Вітаємо Вас на нашому сайті!


26.06.2019

Випуск-2019

27.06.2019 року в Маріупольському будівельному коледжі відбулося урочисте свято «Випуск-2019»


26.06.2019

Завершальна педагогічна рада

Знання слід підтверджувати практикою…
В.О. Сухомлинський

Як відомо, практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів у ЗВО; вона проводиться на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, а також на різних підприємствах галузей народного господарства. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі обраної професії, формування фахових умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати у повсякденній практичній діяльності.

Так, 26.06.2019 в Маріупольському будівельному коледжі відбулася завершальна педагогічна рада, на якій підбивали підсумки роботи педагогічного колективу і розглядали питання керування якістю практичної підготовки студентів.

Заступник директора з адміністративно-господарської роботи Тищенко К.П. розповів про практику студентів (мета, завдання і види практики, терміни та місце проведення тощо); майстри виробничого навчання Асєєв І.О., Зелена О.М. та Хаджинов О.В. висвітлили особливості організації практики, детально зупинилися на методичному забезпеченні, схарактеризувавши права, обов’язки майстра виробничого навчання та студентів, проаналізували основні психолого-педагогічні умови для успішного проведення практики.

У результаті плідної роботи педагогічна рада ухвалила рішення про посилення уваги до практичної підготовки студентів з метою прищеплення їм інтересу до обраної спеціальності і всебічного розвитку особистості майбутнього фахівця.


24.06.2019

Церемонія урочистого вручення дипломів27.05.2019

Тиждень циклової комісії природничо-математичних і комп'ютерних дисциплін15.05.2019

Протипожежне тренування

На виконання Кодексу Цивільного захисту України. відповідно до затвердженого Графіка основних заходів з ЦЗ на 2019р, затвердженого керівництвом ДСНС та місцевих органів управління в Маріупольському будівельному коледжі 15 травня відбулися заходи з цивільного захисту- спеціальне об'єктове тренування «Дії керівного складу МБК при НС техногенного характеру» та протипожежне тренування.

Загальна кількість персоналу та студентів які залучалися до проведення тренувань склала 273 особи.

Обов’язковими умовами проведення таких заходів є завчасне їх планування, проведення попередніх інструктажів та занять, вивчення нормативно-правових актів в сфері цивільного захисту, а також консультації з представниками міських курсів з ЦЗ та вище стоячими органами управління.

Завдяки ретельному виконанню правил ТБ, професійним діям керівництва та органів управління ЦЗ, а також методичній допомозі представників міських курсів ЦЗ всі заплановані заходи проведено в повному обсязі, без форс мажорних обставин.

Травмованих осіб серед персоналу та студентів, матеріальних втрат під час тренувань не зафіксовано.

Заходи з ЦЗ в МБК проводяться щорічно.


02.05.2019

Перспектива-2019

26 квітня 2019 року в Маріупольському будівельному коледжі відбулася Всеукраїнська наукова конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки очима творчої молоді». Мета: розкриття інтелектуального потенціалу студентів, учнів та школярів; розвиток і підтримка талановитої молоді.

Відкрив конференцію директор коледжу А.В. Білай, який у вітальному слові наголосив на важливості формування у підростаючого покоління самостійності і творчого мислення, зазначивши, що «… стаючи на шлях науки, слід глибоко та повно оволодіти матеріалом навчальних програм, сформувати якості дослідника та розширити науковий світогляд. Саме для цього і проводяться конференції, учасники яких, вірячи в знання та силу людини, демонструють високий рівень спеціальних знань на тлі загальної ерудиції». Тож конференція є гарною можливістю для об’єднання студентів і старшокласників на основі спільного інтересу до науки.

Цього разу робота секцій (фізика, хімія; інформатика, математика; економіка; гуманітарні науки; будівництво та будівельний дизайн; геодезія; матеріалознавство; фізичне виховання та здоровий спосіб життя; транспорт і транспортні технології) проходила у формі усних доповідей (класичних та стендових) і спрямовувалася на розкриття інтелектуального і творчого потенціалу молоді. Під час роботи секцій учасники представили цікаві дослідження, позначені високим науково-теоретичним рівнем. Усі роботи були оцінені експертною комісією (учасники отримали грамоти та сертифікати). Водночас молодим дослідникам було надано рекомендації щодо розроблення наукових тем і запропоновано підготувати результати досліджень до друку у збірнику «Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Перспектива-2019».

У непідробній атмосфері приязні і взаєморозуміння учасники конференції висловили бажання стрітися знов. Тож усім зичимо подальшої наснаги й успіхів!


06.04.2019

Регіональна олімпіада з хімії

6 квітня 2019 року в МК ДонНУЕТ відбулася Регіональна олімпіада з хімії серед студентів 1,2 курсів коледжів, технікумів та училищ.

Для роботи в журі було запрошено викладача Маріупольського будівельного коледжу Мальцеву Н.О.

Для участі в олімпіаді від МБК були обрані студенти: Поротіков Олексій з групи АМ-12 і Денисенко Ілля з групи ОП-11.

В змаганнях взяли участь 13 студентів. Учасники продемонстрували свої знання при розв’язанні нестандартних задач з хімії.

За підсумками Олімпіади студенти МБК посіли такі місця:

   І місце – Денисенко Ілля (гр. ОП-11).

   ІІ місце – Поротіков Олексій (гр. АМ-12).

Переможців було нагороджено грамотами.

Щиро вітаємо переможців і бажаємо подальших здобутків та реалізації всіх задумів!


17.04.2019

Педагогічна рада

17.04.2019 в Маріупольському будівельному коледжі відбулося чергове засідання педагогічної ради з теми «Контроль навчальних досягнень студентів як засіб стимулювання професійного зростання та особистої зрілості». Порушена проблема є актуальною, оскільки контроль знань студентів є складовою частиною освітнього процесу. Посилення уваги викладачів МБК до цього питання спричинено не тільки бажанням визначити ступінь підготовленості студентів, але й потягом до вдосконалення всієї системи навчання.

Тож доповідачі (Зуб І.В., Майборода Н.В., Сич Т.П., Мальцева Н.О., Корюков С.В.) зупинилися на меті і завданнях контролю, його ролі і функціях, видах і рівнях, етапах тощо; розглянули вимоги, які висувають до організації контролю; детально проаналізували успішність студентів по групах.

У завершальному слові директор коледжу А.В. Білай наголосив, що контроль навчальних досягнень (або педагогічна діагностика) є одним із чинників впливу на якість навчання і обов’язковим компонентом вищої освіти, адже правильно здійснене оцінювання навчальної діяльності студента підбадьорює і стимулює його до подальшого здобуття знань чи, навпаки, примушує замислитися над причинами неуспішності.


10.04.2019

"Збережемо природу разом!"

10 квітня на класній годині з групою С-11 був проведен захід на тему: "Збережемо природу разом!" Даний захід мав характер лекції з елементами бесіди, метою якої є формування екологічного мислення у підлітків. Студенти підготували інформацію про наслідки антропогенного впливу на навколишнє середовище. А ключовою вправою було складання екологічного дерева, де кожен з учнів запропонував свої правила щодо збереження нашої екології.


