Електротехніка та електроніка (АМ-31, АМ-32, ЗАМ-41)

Програма навчальної дисципліни "Електротехніка та електроніка" для спеціальності 5.07010602

Робоча програма навчальної дисципліни "Електротехніка та електроніка" для спеціальності 5.07010602


Індивідуальне розрахункове завдання "Розрахунок і моделювання розгалуженого електричного кола" У форматі PDF

Номер варіанту для групи АМ-31. Пакет завдань (варіанти 1 - 30).
Номер варіанту для групи АМ-32. Пакет завдань (варіанти 1 - 30).

Крайній термін виконання і здачі на перевірку - 01 жовтня 2018 року!


Методичні рекомендації з підготовки, проведення та захисту лабораторних робіт з електротехніки та електроніки  
Зошит "Звіти з лабораторних робіт" (для групи АМ-31)
Зошит "Звіти з лабораторних робіт" (для групи АМ-32)
Модуль 1. Електричні кола постійного та змінного струму.

Змістовий модуль 1. Електричне поле

Заняття № 1. Лекція по темі 1. Електричне поле.У форматі PDF Д.з. Данілов, §§1.1-1.8. Атом. Презентація: . Конспект.

Відео: "Электричество в технике" (Леннаучфильм)" Дивитися на Youtube Закачати
Флеш-анімація: Електростатика: основні поняття. Формат AVI Формат SWF Закон Кулона. Формат AVI Формат SWF Електричне поле. Формат AVI Формат SWF Лінії напруженості. Формат AVI Формат SWF

Змістовий модуль 2. Електричні кола постійного струму

Заняття № 2. Лекція по темі 2.1. Електричний струм. ЕРС і її джерела. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§2.1-2.7. Конспект.

Відео: "Электрический ток" (Свердловская киностудия)" Дивитися на Youtube Закачати

Заняття № 3. Лекція по темі 2.2. Електричне коло та його елементи. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§2.8-2.12. Конспект.

Заняття № 4. Практичне заняття №1. Застосування законів Ома для електричних кіл постійного струму. У форматі PDF

Заняття № 5. Лекція по темі 2.3. Електричні схеми та їх ділянки. Закони Кірхгофа та їх застосування. У форматі PDF Д.з. Данілов, §2.13. Конспект.

Заняття № 6. Практичне заняття №2. Розрахунок розгалуженого електричного кола постійного струму. У форматі PDF

Заняття № 7. Лабораторна робота №1. Перевірка законів Ома і Кірхгофа та їх використання при розрахунку електричних кіл. Методичні рекомендації. Бланк звіту. Схема.

Змістовий модуль 3. Електромагнетизм

Заняття № 8. Лекція по темі 3. Магнітне поле. Електромагнітна індукція. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§3.1,3.3,3.5-3.6,3.10-3.17.   Конспект. Правило буравчика.

Відео: "Электромагнитная индукция" (Леннаучфильм)" Дивитися на Youtube Закачати

Відео: "Электромагнит" (Школфильм)" Дивитися на Youtube Закачати

Змістовий модуль 4. Електричні кола змінного струму

Заняття № 9. Лекція по темі 4.1. Змінний струм. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§4.1-4.4. Конспект.

Заняття № 10. Лекція по темі 4.2. Кола змінного струму. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§5.1-5.9,5.12.  Конспект.

Заняття № 11. Практичне заняття № 3. Розрахунок однофазних кіл змінного струму. У форматі PDF

Заняття № 12. Лабораторна робота №2. Дослідження нерозгалуженого кола змінного струму з активним опором та індуктивністю. Методичні рекомендації. Бланк звіту. Схема.

Змістовий модуль 5. Трифазні електричні кола змінного струму

Заняття № 13. Лекція по темі 5. Трифазні електричні кола. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§6.1-6.7 . Конспект.

Заняття № 14. Практичне заняття № 4. Розрахунок трифазних кіл змінного струму. У форматі PDF

Заняття № 15. Лабораторна робота №3. Дослідження трифазного електричного кола при з’єднанні електроприймачів зіркою. Методичні рекомендації. Бланк звіту. Схема.

Заняття №16. Підсумкове заняття за модуль 1 "Електричні кола постійного та змінного струму".
Питання для підготовки до підсумкового заняття.
Задача 1 і рекомендації по її розв’язанню.


Модуль 2. Електричні машини та електропривод.


Змістовий модуль 6. Електричні вимірювання

Заняття № 17. Лекція по темі 6. Електричні вимірювання.У форматі PDF Данілов, §§11.1-11.11. Конспект.

Змістовий модуль 7. Трансформатори

Заняття № 18. Лекція по темі № 7. Трансформатори. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§7.1-7.7. Конспект.

