках не старіє!» 18 березня 2015 року пройшло читання поезій Великого Кобзаря.

Компетентне журі оголосило переможців конкурсу:

1 місце – Полікарпова Дар’я (група ОП-11)
2 місце – розділили між собою Григоренко Дарина (група С-12) та
                Єрмакова Марія (група АМРБФ-12)
3 місце – Земляна Ірина (група ОП-11)

25 березня 2015 року викладачами циклової комісії суспільно-філологічних дисциплін був проведений бінарний виховний захід «Поет на всі часи, для всіх народів». Зі сцени прозвучали вірші Шевченка українською та англійською мовами, лунали українські пісні. Усі присутні усвідомили головне: Шевченка знають і шанують не тільки в Україні, а й у всьому світі!

 
06.03.2015

 
05.03.2015

Учения по гражданской защите


Download video: MP4 format | Ogg format | WebM format

 
04.03.2015

Конференция


 
03.03.2015

Неделя цикловой комиссии, отчёт


Отчёты председателей комиссий:

• Комиссия информационных дисциплин -   ,
• Комиссия автомобильных дисциплин -   .


 
20.02.2015

Пам'ять Героїв Небесної Сотні


20 лютого 2015 року в ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж» відбулося вшанування подвигу учасників революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні. Студенти та співробітники коледжу хвилиною мовчання вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні. У студентських групах проведені класні години «Герої не вмирають!», організований перегляд документального фільму С. Лозниці «Майдан». Патріотично налаштована молодь візьме участь у міських заходах, присвячених героям Майдану.

 
16.02.2015

Неделя цикловой комиссии информационных дисциплин.


С 16.02.2015 по 20.02.2015 г. в Мариупольском строительном колледже проходит неделя цикловой комиссии информационных дисциплин:

 • 16.02.2015 г. - конкурс кроссвордов по информатике;
 • 17.02.2015 г. - открытое занятие (лекция) по дисциплине "Информационные системы учёта", преподаватель - Коваленко С.И., ауд.220, 8:30
 • 18.02.2015 г. - олимпиада по «Информатике и вычислительной технике». Для участия приглашаются студенты 1-х и 2-х курсов (начало в 8:30, ауд. 220)
 • 18.02.2015 г. - конкурс эрудитов «Информатика без границ». Для участия приглашаются студенты 1-х курсов специальности 5.06010101 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (начало 12:30, ауд. 222)
 • 20.02.2015 г. - подведение итогов.

Результаты олимпиады:

№ п/п
Фамилия, имя
Группа
Word
Excel
Access
Всего
1
  Милешкина Анна БФ-21 12,4 4 7 23,4
2
  Повх Оксана БФ-21 8,5 7 7 22,5
3
  Сук Владислав ТГ-21 13,8 2 5,5 21,3
4
  Березина Екатерина С-21 14 6 1 21
5
  Цейгина Валентина С-21 13 6 0 19
6
  Кириченко Анатолий ТГ-21 10,5 1 4 15,5
7
  Саблина Карина БФ-21 3 3 5,5 11,5
8
  Холод Марина ОП-21 8,5 0 0 8,5
9
  Ильина Алиса БФ-21 4 2 2 8

 
28.10.2014

Курсы по вождению. Категория "B".


 
01.07.2014

Вступ до коледжу після дев’ятого класу


Навчальний рік закінчився. Позаду у дев'ятикласників державна підсумкова атестація та отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту. У розпалі літо! З друзями, море, природа. Аж до вересня, до десятого класу.
Або ...
Щорічно близько половини випускників 9-х класів закінчують навчання в школі і продовжують його в коледжах і технікумах, отримуючи, крім середньої освіти, ще й спеціальність.
Як назвати людей, які заради майбутніх вигод відмовляться цього літа від розваг та відпочинку? Мабуть, далекоглядними, цілеспрямованими, прагматичними. Ці хлопці та дівчата на літо вибирають для себе «шлях абітурієнта»: готують і подають документи, здають іспити, беруть участь у конкурсі. І в своїй більшості розпочнуть навчальний рік у статусі студента.
Тим, хто вибрав для себе вступ до коледжів чи технікумів, нагадуємо:
 • з 11 по 24 липня проходитиме прийом документів для вступу;
 • з 25 липня по 1 серпня - вступні іспити;
 • з 2 серпня починається зарахування абітурієнтів, які успішно склали вступні іспити.
Подавати документи влітку 2014 можна максимально в п'ять навчальних закладів на три спеціальності в кожному з них.
Перелік документів, необхідних для вступу:
 • свідоцтво про базову загальну середню освіту з додатком (оригінал або копія),
 • 6 кольорових фотографій розміром 3 x 4 см,
 • медична довідка № 086-у (оригінал або копія),
 • свідоцтво про народження або паспорт (копія).
 • Може знадобитися також ідентифікаційний код - краще замовити його вже зараз в податковій інспекції.
Участь у конкурсі та надання рекомендацій про зарахування здійснюються на основі конкурсного балу вступника, який складається з оцінок за вступні іспити за 12-бальною шкалою і середнього балу свідоцтва про базову загальну середню освіту (також за 12-бальною шкалою).