29.03.2019

Великий Шевченко

Студенти Маріупольського будівельного коледжу взяли участь у Всеукраїнській акції "Великий Шевченко", що проводилась між навчальними закладами І-ІІ р.а.11.03.2019-15.03.2019

Звіт про проведення тижня ЦК будівельних та технологічних дисциплін28.02.2019

Регіональна наукова конференція «Будівництво та цивільна інженерія.
Минуле, сучасне,майбутнє»27.02.2019

Міські змагання Маріупольського регіону з баскетболу та волейболу

З метою популяризації спортивних ігор, пропаганди здорового способу життя, залучення студентської молоді до активних занять спортом протягом двох місяців збірні команди коледжів виборювали місця у міських змаганнях Маріупольського регіону з баскетболу та волейболу серед студентів закладів вищої освіти I-II рівнів акредитації.

За підсумками ігор місця розподілилися наступним чином:

Команди брали участь у таких конкурсах:

 • Баскетбол (юнаки)

  1 місце – Маріупольський електромеханічний технікум

  2 місце – Маріупольський будівельний коледж

  3 місце - Маріупольський коледж ДВНЗ «ПДТУ»

 • Баскетбол (дівчата)

  1 місце – Маріупольський коледж ДНУЕТ

  2 місце – Маріупольський коледж ДВНЗ «ПДТУ»

  3 місце - Маріупольський будівельний коледж

 • Волейбол (юнаки)

  1 місце – Маріупольський будівельний коледж

  2 місце – Маріупольський механіко-металургійний коледж ДВНЗ «ПДТУ»

  3 місце - Маріупольський коледж ДНУЕТ

 • Волейбол (дівчата)

  1 місце – Маріупольський механіко-металургійний коледж ДВНЗ «ПДТУ»

  2 місце – Маріупольський будівельний коледж

  3 місце - Маріупольський коледж ДНУЕТ

Вітаємо студентів та викладачів фізичного виховання призерів змагань!


27.02.2019

Цікава хімія

О, хімія!
Найкраща із наук,
Ти ворогом і другом можеш бути.
Убити все живе й допомогти
Красу життя сповна відчути.
Усе залежить від тих рук,
В яких твої досягнення і сила,-
Від розуму і мудрості людини...

27.02.2019 року в Маріупольському будівельному коледжі відбувся пізнавальний позакласний захід з хімії, який проводила Мальцева Надія Олександрівна, викладач хімії.

Захід мав на меті розвиток критичного і логічного мислення студентів, зацікавлення їх хімією; активізацію пізнавальної діяльності і вдосконалення вмінь студентів творчо працювати (самостійно та в колективі), спостерігати й узагальнювати факти; прищеплення високої культури спілкування та виховання відповідальності, а також серйозного ставлення до дорученої справи.

Від кожної групи першого курсу було представлено команду з чотирьох учасників та групу підтримки: «Протони» (АМ-11), «Люксони» (С-11), «Фотони» (ТБ-11), «Електрони» (ОП-11), «Нейтрони» (АМ-12).

Оцінювання проводило журі у складі викладачів та адміністрації коледжу (заступник директора з навчальної роботи Зубкова О.П., методист Серікова О.В., голова циклової комісії природничо-математичних дисциплін Нестеров В.М.).

Команди брали участь у таких конкурсах:

  1. «Візитна картка».
  2. «Шифрувальники».
  3. «Хімічні загадки».
  4. «Хімічні сузір’я».
  5. «Хімічні ребуси».
  6. «Науково-дослідницький експеримент».

Членам журі було запропоновано розв’язати аналогічні завдання (наприклад, розшифрувати вислови видатних вчених та скласти сузір’я за електрохімічним рядом напруги металів).

А для вболівальників організатори передбачили конкурс «Конструктор» (складання назви хімічних елементів із запропонованих букв).

Отже, всі присутні брали активну участь у заході «Цікава хімія».

Конкурси були пізнавальними та захопливими, але найбільше враження справили досліди «Дим без вогню», «Операція без скальпеля», «Чарівні хімічні квіти», «Дивовижна картина», «Вулкан».

Зазначимо, що в залі панувала невимушена атмосфера і піднесений настрій. Глядачі не тільки розширили свої знання з хімії, а й зарядилися позитивною енергією, запалившись творчою наснагою.21.02.2019

Молодіжний Маріупольський Екологічний Форум

21 лютого 2019 року о 14-00 у Маріупольському державному університеті пройшов "Перший маріупольський молодіжний екологічний форум", організований громадською організацією "ZAходи".

На форум були запрошені:

 • Студенти та активісти студентського самоврядування;
 • Учні шкіл та члени шкільного самоврядування;
 • Викладачі-екологи, практикуючі екологи, експерти в даній сфері;
 • Регіональні та міські ЗМІ;
 • Громадські діячі, представники громадських організацій та молоді.

Від Маріупольського будівельного коледжу були запрошені викладач хімії, біології та екології Мальцева Надія Олександрівна, яка очолювала команду студентів групи С-21: Демяненко Д., Новіков А., Шевердіна П., Коздровська В, Писаренко А., Монастирний М.

Форум було присвячено екологічним проблемам м. Маріуполь і їх вирішенню. Даний захід направлений на розвиток молодіжної науки, освіту та екологічне виховання молодих людей, на розвиток стратегічного і критичного мислення учасників форуму.

На форумі виконувалися наступні завдання:

 • Бліц опитування на тему: "З якими екологічними проблемами зіткнувся Маріуполь?";
 • Брейншторм "Як вирішити екологічні проблеми Маріуполя?";
 • Розробка "дорожньої карти”;
 • Підведення підсумків і складання плану подальших дій;
 • Презентація проекту "ECO CITY".

Студенти МБК разом з Мальцевою Н.О. брали участь у організаційно-діяльній грі. Її суть полягає в тому, що всі учасники гри були розділені на 8 команд за кількістю запропонованих для дискусії тем. Серед них обговорення системи охорони здоров'я, сортування та переробка сміття, пошук вторинних джерел енергії, розробка інфраструктури, проблеми металургійних заводів, пляжної та паркової зон.

Шляхом мозкового штурму гравці намагалися вирішити існуючі проблеми. Так, учасники однієї з команд поділилися своїми напрацюваннями отримання енергії шляхом переробки сміттєвих відходів.

Ідеї команд оцінювала спеціальна експертна комісія, до складу якої увійшли начальник відділу молодіжної політики Лариса Синегуб, начальник штабу "національного корпусу" Микола Шумейко, голова громадської організації " ZAходи " Юрій Давиденко.

Перший екологічний форум пройшов цікаво і продуктивно. Всі пропозиції, вироблені в рамках роботи форуму, після необхідного доопрацювання можуть бути реалізовані для поліпшення екологічної ситуації в Маріуполі.


16.03.2019

День відкритих дверей

07.02.2019

Олімпіада з інформатики та комп’ютерної техніки

7 лютого 2019 року відбувся І етап Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки. В змаганнях взяли участь 12 студентів коледжу. Учасники продемонстрували свої знання при розв’язанні нестандартних задач з інформатики та комп’ютерних технологій.