Відео: "Трансформаторы и их применение" (Киевнаучфильм)" Дивитися на Youtube Закачати

Заняття № 19. Практичне заняття № 5. Розв’язання задач по темі "Трансформатори". У форматі PDF

Змістовий модуль 8. Електричні машини постійного струму

Заняття № 20. Лекція по темі № 8.1. Електричні машини. Генератори постійного струму. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§9.1-9.8. Конспект.

Заняття № 21. Лекція по темі № 8.2. Двигуни постійного струму. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§9.9-9.12. Конспект. Анімація 1. Анімація 2.

Відео: "Электрический двигатель постоянного тока. Устройство и принцип действия." Дивитися на Youtube Закачати

Відео: "Сборка электродвигателя постоянного тока" Дивитися на Youtube Закачати

Заняття № 22. Практичне заняття № 6. Розв’язання задач по темі "Електричні машини постійного струму". У форматі PDF.

Заняття № 23. Лабораторне заняття № 4. Дослідження роботи двигуна постійного струму з паралельним збудженням. Методичні рекомендації. Звіт. Схема.

Змістовий модуль 9. Електричні машини змінного струму

Заняття № 24. Лекція по темі 9.1. Асинхронні двигуни. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§8.1-8.4, 8.7, 8.9, 8.12. Презентація . Конспект.

Флеш-анімація: Дослід Араго. Формат AVI Формат SWF

Відео: "Асинхронные двигатели" (Союзвузфильм)" Дивитися на Youtube Закачати

Відео: "Устройство асинхронного двигателя" (3D-анімація, під музику) Дивитися на Youtube Закачати

Відео: "Устройство асинхронного двигателя" (3D-анімація, без звуку, якісне відео) Дивитися на Youtube Закачати

Відео: "Устройство асинхронного двигателя" (3D-анімація, без звуку, з написами) Дивитися на Youtube Закачати

Заняття № 25. Лекція по темі № 9.2. Синхронні машини. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§8.13-8.14. Конспект.

Відео: Синхронные машины (Союзвузфильм)" Закачати

Відео: Синхронная машина (3D-анімація) Закачати

Заняття № 26. Практичне заняття № 7. Розв’язання задач по темі "Електричні машини змінного струму " У форматі PDF.

Змістовий модуль 10. Електричні і магнітні елементи автоматики.

Самостійна робота. Тема 10.1. Автомати і автоматика. Системи автоматичного управління. У форматі PDF

Самостійна робота. Тема 10.2. Реле та апаратура управління. У форматі PDF

Самостійна робота. Тема 10.3. Апаратура захисту. У форматі PDF

Змістовий модуль 11. Основи електроприводу.

Самостійна робота. Тема 11.1. Призначення та види електроприводів. У форматі PDF

Самостійна робота. Тема 11.2. Устрій і характеристика електроприводів. У форматі PDF

Самостійна робота. Тема 11.3. Режими роботи та вибір електричних двигунів. У форматі PDF

Змістовий модуль 12. Передача і розподіл електроенергії.

Самостійна робота. Тема 12.1. Електричні мережі. У форматі PDF

Відео: "Электрические сети" (Наука 2.0. Элементарно) Дивитися на Youtube Закачати

Самостійна робота. Тема 12.2. Електропостачання промислових підприємств. У форматі PDF

Самостійна робота. Тема 12.3. Вибір проводів і кабелів у лініях живлення споживачів. У форматі PDF

Самостійна робота. Тема 12.4. Захист від уражень електричним струмом. У форматі PDF

Відео: Випадки електротравм Закачати

Заняття № 27. Практичне заняття № 8. Розв’язання задач по темам "Електричні і магнітні елементи автоматики", "Основи електроприводу", "Передача і розподіл електроенергії". У форматі PDF

Заняття № 28. Підсумкове заняття за модуль 2 "Електричні машини та електропривод"
Питання для підготовки до підсумкового заняття. У форматі PDF


Модуль 3. Основи електроніки.


Змістовий модуль 13. Електровакуумні і газорозрядні прилади.

Самостійна робота. Тема 13.1. Електронні лампи. У форматі PDF

Самостійна робота. Тема 13.2. Іонні (газорозрядні) прилади. Газотрон. У форматі PDF

Самостійна робота. Тема 13.3. Газорозрядні тиратрон і стабілітрон. У форматі PDF

Відео: "Молния" (Моснаучфильм) Дивитися на Youtube Закачати

Змістовий модуль 14. Напівпровідникові прилади

Заняття № 29. Лекція по темі № 14.1. Провідність напівпровідників. Напівпровідниковий діод. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§16.1-16.6. Конспект.

Флеш-анімація: Ковалентний зв’язок. Формат AVI Формат SWF

Заняття № 30. Лекція по темі 14.2. Біполярний транзистор. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§16.7-16.10. Конспект. Рух дірок.