за матеріалами сайту osvita.ua

 
24.03.2014

Городская олимпиада по информатике среди ВУЗов 1-2 уровней аккредитации


24 марта 2014 года в Мариупольськом коледже ГВУЗ "ПГТУ" состоялась городская олимпиада по информатике среди ВУЗов 1-2 уровней аккредитации. Студенты нашего колледжа Сивенко А.Ю. и Кравченко (Хижняк) Н.Р. заняли два первых призовых места. Поздравляем победителей!


 
07.03.2014

С 8 Марта, самые красивые на свете Женщины!


Желаем всем самым замечательным Женщинам яркого солнца в душе, неувядающей молодости и много взаимной любви! Пусть всегда рядом с Вами будут только достойные и искренние люди. А хорошее настроение пусть Вам дарят те, кто рядом любит Вас и ценит. Желаем исполнения всех Ваших желаний.

Мужчины МСК

 
 
05.03.2014

Архитектурный брейн-ринг

Внеклассное мероприятие организовано и проведено преподавателями Горбенко А.А. и Тинитиловой С.А.
Брейн-ринг проведен между студентами III курса в группах С-31 и С-32.

Состав команд:
Гр. С-31
 1. Андрианова Е.
 2. Бердникова Т.
 3. Новиков К.
 4. Голоядов Д.
 5. Булыгина В.
 6. Зиборов В.
С-32
 1. Поставной М.
 2. Бурым К.
 3. Николаев Д.
 4. Хавалиц Е.
 5. Чалова Е.
 6. Облучинский Б.

Данное мероприятие показало уровень подготовки студентов по предмету «Строительные конструкции». Знания теоретического курса использованы в игровой форме, где участники проявили интеллект, эрудицию, сообразительность. «Архитектурный брейн-ринг» повысил заинтересованность студентов в подготовке к будущей профессии строителя. В результате состязания победила дружба и любовь к избранной специальности. Каждая команда по результатам брейн-ринга награждена сладкими призами.

 
25.02.2014

До уваги абітурієнтів та їх батьків!


З 4 березня починаються заняття на підготовчих курсах зі строком навчання 3 місяці. Запрошуємо всіх бажаючих на організаційні збори, які відбудуться 3 березня 2014 року в 17.00 в актовій залі МБК.

Телефон для довідок 0674520042.

 
23.02.2014

ru

Залишитися в школі або поступити в коледж?

Школярам дев'ятих класів і їх батькам про вибір між продовженням навчання у старшій школі або вступом до коледжу.

Школярам:

Закінчуючи дев'ятий клас, Ви вперше приміряєте на себе горде звання "випускник".
Перші документи про освіту, теоретична (для більшості) можливість працевлаштування. Ви стали майже дорослими.

Та й батьки починають по-іншому до Вас ставитися. Комусь дають трохи більше свободи, когось, навпаки - намагаються обмежити. Але, в більшості випадків, до Вашої думки вже прислухаються.

Так ось: вибір, який Вам належить зробити - залишатися в 10-й клас, або йти з школи.

Плюси десятого класу:

+ Ви можете ще два роки просто ходити на уроки. Хоча ні, не зовсім так: Ви можете ще рік просто ходити на уроки і потім - готуватися до складання ЗНО;
+ Ви залишаєтеся в звичному оточенні.

Плюси вступу у коледжі, технікуми:

+ крім шкільної програми (її, звичайно, Ви проходите за перший рік і трошки"), коледж дасть Вам можливість отримати спеціальність;
+ якщо обрана спеціальність Вам подобається, то після закінчення коледжу, отримавши диплом молодшого спеціаліста, Ви можете претендувати на продовження навчання з другого чи третього курсу без ЗНО.
+ можливість, після закінчення коледжу, вступати до іноземних ВНЗ (можна, звичайно, і після школи, але, часто, закордонні ВНЗ воліють, щоб у абітурієнтів було вже 1-2 курси "нашої" вищої освіти. А коледж, як раз, і дає таку можливість);
+ можливість, на останньому курсі коледжу (а іноді - і на другому) взяти участь у ЗНО і, в разі успішного складання тестів, вступити на зовсім інший напрям підготовки;
+ можливість, після коледжу або на останньому курсі, вже починати працювати за спеціальністю;
+ для тих, у кого не дуже склалося в школі з відносинами в класі, або відношенням до Вас, вчителів, почати все "з чистого аркуша". Новий колектив - нові можливості зарекомендувати себе;
+ якщо Ви будете влітку будете вступати в коледж і не вступите - Ви можете повернутися в свою (або іншу) школу і з вересня почати навчання в 10-му класі; ...

Вибір за Вами. І якщо Ви виберете коледж, а не школу, має сенс зараз сказати про це батькам. Щоб час, що залишився до липня витратити не тільки на закінчення 9-го класу, але і на підготовку до вступних іспитів.

Батькам:

Перше і, напевно, найголовніше - Ваші діти виросли. Це можна прийняти "як є". Якщо Ви будете заперечувати цей факт від цього нічого не зміниться.

Але, на мій погляд, має сенс (тим, хто ще цього не зробив), почати ставиться до них, як до дорослих, прислухаючись до їх думки, поважаючи їх вибір і, в той же час, направляючи їх в потрібне русло".

