Електротехніка та електроніка (АМ-31, АМ-32, ЗАМ-41)

Програма навчальної дисципліни "Електротехніка та електроніка" для спеціальності 5.07010602

Робоча програма навчальної дисципліни "Електротехніка та електроніка" для спеціальності 5.07010602


Індивідуальне розрахункове завдання "Розрахунок і моделювання розгалуженого електричного кола" У форматі PDF

Номер варіанту для групи АМ-31
Номер варіанту для групи АМ-32

Крайній термін виконання і здачі на перевірку - 12 жовтня 2016 року!


Методичні рекомендації з підготовки, проведення та захисту лабораторних робіт з електротехніки  
Методичні рекомендації з підготовки, проведення та захисту лабораторних робіт з електроніки  
Зошит "Звіти з лабораторних робіт" (для групи АМ-31)
Зошит "Звіти з лабораторних робіт" (для групи АМ-32)
Модуль 1. Електричні кола постійного та змінного струму.

Змістовий модуль 1. Електричне поле

Заняття № 1. Лекція по темі 1. Електричне поле.У форматі PDF Д.з. Данілов, §§1.1-1.8.

Відео: "Электричество в технике" (Леннаучфильм)" Дивитися на Youtube Закачати

Змістовий модуль 2. Електричні кола постійного струму

Заняття № 2. Лекція по темі 2.1. Електричний струм і його сила. ЕРС і її джерела. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§2.1-2.7.

Відео: "Электрический ток" (Свердловская киностудия)" Дивитися на Youtube Закачати

Заняття № 3. Лекція по темі 2.2. Електричне коло та його елементи. Режими роботи джерела ЕРС. Теплова дія струму. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§2.8-2.12.

Заняття № 4. Практичне заняття №1. Застосування законів Ома, Джоуля-Ленца для електричних кіл постійного струму.

Заняття № 5. Лекція по темі 2.3. Електричні схеми та їх ділянки. Закони Кірхгофа та їх застосування. У форматі PDF Д.з. Данілов, §2.13.

Заняття № 6. Практичне заняття №2. Розрахунок розгалуженого електричного кола постійного струму

Заняття № 7. Лабораторне заняття №1. Перевірка законів Ома і Кірхгофа та їх використання при розрахунку електричних кіл. Матеріали для підготовки. Бланк звіту. Схема.

Змістовий модуль 3. Електромагнетизм

Заняття № 8. Лекція по темі 3. Електромагнетизм. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§3.1,3.3,3.5-3.6,3.10-3.17.  

Відео: "Электромагнитная индукция" (Леннаучфильм)" Дивитися на Youtube Закачати

Відео: "Электромагнит" (Школфильм)" Дивитися на Youtube Закачати

Змістовий модуль 4. Електричні кола змінного струму

Заняття № 9. Лекція по темі 4.1. Змінний струм. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§4.1-4.4.

Заняття № 10. Лекція по темі 4.2. Кола змінного струму. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§5.1-5.9,5.12.  

Заняття № 11. Лабораторне заняття №2. Дослідження нерозгалуженого кола змінного струму з активним опором та індуктивністю. Матеріали для підготовки. Бланк звіту. Схема.

Змістовий модуль 5. Трифазні електричні кола змінного струму

Заняття № 12. Лекція по темі 5. Трифазні електричні кола. У форматі PDFД.з. Данілов, §§6.1-6.7 .

Заняття № 13. Практичне заняття № 3. Розрахунок електричних кіл змінного струму.

Заняття № 14. Лабораторне заняття №3. Дослідження трифазного електричного кола при з’єднанні електроприймачів зіркою. Матеріали для підготовки. Бланк звіту. Схема.

Заняття №15. Підсумкове заняття за модуль 1 "Електричні кола постійного та змінного струму".
Питання для підготовки до підсумкового заняття.
Задача 1 і рекомендації по її розв’язанню.


Модуль 2. Електричні машини та електропривод.