Флеш-анімація: Транзистор n-p-n Формат AVI Формат SWF. Транзистор p-n-p Формат AVI Формат SWF.

Заняття № 31. Лекція по темі 14.3. Польовий транзистор. Тиристор. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§16.7-16.10.

Заняття № 32. Практичне заняття № 9. Розрахунок роботи напівпровідникових приладів. У форматі PDF

Заняття № 33. Лабораторне заняття № 5. Зняття вхідних і вихідних характеристик транзистора. Методичні рекомендації. Звіт. Схема ms12. Схема ms14.

Відео: "Транзисторы и их применение" (Центрнаучфильм) Дивитися на Youtube Закачати

Змістовий модуль 15. Фотоелектронні прилади.

Самостійна робота. Тема 15.1. Фотоелектронні прилади. Фотоелементи з зовнішнім фотоефектом. У форматі PDF

Самостійна робота. Тема 15.2. Фотоелементи з внутрішнім фотоефектом. У форматі PDF

Змістовий модуль 16. Електронні випрямлячі

Заняття № 34. Лекція по темі № 16. Електронні випрямлячі. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§18.1-18.6. Конспект.

Заняття № 35. Практичне заняття № 10. Розрахунок електронних випрямлячів. У форматі PDF

Заняття № 36. Лабораторне заняття № 6. Дослідження роботи електронних випрямлячів. Методичні рекомендації. Звіт. Схема.

Змістовий модуль 17. Електронні підсилювачі

Заняття № 37. Лекція по темі № 17. Електронні підсилювачі. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§19.1-19.4. Конспект.

Змістовий модуль 18. Електронні генератори та вимірювальні прилади.

Самостійна робота. Тема 18.1. Електронні генератори синусоїдальних сигналів. У форматі PDF

Самостійна робота. Тема 18.2. Генератори сигналів спеціальної форми. У форматі PDF

Самостійна робота. Тема 18.3. Електронні вимірювальні прилади. У форматі PDF

Змістовий модуль 19. Інтегральні схеми мікроелектроніки.

Самостійна робота. Тема 19.1. Інтегральні мікросхеми, основні параметри і елементи. У форматі PDF

Самостійна робота. Тема 19.2. Класифікація, маркування і монтаж ІМС. У форматі PDF

Змістовий модуль 20. Мікропроцесори та мікро-ЕОМ

Заняття № 38. Лекція по темі № 20. Логічні елементи і цифрові пристрої. У форматі PDF Д.з. Данілов, §§22.1-22.7. Конспект.

Заняття № 39. Лабораторне заняття №7. Дослідження логічних елементів і трігерів. Методичні рекомендації. Звіт. Схема.

Заняття №40. Підсумкове заняття за модуль 3 "Основи електроніки
Питання для підготовки до підсумкового заняття.

Залік


Рекомендована література

Клацніть для збільшення

1. Данилов И.А., Иванов П.М.
Общая электротехника с основами электроники: Учебное пособие для неэлектротехнических специальностей техникумов. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - М.: Высшая школа, 1989. - 752 с.: ил.
Електронна версія: У форматі PDF

Є в бібліотеці коледжу

  Клацніть для збільшення

2. Общая электротехника с основами электроники. Учебник для техникумов/ В.А.Гаврилюк, Б.С.Гершунский, А.В.Ковальчук, Ю.А.Куницкий, А.Г.Шаповаленко - Киев: Вища школа. Головное издательство. 1980. - 480 с.

Є в бібліотеці коледжу

Клацніть для збільшення

3. Евдокимов Ф.Е.
Общая электротехника: Учебник для учащихся неэлектротехнических специальностей техникумов. - 2-е издание, стереотипное. - М.: Высшая школа, 1990. - 352 с.: ил.
Електронна версія:

Є в бібліотеці коледжу

  Клацніть для збільшення 4. Харченко В.М.
Основы электроники: Учебное пособие для техникумов. - М.: Энергоиздат, 1982. - 352 с., ил.
Електронна версія: У форматі DJVU

Є в бібліотеці коледжу

Клацніть для збільшення 5. Синдеев Ю.Г.
Электротехника с основами электроники: учебное пособие. - издание 15-е, стереотипное. Ростов на Дону: Феникс, 2013. - 407 с.
Електронна версія: У форматі DJVU
Клацніть для збільшення 6. Электротехника.
Учебник для ПТУ /под ред. А.Я.Шихина. М.: Высшая школа. - 1991. - 336 с.: ил.
Електронна версія: У форматі DJVU
Клацніть для збільшення 7. Попов В.С.
Теоретическая электротехника. Учебник для техникумов. 3-е изд., переаб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1990. - 544 с.: ил.
Електронна версія: У форматі DJVU
Клацніть для збільшення 8. Попов В.С., Николаев С.А.
Общая электротехника с основами электроники. М.: Энергия, 1972. - 504 с., ил.
Електронна версія: У форматі DJVU
Клацніть для збільшення 9. Немцов М.В., Светлакова И.И.
Электротехника: учебное пособие. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 571 с.: ил.
Електронна версія: У форматі PDF
Клацніть для збільшення 10. Немцов М.В. Немцова М.Л.
Электротехника и электроника. /Для студентов технических специальностей образовательных учреждений среднего профессионального образования. Академия: 2007.- 213 с.
Електронна версія: У форматі DJVU
11. Щербакова Ю.В.
Шпаргалка по общей электротехнике и электронике. Ответы на экзаменационные билеты. М.: Аллель-2000, 2005. - 64 с.
Електронна версія:
Клацніть для збільшення