Допоможіть своїм дітям зробити вибір. Поговоріть з ними, дізнатися, чого вони хочуть. Спробуйте підібрати цікаві для них спеціальності, розібратися - що "в середині" цих спеціальностей. Ким можна стати, де працювати, скільки заробляти...

Якщо вийде самостійно - чудово. Якщо ні - можна, наприклад, скористатися послугами компаній з профорієнтації.

Коли визначитесь з напрямками навчання - можна переходити до вибору коледжів, що надають навчання за цими напрямами.

Як то кажуть "Будь-який вибір правильний. Наслідки різні".

Пріоритет вибору коледжу перед старшою школою - суб'єктивна думка автора. І вона може не збігатися з думкою когось з читачів.

За матеріалами
http://uchis.com.ua

 
13.02.2014
Состоялась олимпиада по информатике. Благодарим всех за участие. Поздравляем победителей. Места распределились следующим образом:

МЕСТА Фамилия Группа Баллы
1 Сивенко С-21 79
2 Поздняков  С-21 62
3 Аверина БФ-21 60
3 Янусов С-22 60
4 Правилова  С-21 59,5
5 Савко  БФ-21 58
6 Хижняк ОП-21 56,5
7 Севрук С-22 54,5
8 Старовойтова ОП-21 54
9 Бельская ОП-21 50
10 Голуб БФ-21 49,5
11 Попивщая Т-21 48
12 Петров БФ-21 47,5
13 Котельникова Т-21 40,5

 
07.02.2014

Оголошення!

З 10.02.2014 у коледжі - тиждень інформатики.
Запрошуємо бажаючих взяти участь в олімпіаді (четвер)
Примірне завдання тут: http://msk.edu.ua/ivk/informatika_2k_2s.php


 
23.12.2013

В Мариупольском строительном колледже  прошла неделя правовых знаний.

Затронуты вопросы:

 1. Что обозначает понятие «преступление»? 
 2. Что такое правонарушение?
 3. Об ответственности несовершеннолетних.

Объявляем благодарность студентам, подготовившим содержательные рефераты на тему «Закон и мы»: Сухомоз Роману, Савровой Ксении, Бобкову Алексею, Булай Анастасии.
Объявляется благодарность студентам группы ОП-21 за выпуск лучшей газеты к неделе правовых знаний на тему «Закон и мы».

Администрация

 
11.11.2013

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

 ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ» проводить 30.11.2013 о 10:00 ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ.
Щиро запрошуємо всіх охочих! Ви дізнаєтеся про такі спеціальності: технік-будівельник, технік-технолог, бухгалтер, фінансист, автомеханік, будівельник-дизайнер, геодезист, інженер безпеки руху.

     
 
1.11.2013

Регіональна науково-методична конференция викладачів

31.10.2013 року в актовому залі Маріупольського коледжу ДВНЗ "ПДТУ" відбулася регіональна науково-методична конференция викладачів ВНЗ 1-2 рівнів акредитації маріупольського регіону "Підготовка конкурентоспроможного молодшого спеціаліста: реалії, проблеми, перспективи".
Мета конференції – обмін досвідом з підготовки конкурентоспроможного молодшого спеціаліста на сучасному ринку праці.
Участь у конференції взяли викладачі Маріупольського коледжу ДВНЗ «ПДТУ», Маріупольського електромеханічного технікуму, Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДГУ», Маріупольського технікуму Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж», Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ «ПДТУ».
Від нашого коледжу з доповідями виступали: Гітунець Олексій Іванович, Корюков Ігор В'ячеславович, Сінєнко Інна Олександрівна. Доповідачі нагороджені дипломами.
       
 
06.09.2013

До уваги студентів-заочників нового набору 2013-2014 навчального року!

Усім абітурієнтам заочного відділення, які рекомендовані до зарахування, необхідно з’явитися на організаційні збори, які відбудуться

13 вересня 2013 року о 17:00.

До цього часу необхідно укласти договір у економіста та сплатити за навчання.

Адміністрація ДВНЗ "МБК"

 
12.06.2013

МТВ - інтерв'ю з директором ДВНЗ "Маріупольський будівельний коледж"

 
25.04.2013
24.04.2013 року студентка гр. С-22 Тінітілова Римма (керівник Тінітілова С. О) виступила в Приазовському державному технічному університеті (ПДТУ) на студентській конференції з теми «Топіарне мистецтво як складова садово-паркового та ландшафтного будівництва», де посіла III місце.
Вітаємо Тінітілову Римму та зичимо наснаги і творчих успіхів!
 
25.04.2013

Обласна олімпіада з дисципліни “Технічна експлуатація автомобілів”

19 квітня 2013 року на базі ДВНЗ “Макіївський політехнічний коледж” відбулося засідання обласного методичного об’єднання викладачів автомобільних дисциплін, у рамках якого було проведено обласну олімпіаду з дисципліни “Технічна експлуатація автомобілів” серед студентів ІІІ курсу спеціальності 5.07010602 “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів».
В олімпіаді взяли участь студенти з різних міст області: Донецьк, Дзержинськ, Торез, Селидове, Макіївка, Маріуполь – загалом дев’ять учасників.
Олімпіада проходила у два етапи:
- теоретична частина (комп’ютерне тестування);
- практична частина (виконання робіт з технічного обслуговування вузлів та агрегатів автомобілів).
Наш навчальний заклад представляв Ліцкевич Олександр, студент групи АМ-32 (наставники - викладачі Гітунець О.І. та Шумченко С.О.).
Він посів почесне ІІІ місце. Вітаємо!
               
