Основи будівельної фізики (2 курс)

Програма нормативної навчальної дисципліни "Основи будівельної фізики" Робоча програма навчальної дисципліни "Основи будівельної фізики"

Модуль 1. Основи архітектурної кліматології

Заняття №1. Лекція, тема 1.1. "Основні поняття теплофізики".

Заняття №2. Лекція, тема 1.2. "Теплопередача і її види".  

Заняття №3-4. Лекція, тема 1.3. "Теплотехнічні показники огороджувальних конструкцій".

Заняття № 5. Лекція, тема 1.4 "Основи теплотехнічного розрахунку огороджувальних конструкцій будівель".

Тема 1.5 для самостійного вивчення "Вологісний режим огороджувальних конструкцій". Задача по темі.

Заняття №6. Практичне заняття. "Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій будівель". Довідкові таблиці.

Заняття №7. Підсумкове заняття по модулю 1 "Основи архітектурної кліматології". Питання для підготовки.


Модуль 2. Основи архітектурної світлотехніки.

Заняття №8. Лекція. Тема 2.1. "Основні поняття і величини архітектурної світлотехніки".

Заняття №9. Лекція. Тема 2.2. "Природне освітлення будівель. Інсоляція і сонцезахист".

Заняття № 10. Лекція. Тема 2.3. "Джерела електричного світла. Освітлювальні прилади".

Заняття № 11. Лекція. Тема 2.4. "Нормування, розрахунок і проектування штучного освітлення".

Заняття №12. Практичне заняття. Розрахунок штучного освітлення приміщень методом коефіцієнта використання.

Заняття №13. Підсумкове заняття за модулем 2 "Основи архітектурної світлотехніки"


Модуль 3. Основи архітектурної та будівельної акустики.

Заняття №14. Лекція. Тема 3.1. "Основні поняття і величини акустики".

Заняття №15. Лекція. Тема 3.2. "Основи акустики приміщень".

Тема 3.3 для самостійного вивчення. "Звукопоглинаючі матеріали і конструкції".

Заняття №16. Лекція. Тема 3.4. "Техніка боротьби з шумами".

Заняття №17. Підсумкове заняття за модулем 3 "Основи архітектурної та будівельної акустики". Питання для підготовки.


Залік.


Рекомендована література

Клацніть для збільшення

1. Гусев Н.М., Климов П.П.
Строительная физика.
М.: Стройиздат, 1965, 229 с.
Електронна версія: У форматі DJVU

  Клацніть для збільшення 2. Стецкий С.В.
Строительная физика: Краткий курс лекций / - М: Изд-во МГСУ, 2014. - Эл. из-ие.
Електронна версія: У форматі PDF
Клацніть для збільшення

3. Архитектурная физика
Учеб. для вузов/ В.К.Лицкевич, Л.И.Макриненко, И.В.Мигалина и др.; Под. ред. Н.В.Оболенского. М.: Архитектура-С, 2007. - 448 с.
Електронна версія: У форматі DJVU

  Клацніть для збільшення 4. Вавилин В.Ф.
Строительная физика: Учеб. пособие / В.Ф.Вавилин, С.А.Коротаев, Н.М.Кузнецов. - Сананск: Изд-во Мордов. ун-та, 2002. - 80 с.
Електронна версія: У форматі PDF
Клацніть для збільшення

5. Строительная физика
Е.Шильд, Х. - Ф. Кассельман, Г.Дамен, Р.Поленц; пер. с нем.; Под. ред. Э.Л.Дешко. М.: Стройиздат, 1982. - 296 с.
Електронна версія:У форматі DJVU

Клацніть для збільшення

6. Строительная физика
Метод. указания к лаб. раб./Сост. К.А.Андрианов и др. Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2007. - 64 с.
Електронна версія: У форматі PDF

Клацніть для збільшення

7. Строительная физика
Проектирование и расчёты. Освещение зданий / А.Д.Калихман. Иркутск.: Изд-во ИрГТУ, 2011. - 198 с.
Електронна версія:У форматі PDF

Клацніть для збільшення

8. Строительная теплофизика
Учеб. пособие / А.А.Кудинов. М.: Изд-во ИНФРА-М, 2013. - 262 с.
Електронна версія:У форматі PDF


Програмне забезпечення для читання електронних книг
Програма Adobe Reader 11 (для відкриття документів у форматі PDF) Завантажити програму Програма WinDjvu 2 (для відкриття дкументів у форматі DJVU) Завантажити програму