Призові місця розподілилися таким чином:

 • 1 місце - Новіков Анатолій Романович – група С-21 (викладач Корюков І.В.)
 • 2 місце - Поротіков Олексій Сергійович – група АМ-12 (викладач Аносова А.В.)
 • 3 місце - Христодулов Георгій Вікторович – група АМ-11 (викладач Аносова А.В.)
 • Щиро вітаємо переможців і бажаємо подальших здобутків та реалізації всіх задумів!  20.02.2019

  20.02.2019 р. на базі МММТ відбувся І Регіональний конкурс на кращу методичну розробку навчального заняття серед викладачів ЗВО І-ІІ р.а. Маріупольського регіону, організаторами якого виступили заступник директора з навчальної роботи МБК Зубкова О.П. та методист коледжу МММТ Рубан Л.О. У конкурсі брали участь 9 учаснків від п’яти навчальних закладів.

  Здобули схвальну оцінку колег методичні розробки викладачів Мальцевої Н.О. (І місце) та Бурим М.І. (ІІІ місце).

  23 січня у актовому залі коледжу відбулася об’єднана класна година, присвячена 100 - річчю Соборності України. Присутнім нагадали події , що передували проголошенню Акту Злуки та як 22 січня 1919р. об’єдналися Українська Народна республіка та Західноукраїнська Народна Республіка. Студенти груп ОП–21 та Б–11 підготували патріотичні номери, читали вірші про Україну.

  Вітаємо переможців і бажаємо творчої наснаги та подальших успіхів.


  13.02.2019

  «Малюнок і живопис – види образотворчого мистецтва»

  Вернісаж «Малюнок і живопис – види образотворчого мистецтва» - виховний захід проведений для груп ОП-11, ОП-21, ОП-31. 13 лютого в рамках тижня циклової комісії опоряджувальних та будівельно-архітектурних дисциплін був підведений підсумок творчої роботи випускної групи будівельних дизайнерів ОП- 41.

  Мистецтво-незбагненне явище в житті людського роду-вчить нас краще бачити і розуміти мову прекрасного. Велике вміння бачити прекрасне дозволяє нам відчувати себе людиною. Вміння знаходити прекрасне в буденному, осмислювати і узагальнювати його та відтворювати у малюнку студенти отримують на заняттях вивчаючи основи образотворчої грамоти, прийоми реалістичного, абстрактного, декоративного зображення предметів різними техніками і матеріалами. Головним завданням при вивченні малюнка і живопису є образотворча діяльність, практичне опанування студентами технік малюнка і живопису, розвиток творчого мислення, виховання гармонійної особистості спеціаліста дизайнера.

  Традиційні виховні заходи викладача Кудрявцевої О.К. з дисципліни «Малюнок і живопис» : виставки , конкурси, вернісажі виховують любов до прекрасного, прагнення до пізнання, зацікавленість дисципліною та обраною професією, уміння працювати в колективі. Педагоги та студенти дякували за цікаві роботи Галецькій Карині, Мар’єнко Алісі, Мудранській Аліні і всім талановитим студентам випускної групи дизайнерів щиро зичили творчого натхнення та успіхів!


  11.02.2019-15.02.2019

  Тиждень циклової комісії опоряджувальних та
  будівельно-архітектурних дисциплін  07.02.2019


  Засідання регіонального методичного об’єднання викладачів будівельних дисциплін

  07.02.2019 року на базі МБК відбулося засідання Регіонального методичного об’єднання викладачів будівельних дисциплін.


  Учасники засідання обговорили та визначили подальші напрями роботи методичного об’єднання.

  У рамках обміну досвідом авторські методики презентували викладачі МБК: Сєрікова О.В. з темою «Використання технологій розвитку критичного мислення студентів під час викладання дисциплін будівельного напряму» та Кудрявцева О.К. «Методика розвитку творчих здібностей студентів засобами кооперативних форм навчання».  30.01.2019

  Засідання педагогічної ради

  30.01.2019 року в Маріупольському будівельному коледжі відбулося чергове засідання педагогічної ради з теми “Електронна база даних навчально-методичного забезпечення дисциплін, забезпечення постійного вільного та зручного доступу для здобувачів вищої освіти».

  Порушена проблема є актуальною, оскільки в умовах входження України в інформаційну стадію розвитку значна увага освітян зосереджується на проблемі використання інформаційно-комунікаційних технологій, а саме: освітніх можливостей мережі Інтернет (удосконалення освітнього процесу та підвищення ефективності навчання, формування всебічно розвиненої особистості).

  Досвід переконує, що використання ІКТ під час навчально-виховного процесу сприяє не тільки розвитку у студентів самостійності, творчих здібностей, потягу до знань - їх застосування дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити навчання більш наочним і цікавим, забезпечує активізацію діяльності викладачів та студентів; сприяє здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання.

  Тож педрада заслухала звіт голів циклових комісій про створення викладачами електронної бази даних навчально-методичного забезпечення дисциплін та забезпечення постійного доступу до навчальних сайтів. Колектив оголосив щиру подяку Корюкову І.В., який, будучи фахівцем високої кваліфікації, надає широку допомогу колегам у створенні та наповненні сайтів.

  У завершальному слові директор коледжу Білай А.В. наголосив на беззаперечних перевагах ІКТ, які надають кожному студенту певний досвід, можливість самореалізації в пізнавальній та інших видах діяльності, створюють комфортні умови для самовизначення особистості в інформаційному суспільстві та здобутті необхідної суми знань з будь-якої дисципліни.  22.01.2019

  День соборності України

  Велична і свята, моя ти Україно,
  Лише тобі карать нас і судить
  Нам берегти тебе, Соборну і єдину
  І нам твою історію творить!

  Студенти Маріупольського будівельного коледжу прийняли активну участь у святкуванні 100 – річчя Соборності України.

  22 січня 2019р. у рамках регіонального фестивалю - конкурсу «Україна вражає…», що відбувся на базі Маріупольського механіко-металургійного коледжу ДВНЗ «ПДТУ», команда студентів МБК під керівництвом Шурхаленко Т.В. та Баркіної Н.М. виступила з творчим проектом «Україна містична…»

  23 січня у актовому залі коледжу відбулася об’єднана класна година, присвячена 100 - річчю Соборності України. Присутнім нагадали події , що передували проголошенню Акту Злуки та як 22 січня 1919р. об’єдналися Українська Народна республіка та Західноукраїнська Народна Республіка. Студенти груп ОП–21 та Б–11 підготували патріотичні номери, читали вірші про Україну.

  24 січня студенти групи АМ–22 прийняли участь у науковій конференції , присвяченій 100 – річчю проголошення Акту Злуки, що відбулася у Маріупольському краєзнавчому музеї. З доповідями виступили Сарана Марія гр. С–21 та Криволап Олександр гр. АМ–22 (керівник Шурхаленко Т.В.).

  Вітаємо усіх Вас з Днем Соборності України і обіцяємо разом сприяти розвитку і процвітанню улюбленої країни!


  10.01.2019

  Загальні збори трудового колективу
  Маріупольського будівельного коледжу

  10.01.2019 року в Маріупольському будівельному коледжі відбулися загальні збори трудового колективу, які розпочалися з вибору президії (одностайним рішенням було обрано Піпенко А.А., Нестерова В.М. та Горлакову О.А.).

  Далі заслухали річний звіт директора про склад працівників та студентів МБК, фінансово-господарську діяльність та ефективність використання державного майна, методичну, наукову і виховну роботу в коледжі, практичне навчання та працевлаштування випускників, результати виконання умов контракту, дотримання законодавства під час діяльності коледжу, а також заходи щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної і трудової дисципліни тощо.