 
24.04.2013

Засідання обласного методичного об’єднання викладачів будівельних дисциплін

23.04.2013 р. у ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж» відбулося засідання обласного методичного об’єднання викладачів будівельних дисциплін.

В роботі засідання, крім адміністрації та викладачів ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж», взяли участь ДВНЗ «Макіївський політехнічний коледж» (голова МО та 3 викладачі), ДВНЗ «Донецький коледж будівництва та архітектури» (2 викладачі), Єнакіївський політехнічний технікум (1 викладач), Ясинуватський будівельний технікум транспортного будівництва (2 викладачі).
На методичному об’єднанні було підбито підсумки, окреслено задачі та напрями роботи на наступний навчальний рік. Сєрікова О.В. (викладач ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж») провела майстер-клас з теми «Використання інноваційних технологій при викладанні дисципліни «Технологія ремонтно-будівельних робіт».
Також відбувся цікавий обмін досвідом роботи та інноваційними пошуками за секціями (секція А - викладачі дисциплін будівельних конструкцій, ОРБК та САПРу; секція Б – викладачі ТіОБВ та економіки будівництва).

 
19.04.13

Конкурс «Кращий викладач української літератури»

    16.04.13 у Маріупольському будівельному коледжі було проведено перший етап конкурсу «Кращий викладач української літератури».
       І місце (відповідно до умов конкурсу) посіла Годорожа В.М., викладач української літератури.
    Колектив ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж» щиро вітає Вікторію Миколаївну та зичить їй натхнення, творчої наснаги та подальших успіхів на педагогічній ниві.
 
05.04.2013

Міська олімпіада з інформатики
Засідання регіонального методичного об’єднання викладачів інформатики

5 квітня 2013 року у Маріупольському будівельному коледжі проводилося засідання регіонального методичного об’єднання викладачів інформатики. Були присутні викладачі: Солнцева С.О. (голова методичного об’єднання), Бєляєва Е.В., Корюков І.В., Коваленко С.І., Касяненко Є.О., Беспалова М.В., Красковська Н.О., Ларіна І.А.
Викладач спец. дисциплін програмування МММК ДВНЗ «ПДТУ» Красковська Н.О. виступила з доповіддю «Організація роботи з обдарованою молоддю в умовах ВНЗ».
У рамках методичного об’єднання була проведена регіональна олімпіада з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації. Завдання до олімпіади були представлені за трьома темами: MS Office Word, MS Office Excel та MS Office Access.
Переможцем олімпіади став студент ДВНЗ «Маріупольський будівельний коледж» Ложка Ілля (група АМ-21, викладач Касяненко Є.О.)
Друге місце посів студент Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ «ПДТУ» Доронін Артем, третє – студент Маріупольського машинобудівельного коледжу ДВНЗ «ПДТУ» Габриєлян Левон.
Вітаємо переможців!
 
13.03.2013

Шевченківські читання «Поет на всі часи»

З метою прищеплення інтересу і любові до поетичної спадщини Тараса Григоровича Шевченка у МБК стало доброю традицією проводити конкурсні читання серед першокурсників. Журі оцінювало виступ студентів, враховуючи художню виразність, індивідуальність, емоційність, музичний супровід, зовнішній вигляд, відеопрезентації. Ведучі Любібогова Аліна і Горбачов Олексій розповіли про велич Тараса Шевченка – титана мислі і слова, революційного Прометея, провісника «сім'ї вільній, новій», жадаючим миру і спокою на планеті.
Вітаємо переможців конкурсу:
1 місце – Саврова Ксенія, студентка гр. ОП-11, вірш «Русалка».
2 місце – Мозолевська Аліна, студентка гр. ОП-11, вірш «Лілея»,
                Горгут Вікторія, студентка гр. БФ-11, вірш «Слепая».
3 місце – Цибін Олег, студент гр. АМО-21, вірш «Тече вода в синє море, та не витікає» ("Думка").
 
07.03.2013

Марафон краси і талантів МБК

Довгождану пору року студенти МБК зустріли традиційною шоу-програмою «Міс МБК-2013».
В актовому залі панувала атмосфера юності, краси і радості. Перед членами журі, глядачами і гостями з'явилися 12 студенток, яскравих, талановитих, упевнених у власних силах. Конкурсна програма складалася з декількох завдань, але найдинамічнішим і найцікавішим став, звичайно ж, конкурс талантів, він найбільше запам'ятався глядачам, юні красуні танцювали, співали, читали вірші, малювали, брали участь у театральних сценках.
«Грація», «Чарівність», «Креатив», «Артистичність» - це лише невелика частина титулів, якими були нагороджені учасниці.
Головну корону і звання «Міс МБК-2013» одержала студентка І курсу Анастасія Булай, а віце-міс стала Ксенія Саврова.
 
02.03.2013

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

У МБК пройшов день відкритих дверей. Відбулася зустріч з адміністрацією, провідними викладачами.
До вашої уваги:
   1. Привітання студентів
   2. Виступ директора
   3. Презентація будівельних спеціальностей
   4. Презентація спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»
 
18.02.2013

ЩО? ДЕ? КОЛИ?