Теми №10, №11 і №12 для самостійного вивчення із складу модулю №2 "Електричні машини та електропривод" одним файлом

Термін виконання до 05 листопада 2015 року!

Змістовий модуль 6. Електричні вимірювання

Заняття № 16. Лекція по темі 6. Електричні вимірювання та електричні вимірювальні прилади.У форматі PDF Данілов, §§11.1-11.11.

Заняття № 17. Лабораторне заняття № 4. Вимірювання опорів із допомогою омметрів і мегомметрів. Матеріали для підготовки. Бланк звіту.

Змістовий модуль 7. Трансформатори

Заняття № 18. Лекція по темі № 7. Трансформатори. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§7.1-7.7.

Відео: "Трансформаторы и их применение" (Киевнаучфильм)" Дивитися на Youtube Закачати

Заняття № 19. Практичне заняття № 4. Розв’язання задач по темі "Трансформатори"

Змістовий модуль 8. Електричні машини постійного струму

Заняття № 20. Лекція по темі № 8.1. Електричні машини. Генератори постійного струму. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§9.1-9.8.

Заняття № 21. Лекція по темі № 8.2. Двигуни постійного струму. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§9.9-9.12.

Відео: "Электрический двигатель постоянного тока. Устройство и принцип действия." Дивитися на Youtube Закачати

Відео: "Сборка электродвигателя постоянного тока" Дивитися на Youtube Закачати

Змістовий модуль 9. Електричні машини змінного струму

Заняття № 22. Лабораторне заняття № 5. Дослідження роботи двигуна постійного струму з паралельним збудженням. Матеріали для підготовки. Звіт. Схема.

Заняття № 23. Лабораторне заняття № 5. Дослідження роботи двигуна постійного струму з паралельним збудженням. Матеріали для підготовки. Звіт. Схема.

Відео: "Асинхронные двигатели" (Союзвузфильм)" Дивитися на Youtube Закачати

Відео: "Устройство асинхронного двигателя" (3D-анімація, під музику) Дивитися на Youtube Закачати

Відео: "Устройство асинхронного двигателя" (3D-анімація, без звуку, якісне відео) Дивитися на Youtube Закачати

Відео: "Устройство асинхронного двигателя" (3D-анімація, без звуку, з написами) Дивитися на Youtube Закачати

Заняття № 24. Лекція по темі 9.1. Асинхронні двигуни. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§8.1-8.4, 8.7. Презентація

Заняття № 25. Лекція по темі 9.2. Характеристики, пуск і реверс асинхронних двигунів. Однофазні асинхронні двигуни. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§8.7,8.9,8.12.

Заняття № 26. Лекція по темі № 9.3. Синхронні машини змінного струму. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§8.13-8.14.

Змістовий модуль 10. Електричні і магнітні елементи автоматики.

Самостійна робота 2. Тема 10. Електричні і магнітні елементи автоматики. У форматі PDF Данілов, §§10.1-10.4.

Змістовий модуль 11. Основи електроприводу.

Самостійна робота 3. Тема 11. Електропривід. У форматі PDF Данілов, §§13.1-13.4.

Змістовий модуль 12. Передача і розподіл електроенергії.

Самостійна робота 4. Тема 12. Передача і розподіл електроенергії. У форматі PDF Данілов, §§12.1-12.4,12.11-12.13.

Заняття № 27. Практичне заняття № 5. Розв’язання задач по темам "Електричні машини "

Відео: "Электрические сети" (Наука 2.0. Элементарно) Дивитися на Youtube Закачати

Заняття № 28. Практичне заняття № 6. Розв’язання задач по темам "Електропривід" та "Передача і розподіл електроенергії"

Заняття № 29. Підсумкове заняття за модуль 2 "Електричні машини та електропривод"
Питання для підготовки до підсумкового заняття. У форматі PDF


Модуль 3. Основи електроніки.


Теми для самостійної роботи із складу модулю №3 "Основи електроніки" одним файлом

Термін виконання до 05 грудня 2015 року!