  Виступили такі члени колективу: Аносова А.В., Ніколаєва Г.Л., Зелена О.М., Ступнік О.О. Вони розповіли про сумлінне ставлення Білая А.В. до обов’язків директора, наголосили на рисах його високої моралі, висловили вдячність за нелегку працю; зауважили, що Антон Вікторович, будучи небайдужим до спільної справи виховання та навчання молоді, надихає колектив на плідну роботу та нові звершення.

  Рішенням загальних зборів трудового колективу роботу директора коледжу Білая А.В. визнано задовільною, а також такою, що відповідає всім законодавчим актам та вимогам в галузі освіти.


  19.12.2018

  Фінал конкурсу "Викладач року 2018"

  Особистість учителя — наріжний камінь
  виховання. Учитель — це завжди творець.
  Інакше не може бути…

  В.О. Сухомлинський

  Праця і творчість — два крила буття, що сповнюють життя людини сенсом. А педагогічна праця - це поєднання високих душевних якостей з професіоналізмом (останній лежить в основі конкурсу «Викладач року»).

  Проведення конкурсу «Викладач року» в Маріупольському будівельному коледжі стало доброю традицією. Це конкурс для педагогів, які прагнуть постійного творчого зростання та особистого успіху. Зрештою, це вшанування освітян, що вичаровують майбутнє нашої держави.

  Цього року завершальний тур конкурсу «Викладач року - 2018» відбувся 19 грудня. Він був побудований за принципом прайм-тайму, але, звичайно, педагогічного. Розпочався з відеозвернення міністра освіти України Л. Гриневич. Після того з вітальним словом виступила Кицкай А.С., переможець конкурсу «Викладач року - 2017»: «Позаду залишилися складні, але цікаві етапи конкурсу: створення буклетів, презентація методичних розробок, відкриті заняття та творчі майстерні. І ось у фіналі – найкращі, найдостойніші учасники: Бурим М.І. (викладач фізичної культури), Корюков І.В. (викладач інформатики), Кудрявцева О.К. (викладач живопису), Сич Т.П. (викладач бухгалтерського обліку), Ступнік О.О. (викладач теоретичної механіки). Побажаємо їм успіху та творчої наснаги».

  Прослухавши педагогічний гороскоп «Сузір’я талантів», конкурсанти представили свої візитні картки (співи, танці, відеофільми), що засвідчили щире ставлення до обраної справи і не залишили байдужими жодного з глядачів.

  Журі, до складу якого входили директор МБК Білай А.В., завідувач лабораторії Аносова А.В., завідувач відділення Зуб І.В., викладач Чаушева Т.Д., а також завідувач денного відділення Маріупольського електромеханічного технікуму Волчанова О.О., нараховувало бали, беручи до уваги лідерські якості та ерудицію, вміння зацікавити своїм предметом, емоційність виступу, послугування невербальними прийомами тощо.

  Підбиваючи підсумки заходу, голова журі Білай А.В. висловив учасникам та організатору свята Зубковій О.П. (заступнику директора з навчальної роботи) глибоку подяку за невтомну працю, терпіння і наполегливість; наголосив на тому, що віддані своїй справі викладачі-конкурсанти виявилися гідними найвищих нагород: «Світ педагогічних захоплень є цікавим і різнобарвним. Він дає можливість виявити приховані грані душі кожного учасника та дізнатися, якими талантами нагородила його природа. Конкурс - це можливість гучно заявити про себе, поділитися відкриттями і поринути в досвід інших».

  Кращою (за кількістю балів, ступенем і формою самопрезентації) журі визнало Ступнік Ольгу Олександрівну. Щиро вітаємо з перемогою!

  Отже, прайм-тайм фінального туру «Викладач року - 2018» добіг кінця, завершившись «Педагогічним Оскаром» - нагородженням переможців та учасників конкурсу (дипломи, пам’ятні подарунки, премії). По-справжньому святковий настрій створювала невимушена атмосфера взаємоповаги, щирості, радості. А виступ ансамблю «Лідер» додавав бадьорості, заряджаючи глядацьку аудиторію запальною енергією.

  Тож усім зичимо міцного здоров’я, добробуту, натхнення і нових професійних здобутків!


  12.12.2018

  Університет педзнань

  Ефективність заняття,
  результати роботи викладача –
  це не кращі відповіді окремих студентів,
  а гарні знання всіх студентів…

  В.О. Сухомлинський

  12.12.18 року в Маріупольському будівельному коледжі відбулося чергове засідання університету педагогічних знань з теми ”Інноваційні підходи до проведення сучасного заняття». Тема є надзвичайно важливою, оскільки “…викладач готується до хорошого заняття все життя. І щоб дати студентам іскру знань, йому потрібно увібрати ціле море світла» (В.О. Сухомлинський).

  Нині найважливішими завданнями реформування освіти в Україні є підготовка освіченої особистості, формування її фізичного і морального здоров’я. Національна доктрина розвитку освіти зазначає, що мета державної політики в галузі освіти полягає у створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України.

  Викладачі Маріупольського будівельного коледжу цілком свідомі того, що досягти поставлених завдань можна тільки за умови інноваційного підходу до процесу навчання. Обмінюючись думками і досвідом з цього приводу, вони розглянули сучасні інноваційні методи і прийоми, проаналізували принципи засвоєння інформації.

  Так, Чаушева Т.Д., викладач математики, детально висвітлила критерії інноваційних педагогічних технологій, схарактеризувала ті, якими послуговуються в МБК (особистісно зорієнтовані, ігрові, проблемні, інтерактивні, інформаційно-комунікативні, проектні технології, а також технології кооперативного навчання). Викладач Харт О.А. розповіла про продуктивні шляхи формування креативного критичного мислення на заняттях англійської мови, а саме: сенкан як засіб активізації діяльності студентів. Заїка Р.І. поділилася досвідом використання кейс-методу на заняттях англійської мови. Баркіна Н.М., викладач філософії, ознайомила присутніх із системою своєї роботи (нестандартні заняття).

  Тож педагоги МБК згуртовуються задля спільної справи – виховання успішного освіченого молодого покоління, здатного ефективно працювати і навчатися протягом життя.


  28.11.2018

  IV етап конкурсу «Викладач року-2018»
  «Майстер-клас»

  Професіоналізм людини в будь-якій
  сфері значною мірою залежить від
  рівня сформованості її майстерності...

  В.О. Сухомлинський

  28 листопада 2018 року в Маріупольському будівельному коледжі відбувся черговий етап конкурсу «Викладач року». Педагоги ділилися досвідом роботи, на конкретному матеріалі демонстрували приклад використання передових методів і прийомів, застосовуваних під час освітнього процесу з метою підвищення його ефективності.

  Побачити щось нове, навчитися реалізовувати його в подальшій роботі – завдання, що мотивувало всіх учасників майстер-класу, адже педагогічна майстерність завжди є наслідком наполегливої праці викладача, осмисленої і сповненої роздумами над проблемами своєї професійної діяльності.

  Викладачі МБК цілком свідомі того, що повинні допомогти студентам не просто засвоювати певну інформацію, але, опанувавши її, йти далі, впевнено застосовуючи набуті знання на практиці.