16 лютого 2013 року в Палаці культури металургів відбувся І-й тур відкритого чемпіонату гри «Що? Де? Коли?» під патронатом ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча». Державний вищий навчальний заклад «Маріупольський будівельний коледж» представляла команда «Полдюжины» (реєстраційну назву збережено мовою оригіналу). Склад команди:
1. Сухомоз Роман - капітан команди (гр. АМ - 21).
2. Ложка Ілля (гр. АМ - 21).
3. Король Микола (гр. АМ - 21).
4. Шишман Дар'я (гр. ОП - 11).
5. Камінський Андрій (гр. С - 22).
6. Головін Олег (гр. С - 11).
Порядок проведення: турнір відбувався за правилами спортивної гри "Що? Де? Коли?».
Пакет: три тури по 12 запитань, нумерація ненаскрізна.
Редактор пакета: Синельников В.В.
Голова лічильної комісії: Кравченко А.А.
Ведучий: Синельников В.В.
На грі були присутні: голова ради молодих спеціалістів Кравченко А.А.
Кількість команд: 21
Усього учасників: 121 особа
Початок: 14.20
Закінчення: 16.55
Місце проведення: ПК Металургів, м. Маріуполь.
Команда нашого коледжу посіла 13 місце.  Особа, відповідальна за підготовку команди, – Ярмоленко Т.В., викладач історії України, голова циклової комісії суспільно-філологічних дисциплін.
 
14.02.2013

У майбутнє - з надійною професією!ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ» проводить 02.03.2013 о 10:00 ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ.
Щиро запрошуємо всіх охочих! Ви дізнаєтеся про такі спеціальності: технік-будівельник, технік-технолог, бухгалтер, фінансист, автомеханік, будівельник-дизайнер, геодезист. Зустрінетеся з адміністрацією, а також провідними викладачами, отримаєте потрібну інформацію про умови вступу до коледжу та документи, які необхідно подавати, терміни роботи приймальної комісії.
Крім того, ви матимете нагоду ознайомитися з навчально-матеріальною базою.
Ласкаво просимо!
 
04.02.2013
Студрада МБК подала заявку на участь у міському конкурсі «І я - Ромео, і ти - Джульєтта», присвяченому Дню закоханих. Студенти коледжу візьмуть найактивнішу участь у конкурсі, який відбудеться 13.02.2013 р. у міському Палаці культури о 14.30.
 
03.02.2013

Нам є ким пишатися!

Студент 2 курсу МБК Сухомоз Роман навчається за фахом «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів». За 2 роки досяг блискучих результатів у навчанні. Роман неодноразово брав участь і був переможцем Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика. Крім того, він переможець міських олімпіад з математики, вищої математики, історії. 2011 - 2012 навчального року йому було призначено стипендію Донецької облради. Кандидатуру Сухомоза Романа подано на розгляд до відповідних органів для призначення стипендії Президента України, а також для участі у міському конкурсі «Майбутнє Маріуполя». Роман - староста групи, член студради, активіст районного клубу старшокласників «Альтаїр», учасник команди КВК. Так тримати, Романе! Ми радіємо з успіхів наших студентів!
 
01.02.2013
Студенти коледжу, вивчивши положення про відкритий православний фестиваль дитячої та молодіжної творчості «Іскорка Божа», візьмуть участь у номінаціях:
   - вокальне мистецтво;
   - художнє слово - поезія;
   - фотомистецтво.
 