Змістовий модуль 13. Електровакуумні і газорозрядні прилади.

Самостійна робота 5. Тема 13. Електровакуумні і газорозрядні прилади. У форматі PDF Данілов, §§14.1-14.6,15.1-15.6.

Відео: "Молния" (Моснаучфильм) Дивитися на Youtube Закачати

Змістовий модуль 14. Напівпровідникові прилади

Заняття № 30. Лекція по темі № 14.1. Напівпровідники. Електронно-дірковий перехід. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§16.1-16.6.

Заняття № 31. Лекція по темі 14.2. Біполярний та польовий транзистори. Тиристори. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§16.7-16.10.

Відео: "Транзисторы и их применение" (Центрнаучфильм) Дивитися на Youtube Закачати

Заняття № 32. Лабораторне заняття №6. Зняття вхідних і вихідних характеристик транзистора. Схема. Звіт.

Змістовий модуль 15. Фотоелектронні прилади.

Самостійна робота 6. Тема 15. Фотоелектронні прилади. У форматі PDF Данілов, §§17.1-17.6.

Змістовий модуль 16. Електронні випрямлячі

Заняття № 33. Лекція по темі № 16.1. Електронні випрямлячі. Фільтри, що згладжують. Стабілізатори. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§18.1-18.6.

Заняття № 34. Лабораторне заняття №7. Зняття вхідних і вихідних характеристик транзистора. Схема. Звіт.

Заняття № 35. Лабораторне заняття №7. Зняття вхідних і вихідних характеристик транзистора. Схема. Звіт.

Змістовий модуль 17. Електронні підсилювачі

Заняття № 36. Лекція по темі № 17. Електронні підсилювачі. Транзисторний каскад.У форматі PDF Д.з. Данілов, §§19.1-19.4.

Змістовий модуль 18. Електронні генератори та вимірювальні прилади.

Самостійна робота 7. Тема 18. Електронні генератори та вимірювальні прилади. У форматі PDF Данілов, §§20.1-20.5.

Змістовий модуль 19. Інтегральні схеми мікроелектроніки.

Самостійна робота 8. Тема 19. Інтегральні схеми мікроелектроніки. У форматі PDF Данілов, §§21.1-21.9.

Змістовий модуль 20. Мікропроцесори та мікро-ЕОМ

Заняття № 37. Лекція по темі № 20. Логічні елементи і цифрові пристрої. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§22.1-22.7.

Заняття № 38. Лабораторне заняття №7. Дослідження логічних елементів і трігерів. Схема.

Заняття № 39. Практичне заняття № 7. Розв’язання задач по темі "Напівпровідникові прилади та електронні пристрої".

Заняття №40. Підсумкове заняття за модуль 3 "Основи електроніки"
Питання для підготовки до підсумкового заняття.

Залік


Рекомендована література

Клацніть для збільшення

1. Данилов И.А., Иванов П.М.
Общая электротехника с основами электроники: Учебное пособие для неэлектротехнических специальностей техникумов. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - М.: Высшая школа, 1989. - 752 с.: ил.
Електронна версія: У форматі PDF

Є в бібліотеці коледжу

  Клацніть для збільшення

2. Общая электротехника с основами электроники. Учебник для техникумов/ В.А.Гаврилюк, Б.С.Гершунский, А.В.Ковальчук, Ю.А.Куницкий, А.Г.Шаповаленко - Киев: Вища школа. Головное издательство. 1980. - 480 с.