  Оригінальні методи та прийоми роботи показали викладачі Бурим М.І. (тема «Здоров'язбережувальні технології на заняттях фізичної культури»), Ступнік О.О. (тема «Використання ігрових технологій: лото як засіб перевірки знань, умінь та навичок»), Кудрявцева О.К. (тема «Колективна творча робота: форми композиції плаката»), Сич Т.П. (тема «Використання активних та інтерактивних методів навчання (моделювання виробничих ситуацій)», Корюков І.В. (тема «Використання єдиного інформаційного простору, мультимедійних та дистанційних технологій в умовах денної форми навчання»).

  Учасники майстер-класу із задоволенням та непідробною цікавістю виконували запропоновані колегами вправи, а здоровий дух змагань надавав наснаги і щораз підбадьорював команди.

  Тож педагогічну майстерню викладачі, нaтхнені новими ідеями, залишали в доброму гуморі та з почуттям глибокої вдячності, сподіваючись на подальші плідні зустрічі.


  22.11.2018

  Сторінками історії математики

  22.11.18 року викладачем Чаушевою Т.Д. було проведено відкритий позакласний захід на тему: «Сторінками історії математики» в групі СБ-21.

  Захід складався з 4 турів. Під час математичних перегонів здобув перемогу Демяненко Данило. Учасники отримали дипломи I – V ступенів та пам’ятні подарунки.


  22.11.2018

  Міські змагання з настільного тенісу

  21-22 листопада 2018 року в спортивному залі Маріупольського будівельного коледжу організовані міські змагання з настільного тенісу серед студентів ВНЗ 1-2 рівнів акредитації, які проводяться з метою: популяризації настільного тенісу серед студентської молоді; активізації рухової активності молоді; підвищення індивідуальної майстерності спортсменів; виявлення кращих команд серед ВНЗ для участі у обласних змаганнях; пропаганди здорового способу життя; залучення студентської молоді до активних занять спортом. Командні змагання проводились за коловою системою, взяли участь 9 команд. Склад команди 3 учасника: 2 юнака та 1 дівчина.

  У завзятій боротьбі 1 місце посіла команда Великоанадольського лісного коледжу, 2 місце – команда Маріупольського механіко – металургійного коледжу, 3 місце - команда Маріупольського будівельного коледжу.


  15.11.2018

  Тиждень відкритих занять у рамках конкурсу "Викладач року-2018"

  У Маріупольському будівельному коледжі пройшов тиждень відкритих занять у рамках конкурсу "Викладач року-2018". Учасники конкурсу провели заняття з використанням різноманітних сучасних методів та форм. Всім учасникам виражаємо подяку та бажаємо творчих успіхів і наснаги!


  14.11.2018

  Засідання Університету педагогічних знань з теми
  "Діагноз: неуспішність. Причини неуспішності та шляхи її подолання"

  Освіта – річ пречудова, але добре було б
  пам’ятати: примусом навчити не можна…

  Оскар Уайльд

  14.11.18 року в Маріупольському будівельному коледжі відбулося засідання Університету педагогічних знань з теми "Діагноз: неуспішність. Причини неуспішності та шляхи її подолання", яке проходило у формі ділової гри.

  Як відомо, успішність студентів визначається не лише рівнем організації навчального процесу у вищій школі, а й наявністю сформованих у студентів необхідних навчальних умінь та навичок. До причин неуспішності належить недооцінювання студентами значущості теоретичних знань, неволодіння раціональними методами пізнання, несформованість операцій мислення, прагматична спрямованість на близьку мету (отримати залік, скласти іспит тощо), а також непрофесійність і байдужість педагогів. Усе це шкодить студентам, знижує рівень засвоєння ними наукового змісту вищої освіти. Звідси випливає і формальне ставлення до навчання.

  Чітко усвідомлюючи важливість озвученої проблеми, викладачі МБК, розбившись на творчі групи, з’ясовували основні причини неуспішності студентів, ділилися досвідом роботи, визначали заходи профілактики, шляхи і способи подолання неуспішності, адже «… будь-якому професійному педагогу зрозуміло, що виставлення незадовільної оцінки повинно супроводжуватися цілою системою заходів щодо її подальшого запобігання» (Лизинський В.М.).
  09.11.2018

  День української писемності та мови

  9 листопада 2018 року Маріупольський будівельний коледж долучився до святкування Дня української писемності та мови.

  Відомо: мова – то безцінний подарунок, який ми отримали у спадок від батьків та який передамо своїм дітям. І цілком слушно зауважив Гете: «Скільки я знаю мов, стільки разів я і людина!»

  Найріднішою та наймилішою є та мова, яку ми чуємо від народження. І називається вона материнською!

  Материнська мова…
  Рідна, колискова.
  Все в тобі з’єдналося, все в тобі злилося.
  Мова – то сплетіння дужого коріння,
  Наче наливається силою колосся…

  Ми народилися під українським небом. І нам безмежно дорога ця земля. Ми – українці, і мова наша – українська!

  Тож до cвята мови студенти будівельного коледжу разом з викладачами української мови Таненковою Н.В., Піпенко А.А. та Годорожею В.М. підготували виставку народної творчості (вишиванки, витинанки, вироби з бісеру тощо), провели конкурс на кращу стіннівку «Рідна мова», випустили черговий радіожурнал «Говоримо українською»; влаштували у холі міні-концерт (сучасні українські вірші, співи, танці), а також (за доброю традицією) написали диктант національної єдності під гаслом «Пишемо разом!"

  Побажаймо всім, хто любить і береже українське слово, щастя, натхнення, добра, миру, світлого майбуття!


  02.11.2018

  Перша міжрегіональна науково-практична конференція

  02 листопада 2018 року у Механіко-металургійному коледжі ДВНЗ «ПДТУ» відбулась Перша міжрегіональна науково-практична конференція «Транспортні технології з погляду сучасної молоді». В якій студентка групи АМ-31 Кущ Тетяна взяла участь у очному турі під керівництвом Майбороди Ніни Валеріївни. За результатами конференції студентка та викладач отримали сертифікати.  01.11.2018

  Виставки буклетів та методичних розробок

  01.11.2018 року в рамках конкурсу "Викладач року-2018" було проведено виставки буклетів та методичних розробок. Роботи будуть оцінені викладачами коледжу. Бажаємо успіхів та творчої наснаги нашим конкурсантам!  31.10.2018

  Лінгвістичний саміт

  31 жовтня 2018 в Маріупольському механіко-металургійному коледжі ДВНЗ «ПДТУ» відбувся лінгвістичний саміт для творчої молоді «Англійська мова у сучасному світі», в якому прийняв участь студент групи АМ-31 Северюк Максим та отримав сертифікат учасника. Вітаємо!  30.10.2018

  «Мандри у світ професій»

  30 жовтня 2018 р. Маріупольський будівельний коледж прийняв участь у заході «Мандри у світ професій», який відбувся в Маріупольському міському центрі зайнятості. Під час заходу була представлена презентація коледжу на тему «Чому саме до нас?» у вигляді гумористичних мініатюр з життя МБК, презентації професій, спеціальностей. Учасників нагородили почесними грамотами за активну участь у заході.

  Маріупольський будівельний коледж пройшов другий відбірковий тур навчальних закладів для участі у регіональному форумі.