верхній тиждень
07:35:47
зараз заняття ще не почалися


•  Засідання педагогічної ради з теми «Дизайн-мислення в освіті»
•  17 жовтня - Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності
•  Cвято Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва й День захисника та захисниці України
•  Благодійна акція «Щасливі тварини»
•  «Захисти свої права»
•  День працівників освіти
•  80-ті роковини трагедії у Бабиному Яру
•  Адаптаційний тренінг
•  Відкриття Малих олімпійських ігор - 2021
•  Міжнародний день миру
•  Чемпіонат з боулінгу
•  Екосвідомость починається з дій!
•  «Приєднуйся до нас! Побачив? Прибери!»
•  Коло знайомств
•  «Що потрібно для успішної адаптації»
•  Симпозіум випускників Програми адміністраторів коледжів 2016 та 2018 років
•  Перше вересня. День знань.
•  Організаційні збори студентів нового набору
•  З Днем Державного Прапора України
•  Організаційні сбори першокурсників
•  День Незалежності України
•  ОСВІТЯНАМ: запитання і відповіді про вакцинацію від COVID-19
•  Для абітурієнтів на основі 11 класів
•  КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
•  Урочисте вручення дипломів
•  Мітинг, присвячений 25-й річниці Конституції України
•  Онлайн-конкурс
•  Телеміст з нагоди Міжнародного дня вишиванки
•  Ековікторина
•  День вишиванки
•  Тиждень циклової комісії природничо-математичних дисциплін
•  Святкування Дня Європи в Україні
•  Євроклуб
•  Флешмоб «Від Писанки до Писанки»
•  35 років Чорнобильської катастрофи
•  Засідання Ради профілактики МБК
•  Рада класних керівників
•  Година Землі
•  Вшанування пам’яті Великого Кобзаря
•  Всесвітній день поезії
•  Заняття, присвячене 150-річчю від дня народження Лесі Українки
•  Тренінг «Депресія, її причини, ознаки, шляхи подолання»
•  Міжнародний жіночий день
•  150 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
•  Тренінг з протидії булінгу
•  Лекція-візуалізація з теми : «Розробка технологічного процесу»
•  Конкурс методичних розробок
•  День відкритих дверей
•  Олімпіада з математики
•  Відкрите заняття з теми «Морфологічні норми СУМ: прийменник у діловому мовленні»
•  Пам'яті Героїв Небесної Сотні
•  Тиждень циклової комісії опоряджувальних та будівельно-архітектурних дисциплін
•  Я такий же як і ти
•  Засідання Університету педагогічних знань
•  ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
•  Засідання навчально-дисциплінарного відділу студради МБК
•  День закоханих
•  Відкрите семінарське заняття
•  Вшанування пам'яті Героїв Крут
•  Батьківські збори «Особливості проведення ЗНО-2021»
•  День Соборності України
•  Реєстрація на ПРОБНЕ ЗНО до 19-го січня!!!
•  Соціальний проєкт «Scholarship від Freelancehunt»
•  Всеукраїнський студентський флешмоб на підтримку фахової передвищої освіти
•  Змагання
•  Доступна освіта
•  Учасникам ЗНО
•  Ми будуємо майбутнє
•  День Гідності і Свободи
•  Всесвітній день вторинної переробки
•  «Мова – скарб пращурів»
•  «Бережи енергію. Збережи Україну!»
•  Дорогі студенти! Вітаємо Вас!
•  «Самоосвіта викладача»
•  «Коло цінностей»
•  Свято мови в МБК
•  День української мови
•  ХХ ювілейний радіодиктант національної єдності
•  Розклад занять учбової сесії групи ЗАМ-51 (листопад - грудень 2020 року)
•  Флешмоб #UADAY
•  Вибори голови студради
•  Олімпіада з історії України
•  ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
•  Батьківські збори
•  Відзначення Міжнародного дня миру
•  Я прибрав – твоя черга
•  Студенти в захваті!
•  Телеміст "Студентство єднає Україну"
•  Коло знайомства «Твоя риса характеру!»
•  Організаційні сбори першокурсників
•  Запрошуємо до нашого коледжу!
•  Починає роботу консультаційний центр приймальної комісії
•  День вишиванки
•  РОЗКЛАД СЕСІЇ ГРУПИ АМ-31 на травень 2020 року
•  День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 75-та річниця
•  Працюємо в умовах карантину (відео)
•  Увага
•  Працюємо з ClassRoom
•  Конкурс методичних розробок
•  Вигідна пропозиція від TRINITY
•  Соціальна програма Scholarship
•  Олімпіада з математики
•  Олімпіада з інформатики та комп’ютерної техніки
•  Об’єднана класна година "Стоп наркотик"
•  Засідання педагогічної ради
•  EDUCATIONUA 2020
•  Обласні змагання з баскетболу
•  День Соборності
•  Розклад занять учбової сесії заочного відділення (січень-лютий 2020 року)
•  Квест «Новорічний калейдоскоп!»
•  Телеміст
•  Тренінг «Побудова позитивної життєвої перспективи»
•  VII Регіональна науково-теоретична конференція "Електротехніка навколо нас: прогрес електротехнологій, проблеми, перспективи"
•  Регіональна студентська науково-практична конференція “Нобелівські читання”
•  День студента
•  Круглий стіл "Викорінення насильства і домагань у світі праці"
•  16 днів проти насильства
•  Соціальний захист
•  Тренінг з протидії торгівлі людьми
•  Підключення до інтернету за 1 грн!
•  День української мови та писемності
•  Регіональний конкурс "Міс україночка"
•  Новини служби порозуміння МБК
•  Тематичне коло
•  Маріупольський боксер завоював «золото» в Німеччині
•  «Виробляй локально, продавай глобально»
•  «Центр розвитку стартапів»
•  Круглий стіл "Запобігання та протидія булінгу в закладі освіти"