Є в бібліотеці коледжу

Клацніть для збільшення

3. Евдокимов Ф.Е.
Общая электротехника: Учебник для учащихся неэлектротехнических специальностей техникумов. - 2-е издание, стереотипное. - М.: Высшая школа, 1990. - 352 с.: ил.
Електронна версія:

Є в бібліотеці коледжу

  Клацніть для збільшення 4. Харченко В.М.
Основы электроники: Учебное пособие для техникумов. - М.: Энергоиздат, 1982. - 352 с., ил.
Електронна версія: У форматі DJVU

Є в бібліотеці коледжу

Клацніть для збільшення 5. Синдеев Ю.Г.
Электротехника с основами электроники: учебное пособие. - издание 15-е, стереотипное. Ростов на Дону: Феникс, 2013. - 407 с.
Електронна версія: У форматі DJVU
Клацніть для збільшення 6. Электротехника.
Учебник для ПТУ /под ред. А.Я.Шихина. М.: Высшая школа. - 1991. - 336 с.: ил.
Електронна версія: У форматі DJVU
Клацніть для збільшення 7. Попов В.С.
Теоретическая электротехника. Учебник для техникумов. 3-е изд., переаб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 544 с.: ил.
Електронна версія: У форматі DJVU
Клацніть для збільшення 8. Попов В.С., Николаев С.А.
Общая электротехника с основами электроники. М.: Энергия, 1972. - 504 с., ил.
Електронна версія: У форматі DJVU
Клацніть для збільшення 9. Немцов М.В., Светлакова И.И.
Электротехника: учебное пособие. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 571 с.: ил.
Електронна версія: У форматі PDF
Клацніть для збільшення 10. Немцов М.В. Немцова М.Л.
Электротехника и электроника. /Для студентов технических специальностей образовательных учреждений среднего профессионального образования. Академия: 2007.- 213 с.
Електронна версія: У форматі DJVU
11. Щербакова Ю.В.
Шпаргалка по общей электротехнике и электронике. Ответы на экзаменационные билеты. М.: Аллель-2000, 2005. - 64 с.
Електронна версія:
Клацніть для збільшення

12. Поляков В.А.
Электротехника: Учеб. пособие для учащихся 9 и 10 классов. М.: Просвещение, 1982 г. 239 с., ил.
Електронна версія:

Клацніть для збільшення

13. Жеребцов И.П.
Электрические и магнитные цепи. Основы электротехники. Л.: Энергоатомиздат. 1982. - 216 с., ил.
Електронна версія: У форматі DJVU

14. Матуско В.Н.
Общая электротехника: Учеб. пособие для студентов неэлектротехнических специальностей вузов. Новосибирск, Сибирская государственная геодезическая академия, 2003 г.
Електронна версія: У форматі CHM

Клацніть для збільшення

15. Нефёдова Н.В. и др.
Карманный справочник по электронике и электротехнике. Ростов на Дону, Феникс, 2008, 283 с., ил.
Електронна версія: У форматі DJVU

Клацніть для збільшення

16. Петленко Б.И. и др.
Электротехника и электроника: Учебник для сред. прооф. образования. М.: Академия, 2003, 320 с.
Електронна версія:

Клацніть для збільшення

17. Максина Е.Л.
Электроника. Конспект лекций. М.: ЭКСМО, 2008. - 160 с.
Електронна версія: У форматі PDF

Клацніть для збільшення

18. Китаев В.Е.
Электротехника с основами промышленной электроники. Учебн. пособие для проф.-техн. училищ. - М.: Высш. школа, 1980. - 254 с., ил.
Електронна версія: У форматі DJVU

Є в бібліотеці коледжу


Задачники з електротехніки та електроніки

Клацніть для збільшення

1. Берёзкина Т.Ф., Гусев Н.Г., Масленников В.В..
Задачник по общей электротехнике с основами электроники. Учебное пособие для техникумов. М.: Высш. школа. - 1983. 368 с., ил.
Електронна версія: У форматі DJVU

Є в бібліотеці коледжу

Клацніть для збільшення

2. Новиков П.Н., Кауфман В.Я.
Задачник по электротехнике с основами промышленной электроники. Учебн. пособие для средн. проф.-техн. училищ. - М.: Высш. школа, 1985. - 232 с., ил.
Електронна версія: У форматі DJVU