  12.10.2018

  Засідання атестаційної комісії

  12 жовтня відбулося засідання атестаційної комісії, на якому розглянули та затвердили список педагогічних працівників, які атестуються у поточному навчальному році. Були затверджені плани індивідуальної роботи працівників, які атестуються, графік атестації та розподіл членів атестаційної комісії за педпрацівниками.


  10.10.2018

  «Студентські перегони»

  10.10.18р. у спортивному залі Маріупольського будівельного коледжу проведено Регіональне спортивне свято для студентів вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації м. Маріуполя «Студентські перегони», присвячене до Дня Захисника України.

  Основними завданнями заходу є:

  • виховання у студентів поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу;
  • створення умов для належного рівня підготовки студентів до військової служби, виховання патріотичних почуттів серед студентської молоді, громадянської відповідальності;
  • підтримання оптимального рівня фізичного розвитку та збільшення рухової активності студентів;
  • формування стійких мотивацій до самостійних занять фізичною культурою і спортом.

  Програма свята:

  • урочисте відкриття спартакіади;
  • привітання директора коледжу Білая А.В. та почесного гостя, активного громадського діяча Лашина О.В.;
  • змагання з загальної фізичної підготовки;
  • нагородження переможців змагань.

  Програма свята:

  1. Маріупольський будівельний коледж
  2. Маріупольський електромеханічний технікум
   Маріупольський механіко-металургійний коледж
  3. Маріупольський машинобудівний коледж
   Маріупольський коледж мистецтв


  08.10.2018

  День відкритих дверей


  20.09.2018

  Відкриття Малих Олімпійських Ігор–2018
  «Студентський SPORT TIME!»

  19.09.2018 року у Маріупольському будівельному коледжі відбулося відкриття Малих Олімпійських Ігор–2018 «Студентський SPORT TIME!».

  Мета заходу – відзначення Міжнародного дня студентського спорту, сприяння розвитку олімпійського руху в Україні, ідей мирного співіснування держав і народів, пропаганди здорового способу життя, формування в українців фізичного і морального здоров’я, залучення до занять фізичною культурою та спортом якомога більше молоді.

  В програмі свята: урочисте відкриття МОІ-2018; показові виступи спортсменів з ушу, волейболу, футболу, сучасної хореографії; нагородження кращих спортсменів коледжу; змагання з міні-футболу та волейболу.

  Почесними гостями свята були:

  • Лашин О.В. – відомий український богатир, заслужений майстер спорту та чемпіон світу зі стронгмену, майстер спорту з важкої атлетики; майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтінгу.
  • Тренер та майстер спорту з греблі на байдарках Рєпка В.П.
  • Тренер та майстриня спорту з ушу Булигіна Вікторія.


  Флешмоб з підтягування

  20.09.2018 року студенти Маріупольського будівельного коледжу о 12-30 годині взяли участь у Всеукраїнському флешмобі з підтягування в кількості 85осіб.


  03.09.2018

  День знань

  03.09.2018 р. у Маріупольському будівельному коледжі відбувся урочистий захід «День знань» за участю студентів, батьків, випускників коледжу та представників громадськості.


  22.08.2018

  Шановні першокурсники!


  Запрошуємо Вас на урочисте посвячення у студенти МБК, яке відбудеться 30 серпня в 14.00 в актовій залі коледжу.
   