•  «My future profession»
•  Педагогічна рада на тему: «Булінг та шляхи його подолання»
•  Живи та працюй в Україні
•  Майстер-клас
•  Тренінги
•  Освітній проект «У єдності – майбутнє України»
•  День знань
•  Круглий стіл
•  Оголошення
•  Випуск-2019
•  Завершальна педагогічна рада
•  Запрошуємо на церемонію урочистого вручення дипломів
•  Тиждень циклової комісії природничо-математичних і комп'ютерних дисциплін
•  Тренінг для викладачів
•  Протипожежне тренування
•  День пам’яті та примирення
•  Перспектива-2019
•  Регіональна олімпіада з хімії
•  Педагогічна рада
•  Рада класних керівників
•  "Збережемо природу разом!"
•  Всеукраїнська акція "Великий Шевченко"
•  Звіт про проведення тижня ЦК будівельних та технологічних дисциплін
•  Регіональна наукова конференція «Будівництво та цивільна інженерія. Минуле, сучасне,майбутнє»
•  Міські змагання Маріупольського регіону з баскетболу та волейболу
•  «Цікава хімія»
•  Молодіжний Маріупольський Екологічний Форум
•  День відкритих дверей
•  Олімпіада з інформатики та комп’ютерної техніки
•  І-й регіональний конкурс на кращу методичну розробку
•  «Малюнок і живопис – види образотворчого мистецтва»
•  Тиждень циклової комісії опоряджувальних та будівельно-архітектурних дисциплін
•  Засідання регіонального методичного об’єднання викладачів будівельних дисциплін
•  Зупинимо булінг разом!
•  Засідання педагогічної ради
•  День соборності України
•  Загальні збори трудового колективу
•  Розклад занять учбової сесії заочного відділення (січень 2019 року)
•  Фінал конкурсу "Викладач року 2018"
•  IV етап конкурсу Викладач року-2018.«Майстер-клас»
•  Сторінками історії математики
•  Міські змагання з настільного тенісу
•  Тиждень відкритих занять у рамках конкурсу "Викладач року-2018"
•  День української писемності та мови
•  Перша міжрегіональна науково-практична конференція
•  Виставки буклетів та методичних розробок
•  Лінгвістичний саміт
•  «Мандри у світ професій»
•  Профілактична бесіда з метою запобігання трагічних подій
•  Засідання атестаційної комісії
•  «Студентські перегони»
•  День відкритих дверей
•  День працівника освіти
•  Студентський SPORT TIME
•  Розклад занять учбової сесії заочного відділення (вересень-жовтень 2018 року)
•  День знань
•  Урочисте посвячення у студенти МБК
•  Педагогічна рада «Підсумки навчально-виховної та методичної роботи колективу протягом 2017-2018 навчального року»
•  ВИПУСК 2018
•  Пожежна небезпека
•  Педагогічна рада
•  Університет педагогічних знань
•  Вітаємо переможця Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності "Педагогічний Оскар - 2018"
•  День пам’яті та примирення
•  Легкоатлетична естафета
•  Олімпіада з креслення
•  Всесвітній день охорони праці
•  Перспектива 2018
•  Всеукраїнська наукова очно-заочна конференція для творчої молоді на тему: «Тенденції та перспективи розвитку науки очима творчої молоді»
•  Міські змагання з легкої атлетики
•  Змагання обласної Спартакіади серед допризовної молоді
•  Студентський екологічний тренінг “EcoDays 2018”
•  Флешмоб «Від Писанки до Писанки»
•  Обласні змагання з волейболу
•  Змагання з волейболу та баскетболу
•  "Міс МБК 2018"
•  Шевченківські читання
•  Міжнародний день мови
•  Регіональна науково-практична конференція з дисциплін економічного напряму
•  День відкритих дверей
•  Олімпіада з математики, переможці
•  Всеукраїнська наукова конференція «Перспектива-2018»,
26 квітня 2018 року
•  Олімпіада з інформатики та комп’ютерної техніки
•  Тиждень циклової комісії опоряджувальних та будівельно-архітектурних дисциплін
•  МАСЛЯНА
•  Науково-практична конференція «Форми і методи організації проведення позааудиторної роботи з дисциплін»
•  Профілактична бесіда з попередження випадків шахрайства
•  Класна година "Спорт і ми"
•  Класна година "Підліток і правопорушення"
•  Абітурієнту: підготовчі курси
•  Нобелевські читання
•  Викладач року
•  ЗНО-2018
•  День відкритих дверей
•  Міські змагання з настільного тенісу
•  Дебют першокурсника
•  ІІ етап конкурсу «Викладач року»
•  Виховний захід "Україна - талановита країна"
•  День української писемності та мови
•  Курси з підготовки до вступу у ВНЗ
•  Університет педагогічних знань «Педагогічний такт викладача»
•  «Ігри патріотів»
•  День працівника освіти
•  І етап конкурсу «Викладач року»
•  Урочисте відкриття Малих Олімпійських ігор
•  Графік навчального процесу на 2017 - 2018 навчальний рік груп ЗАМ-31, ЗАМ-41(у), ЗАМ-51
•  Туристичний похід
•  Тренування з цивільного захисту
•  День знань
•  Педагогічна рада
•  Урочисте посвячення у студенти МБК
•  Накази про зарахування
•  Рейтингові списки абітурієнтів, рекомендованих для зарахування
•  Розклад вступних іспитів (денне відділення, 2017 рік)
•  Випуск-2017
•  Рейтинг за результатами ІІ семестру 2016-2017 навчального року
•  Засідання педагогічної ради «Стратегія і тактика педагогічного колективу щодо реалізації програми «Обдаровані студенти»
•  Університет педагогічних знань
•  Парад Вишиванок
•  День пам'яті та примирення
•  Мисс МСК-2017
•  Всеукраїнська наукова конференція для творчої молоді «Перспектива-2017»