Є в бібліотеці коледжу


Лабораторний практикум з електротехніки та електроніки

Клацніть для збільшення

Алиев И.И.
Виртуальная электротехника. Компьютерные технологии в электротехнике и электронике/ Учеб. пособие по "Электротехнике и электронике" для студентов неэлектротехнических специальностей. М.: РадиоСофт, 2003. - 112 с., ил.
Електронна версія: У форматі DJVU


Підручники для студентів вишів неелектротехнічних спеціальностей (бакалавр, спеціаліст)

Клацніть для збільшення

Электротехника и электроника
Учеб. для вузов. - В 3 кн. Под ред. В.Г.Герасимова. М.: Энергоатомиздат, 1996. - 288 с.: ил.
Електронні версії:
Кн.1 "Электрические и магнитные цепи" У форматі DJVU
Кн.2 "Электромагнитные устройства и электрические машины" У форматі DJVU
Кн.3 "Электрические измерения и основы электроники" У форматі PDF

Клацніть для збільшення

Электротехника
Ю.М.Борисов, Д.Н.Липатов, Ю.Н.Зорин. Учебник для вузов.- 2-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1985. - 552 с., ил.
Електронна версія: У форматі DJVU

Клацніть для збільшення

Афанасьева Н.А., Булат Л.П.
Электротехника и электроника: Учеб. пособие для студентов вузов. СПб.: СПбГУНиПТ, 2010. 181 с.
Афанасьева Н.А., Ерофеева И.А.
Электротехника и электроника: Примеры расчета контрольных заданий для студентов факультета заочного обучения. СПб.: СПбГУНиПТ, 2010. 45с.
Електронна версія:

Клацніть для збільшення

Иванов И.И., Соловьёв Г.И., Фролов В.Я.
Электротехника и основы электроники: Учебник.- 7-е изд., перераб. и доп. СПб.: Издательство "Лань", 2012. - 736 с.: ил.
Електронна версія: У форматі PDF


Науково-популярна та довідкова література

Клацніть для збільшення

Анатолий Томилин
Мир электричества: Научно-популярное издание. - М.: Дрофа. - 304 с.: ил.
Електронна версія: Читати в браузері

Клацніть для збільшення

Шнейберг Я.А.
История выдающихся открытий и изобретений. Электротехника, электроэнергетика, радиоэлектроника. М.: Изд. дом МЭИ, 2009. - 118 с., ил.
Електронна версія: У форматі DJVU

Клацніть для збільшення

Фролов В.В.
Язык радиосхем. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Радио и связь, 1988. - 128 с., ил.
Електронна версія: У форматі DJVU

Клацніть для збільшення

Электротехника и электроника
Наглядные пособия, таблицы, схемы. РНПО Росучприбор, Южно-Уральский госуниверситет.
Електронна версія: У форматі PDF


Література з суміжних дисциплін

Клацніть для збільшення

С.В.Акимов, Ю.В.Чижков
Электрооборудование автомобилей. Учебник для ВУЗов. - М.: ЗАО "КЖИ "За рулём", 2004 - 384 с.: ил.
Електронна версія: У форматі DJVU

Клацніть для збільшення

Федосов В.П., Сытенький В.Д.
Автомобильная электроника. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1998. - 73 с.
Електронна версія: У форматі PDF


Студентам заочної форми навчання

Питання для самоконтролю при вивченні дисципліни "Електротехніка та електроніка"

Питання для підготовки до заліку


Програмне забезпечення для читання електронних книг
Програма Adobe Reader 11 (для відкриття документів у форматі PDF) Завантажити програму
Програма WinDjvu 2 (для відкриття дкументів у форматі DJVU) Завантажити програму

Конвертер файлів з Microsoft Word 2007-2013 (*.docx) у Microsoft Word 97-2003 (*.doc)


Програмне забезпечення для використання у практичних, лабораторних заняттях та самостійній роботі

Програма Mathcad 15

Програма Multisim 12

Електротехнічний калькулятор ElCalc: архів із програмою, довідкова система.
Грецький алфавіт

Періодична система хімічних елементів Д.І.Мєндєлєєва

Умовні графічні позначення в електричних схемах