  Архів  верхній тиждень
  06:15:12
  зараз заняття ще не почалися


  •  Засідання педагогічної ради з теми «Дизайн-мислення в освіті»
  •  17 жовтня - Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності
  •  Cвято Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва й День захисника та захисниці України
  •  Благодійна акція «Щасливі тварини»
  •  «Захисти свої права»
  •  День працівників освіти
  •  80-ті роковини трагедії у Бабиному Яру
  •  Адаптаційний тренінг
  •  Відкриття Малих олімпійських ігор - 2021
  •  Міжнародний день миру
  •  Чемпіонат з боулінгу
  •  Екосвідомость починається з дій!
  •  «Приєднуйся до нас! Побачив? Прибери!»
  •  Коло знайомств
  •  «Що потрібно для успішної адаптації»
  •  Симпозіум випускників Програми адміністраторів коледжів 2016 та 2018 років
  •  Перше вересня. День знань.
  •  Організаційні збори студентів нового набору
  •  З Днем Державного Прапора України
  •  Організаційні сбори першокурсників
  •  День Незалежності України
  •  ОСВІТЯНАМ: запитання і відповіді про вакцинацію від COVID-19
  •  Для абітурієнтів на основі 11 класів
  •  КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
  •  Урочисте вручення дипломів
  •  Мітинг, присвячений 25-й річниці Конституції України
  •  Онлайн-конкурс
  •  Телеміст з нагоди Міжнародного дня вишиванки
  •  Ековікторина
  •  День вишиванки
  •  Тиждень циклової комісії природничо-математичних дисциплін
  •  Святкування Дня Європи в Україні
  •  Євроклуб
  •  Флешмоб «Від Писанки до Писанки»
  •  35 років Чорнобильської катастрофи
  •  Засідання Ради профілактики МБК
  •  Рада класних керівників
  •  Година Землі
  •  Вшанування пам’яті Великого Кобзаря
  •  Всесвітній день поезії
  •  Заняття, присвячене 150-річчю від дня народження Лесі Українки
  •  Тренінг «Депресія, її причини, ознаки, шляхи подолання»
  •  Міжнародний жіночий день
  •  150 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
  •  Тренінг з протидії булінгу
  •  Лекція-візуалізація з теми : «Розробка технологічного процесу»
  •  Конкурс методичних розробок
  •  День відкритих дверей
  •  Олімпіада з математики
  •  Відкрите заняття з теми «Морфологічні норми СУМ: прийменник у діловому мовленні»
  •  Пам'яті Героїв Небесної Сотні
  •  Тиждень циклової комісії опоряджувальних та будівельно-архітектурних дисциплін
  •  Я такий же як і ти
  •  Засідання Університету педагогічних знань
  •  ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
  •  Засідання навчально-дисциплінарного відділу студради МБК
  •  День закоханих
  •  Відкрите семінарське заняття
  •  Вшанування пам'яті Героїв Крут
  •  Батьківські збори «Особливості проведення ЗНО-2021»
  •  День Соборності України
  •  Реєстрація на ПРОБНЕ ЗНО до 19-го січня!!!
  •  Соціальний проєкт «Scholarship від Freelancehunt»
  •  Всеукраїнський студентський флешмоб на підтримку фахової передвищої освіти
  •  Змагання
  •  Доступна освіта
  •  Учасникам ЗНО
  •  Ми будуємо майбутнє
  •  День Гідності і Свободи
  •  Всесвітній день вторинної переробки
  •  «Мова – скарб пращурів»
  •  «Бережи енергію. Збережи Україну!»
  •  Дорогі студенти! Вітаємо Вас!
  •  «Самоосвіта викладача»
  •  «Коло цінностей»
  •  Свято мови в МБК
  •  День української мови
  •  ХХ ювілейний радіодиктант національної єдності
  •  Розклад занять учбової сесії групи ЗАМ-51 (листопад - грудень 2020 року)
  •  Флешмоб #UADAY
  •  Вибори голови студради
  •  Олімпіада з історії України
  •  ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
  •  Батьківські збори
  •  Відзначення Міжнародного дня миру
  •  Я прибрав – твоя черга
  •  Студенти в захваті!
  •  Телеміст "Студентство єднає Україну"
  •  Коло знайомства «Твоя риса характеру!»
  •  Організаційні сбори першокурсників
  •  Запрошуємо до нашого коледжу!
  •  Починає роботу консультаційний центр приймальної комісії
  •  День вишиванки
  •  РОЗКЛАД СЕСІЇ ГРУПИ АМ-31 на травень 2020 року
  •  День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 75-та річниця
  •  Працюємо в умовах карантину (відео)
  •  Увага
  •  Працюємо з ClassRoom
  •  Конкурс методичних розробок
  •  Вигідна пропозиція від TRINITY
  •  Соціальна програма Scholarship
  •  Олімпіада з математики
  •  Олімпіада з інформатики та комп’ютерної техніки
  •  Об’єднана класна година "Стоп наркотик"
  •  Засідання педагогічної ради
  •  EDUCATIONUA 2020
  •  Обласні змагання з баскетболу
  •  День Соборності
  •  Розклад занять учбової сесії заочного відділення (січень-лютий 2020 року)
  •  Квест «Новорічний калейдоскоп!»
  •  Телеміст
  •  Тренінг «Побудова позитивної життєвої перспективи»
  •  VII Регіональна науково-теоретична конференція "Електротехніка навколо нас: прогрес електротехнологій, проблеми, перспективи"
  •  Регіональна студентська науково-практична конференція “Нобелівські читання”
  •  День студента
  •  Круглий стіл "Викорінення насильства і домагань у світі праці"
  •  16 днів проти насильства
  •  Соціальний захист
  •  Тренінг з протидії торгівлі людьми
  •  Підключення до інтернету за 1 грн!
  •  День української мови та писемності
  •  Регіональний конкурс "Міс україночка"
  •  Новини служби порозуміння МБК
  •  Тематичне коло
  •  Маріупольський боксер завоював «золото» в Німеччині
  •  «Виробляй локально, продавай глобально»
  •  «Центр розвитку стартапів»
  •  Круглий стіл "Запобігання та протидія булінгу в закладі освіти"
  •  «My future profession»
  •  Педагогічна рада на тему: «Булінг та шляхи його подолання»
  •  Живи та працюй в Україні
  •  Майстер-клас
  •  Тренінги
  •  Освітній проект «У єдності – майбутнє України»
  •  День знань
  •  Круглий стіл
  •  Оголошення
  •  Випуск-2019
  •  Завершальна педагогічна рада
  •  Запрошуємо на церемонію урочистого вручення дипломів
  •  Тиждень циклової комісії природничо-математичних і комп'ютерних дисциплін
  •  Тренінг для викладачів
  •  Протипожежне тренування
  •  День пам’яті та примирення
  •  Перспектива-2019
  •  Регіональна олімпіада з хімії
  •  Педагогічна рада
  •  Рада класних керівників
  •  "Збережемо природу разом!"
  •  Всеукраїнська акція "Великий Шевченко"
  •  Звіт про проведення тижня ЦК будівельних та технологічних дисциплін
  •  Регіональна наукова конференція «Будівництво та цивільна інженерія. Минуле, сучасне,майбутнє»
  •  Міські змагання Маріупольського регіону з баскетболу та волейболу
  •  «Цікава хімія»
  •  Молодіжний Маріупольський Екологічний Форум
  •  День відкритих дверей
  •  Олімпіада з інформатики та комп’ютерної техніки
  •  І-й регіональний конкурс на кращу методичну розробку
  •  «Малюнок і живопис – види образотворчого мистецтва»
  •  Тиждень циклової комісії опоряджувальних та будівельно-архітектурних дисциплін
  •  Засідання регіонального методичного об’єднання викладачів будівельних дисциплін
  •  Зупинимо булінг разом!
  •  Засідання педагогічної ради
  •  День соборності України
  •  Загальні збори трудового колективу
  •  Розклад занять учбової сесії заочного відділення (січень 2019 року)
  •  Фінал конкурсу "Викладач року 2018"
  •  IV етап конкурсу Викладач року-2018.«Майстер-клас»
  •  Сторінками історії математики
  •  Міські змагання з настільного тенісу
  •  Тиждень відкритих занять у рамках конкурсу "Викладач року-2018"
  •  День української писемності та мови
  •  Перша міжрегіональна науково-практична конференція
  •  Виставки буклетів та методичних розробок
  •  Лінгвістичний саміт
  •  «Мандри у світ професій»
  •  Профілактична бесіда з метою запобігання трагічних подій
  •  Засідання атестаційної комісії
  •  «Студентські перегони»
  •  День відкритих дверей
  •  День працівника освіти
  •  Студентський SPORT TIME
  •  Розклад занять учбової сесії заочного відділення (вересень-жовтень 2018 року)
  •  День знань
  •  Урочисте посвячення у студенти МБК
  •  Педагогічна рада «Підсумки навчально-виховної та методичної роботи колективу протягом 2017-2018 навчального року»
  •  ВИПУСК 2018
  •  Пожежна небезпека
  •  Педагогічна рада
  •  Університет педагогічних знань