•  Онлайн олімпіада з математики
•  Регіональна студентська олімпіада з інформатики та комп’ютерної техніки
•  Квест «Україна – квітуча країна!»
•  Тиждень циклової комісії опоряджувальних та будівельно-архітектурних дисциплін
•  ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ ТВОРЧОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ «ПЕРСПЕКТИВА-2017»
•  Будівельний брейн-ринг
•  Відкритий позакласний захід «Слава Шевченка не вмре, не поляже»
•  Вітаємо жінок зі святом весни та краси!
•  ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ
•  Олімпіада з ІКТ, перший етап
•  Науково-практична конференція викладачів «Творчість – умова розвитку сучасного педагога»
•  Україна заговорить англійською!
•  Свято всіх закоханих
•  Виховний захід "Герої Крут - ніхто не забутий"
•  Автошкола МБК оголошує набір на курси водіїв
•  День соборності України
•  РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ УЧБОВОЇ СЕСІЇ ГРУП ЗАМ-31(У), ЗАМ-32
•  Зміни до Порядку призначення і виплати стипендій
•  Розклад занять, 2-й семестр
•  Навчання комп'ютерної грамотності
•  Зимовий міжнародний бліц-конкурс з веб-дизайну та комп'ютерної графіки
•  Завершальний тур конкурсу «Викладач року»
•  Студентська науково-практична конференція «Нобелівські читання»
•  Вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років
•  Зустріч студентів коледжу з представником Департаменту протидії наркозлочинності та лікарем – наркологом
•  Міжнародний конкурс з української мови - вітаємо переможців регіонального туру
•  Конкурс "Викладач року"
•  Заходи до Дня Гідності та Свободи
•  Міські змагання з настільного тенісу
•  Розклад занять учбової сесії, 5-й курс, заочне відділення
•  Вітаємо з перемогою!
•  Дебют першокурсника
•  Заходи до Дня Гідності та Свободи
•  День студента
•  Радіодиктант національної єдності
•  Конкурс «Викладач року»
•  Засідання Університету педагогічних знань
•  Запрошуємо на день відкритих дверей
•  Cвято «Козацькому роду нема переводу!»
•  Воєнно-патріотичні заходи
•  Місячник людей похилого віку
•  День працівника освіти
•  Вибори голови студради
•  Змагання з міні-футболу
•  Засідання методичної ради 15.09.2016
•  Запрошення на конференцію
•  Малі Олімпійські ігри - 2016
•  Святковий мітинг
•  День фізичної культури та спорту в МБК
•  Конкурс краси "Маріуполь-2016"
•  Перше вересня 2016 року
•  Засідання методичної ради 1.09.2016
•  Педагогічна рада 30.08.2016
•  Посвящение в студенты
•  Оголошення для абітурієнтів-заочників
•  Розклад вступних іспитів 2016р.
•  Регіональна наукова конференція для творчої молоді
•  Вручення дипломів, 2016 рік
•  Тиждень циклової комісії природничо-математичних і комп’ютерних дисциплін
•  Електротехнічний турнір
•  І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування
•  Засідання педагогічної ради 30.03.2016
•  Мисс МСК 2016
•  Вітаємо призерів!
•  День відкритих дверей
•  Наукова конференція для творчої молоді
•  Інформаційно-освітнє середовище МСК засобами Google Apps for Education
•  Розклад занять для ЗАМ-52, ЗС-52
•  Новини в науці і техніці
•  Олимпиада по информатике
•  Внимание! Олимпиада!
•  Зі святом весни!
•  Чергове засідання педагогічної ради 3 лютого 2016 року
•  Онлайн ресурс для пошуку роботи
•  Зимовий міжнародний бліц-конкурс з веб-дизайну та комп'ютерної графіки
•  День студента
•  День української писемності та мови в МБК
•  Тиждень циклової комісії автомобільних дисциплін
•  Запитання до заліків (заочне відділення)
•  Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2015 році
•  Выпускной
•  День открытых дверей
•  Спортивная жизнь МСК
•  Митинг-реквием
•  Неделя цикловой комиссии естественно-математических дисциплин
•  Неделя цикловой комиссии строительно-архитектурных дисциплин
•  Познавательно-развлекательная шоу-игра «Мама + папа = Я»
•  Фестиваль юмора и смеха «Юморина-2015»
•  Шевченківські свята
•  С праздником 8 марта!
•  Учения по гражданской защите
•  Конференция
•  Неделя цикловой комиссии, отчёт
•  Пам'ять Героїв Небесної Сотні
•  Неделя цикловой комиссии информационных дисциплин
•  Приглашаем в автошколу!
•  Приглашаем на учёбу выпускников 9-11 классов!
•  Школярам дев'ятих класів і їх батькам про вибір між продовженням навчання у старшій школі або вступом до коледжу
•  Студентам-заочникам: весенняя сессия
•  Городская олимпиада по информатике среди ВУЗов 1-2 уровней аккредитации
•  С праздником 8 Марта, дорогие женщины!
•  Архитектурный брейн-ринг
•  До уваги абітурієнтів та їх батьків!
•  Графік проведення консультацій у групах ЗС-31у, ЗС-32, ЗАМ-31у, ЗАМ-32 на 2 семестр 2013-2014 н.р.
•  Графік проведення консультацій у групах ЗС-41у, ЗС-42, ЗАМ-41у, ЗАМ-42 на 2 семестр 2013-2014 н.р.
•  Олімпіада з інформатики
•  Перелік спеціальностей
•  Тиждень правових знань
•  МТВ - інтерв'ю з директором ДВНЗ "Маріупольський будівельний коледж"

НАША АДРЕСА:
87526, м. Маріуполь,
пр. Свободи (Ленінградський), 90.
тел. (0629) 58-75-44, 58-75-40 (факс),
068 309 02 02,
e-mail:msklabvt@gmail.com

         Rambler's Top100   
Маріупольський будівельний коледж © 2010-2021 http://msk.edu.ua