  •  Вітаємо переможця Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності "Педагогічний Оскар - 2018"
  •  День пам’яті та примирення
  •  Легкоатлетична естафета
  •  Олімпіада з креслення
  •  Всесвітній день охорони праці
  •  Перспектива 2018
  •  Всеукраїнська наукова очно-заочна конференція для творчої молоді на тему: «Тенденції та перспективи розвитку науки очима творчої молоді»
  •  Міські змагання з легкої атлетики
  •  Змагання обласної Спартакіади серед допризовної молоді
  •  Студентський екологічний тренінг “EcoDays 2018”
  •  Флешмоб «Від Писанки до Писанки»
  •  Обласні змагання з волейболу
  •  Змагання з волейболу та баскетболу
  •  "Міс МБК 2018"
  •  Шевченківські читання
  •  Міжнародний день мови
  •  Регіональна науково-практична конференція з дисциплін економічного напряму
  •  День відкритих дверей
  •  Олімпіада з математики, переможці
  •  Всеукраїнська наукова конференція «Перспектива-2018»,
  26 квітня 2018 року
  •  Олімпіада з інформатики та комп’ютерної техніки
  •  Тиждень циклової комісії опоряджувальних та будівельно-архітектурних дисциплін
  •  МАСЛЯНА
  •  Науково-практична конференція «Форми і методи організації проведення позааудиторної роботи з дисциплін»
  •  Профілактична бесіда з попередження випадків шахрайства
  •  Класна година "Спорт і ми"
  •  Класна година "Підліток і правопорушення"
  •  Абітурієнту: підготовчі курси
  •  Нобелевські читання
  •  Викладач року
  •  ЗНО-2018
  •  День відкритих дверей
  •  Міські змагання з настільного тенісу
  •  Дебют першокурсника
  •  ІІ етап конкурсу «Викладач року»
  •  Виховний захід "Україна - талановита країна"
  •  День української писемності та мови
  •  Курси з підготовки до вступу у ВНЗ
  •  Університет педагогічних знань «Педагогічний такт викладача»
  •  «Ігри патріотів»
  •  День працівника освіти
  •  І етап конкурсу «Викладач року»
  •  Урочисте відкриття Малих Олімпійських ігор
  •  Графік навчального процесу на 2017 - 2018 навчальний рік груп ЗАМ-31, ЗАМ-41(у), ЗАМ-51
  •  Туристичний похід
  •  Тренування з цивільного захисту
  •  День знань
  •  Педагогічна рада
  •  Урочисте посвячення у студенти МБК
  •  Накази про зарахування
  •  Рейтингові списки абітурієнтів, рекомендованих для зарахування
  •  Розклад вступних іспитів (денне відділення, 2017 рік)
  •  Випуск-2017
  •  Рейтинг за результатами ІІ семестру 2016-2017 навчального року
  •  Засідання педагогічної ради «Стратегія і тактика педагогічного колективу щодо реалізації програми «Обдаровані студенти»
  •  Університет педагогічних знань
  •  Парад Вишиванок
  •  День пам'яті та примирення
  •  Мисс МСК-2017
  •  Всеукраїнська наукова конференція для творчої молоді «Перспектива-2017»
  •  Онлайн олімпіада з математики
  •  Регіональна студентська олімпіада з інформатики та комп’ютерної техніки
  •  Квест «Україна – квітуча країна!»
  •  Тиждень циклової комісії опоряджувальних та будівельно-архітектурних дисциплін
  •  ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ ТВОРЧОЇ МОЛОДІ УКРАЇНИ «ПЕРСПЕКТИВА-2017»
  •  Будівельний брейн-ринг
  •  Відкритий позакласний захід «Слава Шевченка не вмре, не поляже»
  •  Вітаємо жінок зі святом весни та краси!
  •  ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ
  •  Олімпіада з ІКТ, перший етап
  •  Науково-практична конференція викладачів «Творчість – умова розвитку сучасного педагога»
  •  Україна заговорить англійською!
  •  Свято всіх закоханих
  •  Виховний захід "Герої Крут - ніхто не забутий"
  •  Автошкола МБК оголошує набір на курси водіїв
  •  День соборності України
  •  РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ УЧБОВОЇ СЕСІЇ ГРУП ЗАМ-31(У), ЗАМ-32
  •  Зміни до Порядку призначення і виплати стипендій
  •  Розклад занять, 2-й семестр
  •  Навчання комп'ютерної грамотності
  •  Зимовий міжнародний бліц-конкурс з веб-дизайну та комп'ютерної графіки
  •  Завершальний тур конкурсу «Викладач року»
  •  Студентська науково-практична конференція «Нобелівські читання»
  •  Вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років
  •  Зустріч студентів коледжу з представником Департаменту протидії наркозлочинності та лікарем – наркологом
  •  Міжнародний конкурс з української мови - вітаємо переможців регіонального туру
  •  Конкурс "Викладач року"
  •  Заходи до Дня Гідності та Свободи
  •  Міські змагання з настільного тенісу
  •  Розклад занять учбової сесії, 5-й курс, заочне відділення
  •  Вітаємо з перемогою!
  •  Дебют першокурсника
  •  Заходи до Дня Гідності та Свободи
  •  День студента
  •  Радіодиктант національної єдності
  •  Конкурс «Викладач року»
  •  Засідання Університету педагогічних знань
  •  Запрошуємо на день відкритих дверей
  •  Cвято «Козацькому роду нема переводу!»
  •  Воєнно-патріотичні заходи
  •  Місячник людей похилого віку
  •  День працівника освіти
  •  Вибори голови студради
  •  Змагання з міні-футболу
  •  Засідання методичної ради 15.09.2016
  •  Запрошення на конференцію
  •  Малі Олімпійські ігри - 2016
  •  Святковий мітинг
  •  День фізичної культури та спорту в МБК
  •  Конкурс краси "Маріуполь-2016"
  •  Перше вересня 2016 року
  •  Засідання методичної ради 1.09.2016
  •  Педагогічна рада 30.08.2016
  •  Посвящение в студенты
  •  Оголошення для абітурієнтів-заочників
  •  Розклад вступних іспитів 2016р.
  •  Регіональна наукова конференція для творчої молоді
  •  Вручення дипломів, 2016 рік
  •  Тиждень циклової комісії природничо-математичних і комп’ютерних дисциплін
  •  Електротехнічний турнір
  •  І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування
  •  Засідання педагогічної ради 30.03.2016
  •  Мисс МСК 2016
  •  Вітаємо призерів!
  •  День відкритих дверей
  •  Наукова конференція для творчої молоді
  •  Інформаційно-освітнє середовище МСК засобами Google Apps for Education
  •  Розклад занять для ЗАМ-52, ЗС-52
  •  Новини в науці і техніці
  •  Олимпиада по информатике
  •  Внимание! Олимпиада!
  •  Зі святом весни!
  •  Чергове засідання педагогічної ради 3 лютого 2016 року
  •  Онлайн ресурс для пошуку роботи
  •  Зимовий міжнародний бліц-конкурс з веб-дизайну та комп'ютерної графіки
  •  День студента
  •  День української писемності та мови в МБК
  •  Тиждень циклової комісії автомобільних дисциплін
  •  Запитання до заліків (заочне відділення)
  •  Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою у 2015 році
  •  Выпускной
  •  День открытых дверей
  •  Спортивная жизнь МСК
  •  Митинг-реквием
  •  Неделя цикловой комиссии естественно-математических дисциплин
  •  Неделя цикловой комиссии строительно-архитектурных дисциплин
  •  Познавательно-развлекательная шоу-игра «Мама + папа = Я»
  •  Фестиваль юмора и смеха «Юморина-2015»
  •  Шевченківські свята
  •  С праздником 8 марта!
  •  Учения по гражданской защите
  •  Конференция
  •  Неделя цикловой комиссии, отчёт
  •  Пам'ять Героїв Небесної Сотні
  •  Неделя цикловой комиссии информационных дисциплин
  •  Приглашаем в автошколу!
  •  Приглашаем на учёбу выпускников 9-11 классов!
  •  Школярам дев'ятих класів і їх батькам про вибір між продовженням навчання у старшій школі або вступом до коледжу
  •  Студентам-заочникам: весенняя сессия
  •  Городская олимпиада по информатике среди ВУЗов 1-2 уровней аккредитации
  •  С праздником 8 Марта, дорогие женщины!
  •  Архитектурный брейн-ринг
  •  До уваги абітурієнтів та їх батьків!
  •  Графік проведення консультацій у групах ЗС-31у, ЗС-32, ЗАМ-31у, ЗАМ-32 на 2 семестр 2013-2014 н.р.
  •  Графік проведення консультацій у групах ЗС-41у, ЗС-42, ЗАМ-41у, ЗАМ-42 на 2 семестр 2013-2014 н.р.
  •  Олімпіада з інформатики
  •  Перелік спеціальностей
  •  Тиждень правових знань
  •  МТВ - інтерв'ю з директором ДВНЗ "Маріупольський будівельний коледж"
  
  НАША АДРЕСА:
  87526, м. Маріуполь,
  пр. Свободи (Ленінградський), 90.
  тел. (0629) 58-75-44, 58-75-40 (факс),
  068 309 02 02,
  e-mail:msklabvt@gmail.com

           Rambler's Top100   
  Маріупольський будівельний коледж   © 2010-2021 http://msk.edu.ua