12. Поляков В.А.
Электротехника: Учеб. пособие для учащихся 9 и 10 классов. М.: Просвещение, 1982 г. 239 с., ил.
Електронна версія:

Клацніть для збільшення

13. Жеребцов И.П.
Электрические и магнитные цепи. Основы электротехники. Л.: Энергоатомиздат. 1982. - 216 с., ил.
Електронна версія: У форматі DJVU

14. Матуско В.Н.
Общая электротехника: Учеб. пособие для студентов неэлектротехнических специальностей вузов. Новосибирск, Сибирская государственная геодезическая академия, 2003 г.
Електронна версія: У форматі CHM

Клацніть для збільшення

15. Нефёдова Н.В. и др.
Карманный справочник по электронике и электротехнике. Ростов на Дону, Феникс, 2008, 283 с., ил.
Електронна версія: У форматі DJVU

Клацніть для збільшення

16. Петленко Б.И. и др.
Электротехника и электроника: Учебник для сред. прооф. образования. М.: Академия, 2003, 320 с.
Електронна версія:

Клацніть для збільшення

17. Максина Е.Л.
Электроника. Конспект лекций. М.: ЭКСМО, 2008. - 160 с.
Електронна версія: У форматі PDF

Клацніть для збільшення

18. Китаев В.Е.
Электротехника с основами промышленной электроники. Учебн. пособие для проф.-техн. училищ. - М.: Высш. школа, 1980. - 254 с., ил.
Електронна версія: У форматі DJVU

Є в бібліотеці коледжу


Задачники з електротехніки та електроніки

Клацніть для збільшення

1. Берёзкина Т.Ф., Гусев Н.Г., Масленников В.В..
Задачник по общей электротехнике с основами электроники. Учебное пособие для техникумов. М.: Высш. школа. - 1983. 368 с., ил.
Електронна версія: У форматі DJVU

Є в бібліотеці коледжу

Клацніть для збільшення

2. Новиков П.Н., Кауфман В.Я.
Задачник по электротехнике с основами промышленной электроники. Учебн. пособие для средн. проф.-техн. училищ. - М.: Высш. школа, 1985. - 232 с., ил.
Електронна версія: У форматі DJVU

Є в бібліотеці коледжу


Лабораторний практикум з електротехніки та електроніки

Клацніть для збільшення

Алиев И.И.
Виртуальная электротехника. Компьютерные технологии в электротехнике и электронике/ Учеб. пособие по "Электротехнике и электронике" для студентов неэлектротехнических специальностей. М.: РадиоСофт, 2003. - 112 с., ил.
Електронна версія: У форматі DJVU

Клацніть для збільшення

Марченко А.Л.
Основы электроники/ Учеб. пособие для вузов. М.: ДМК Пресс, 2008. - 296 с., ил.
Електронна версія: У форматі PDF


Підручники для студентів вишів неелектротехнічних спеціальностей (бакалавр, спеціаліст)

Клацніть для збільшення

Электротехника и электроника
Учеб. для вузов. - В 3 кн. Под ред. В.Г.Герасимова. М.: Энергоатомиздат, 1996. - 288 с.: ил.
Електронні версії:
Кн.1 "Электрические и магнитные цепи" У форматі DJVU
Кн.2 "Электромагнитные устройства и электрические машины" У форматі DJVU
Кн.3 "Электрические измерения и основы электроники" У форматі PDF

Клацніть для збільшення

Электротехника
Ю.М.Борисов, Д.Н.Липатов, Ю.Н.Зорин. Учебник для вузов.- 2-е изд., перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1985. - 552 с., ил.
Електронна версія: У форматі DJVU

Клацніть для збільшення

Афанасьева Н.А., Булат Л.П.
Электротехника и электроника: Учеб. пособие для студентов вузов. СПб.: СПбГУНиПТ, 2010. 181 с.
Афанасьева Н.А., Ерофеева И.А.
Электротехника и электроника: Примеры расчета контрольных заданий для студентов факультета заочного обучения. СПб.: СПбГУНиПТ, 2010. 45с.
Електронна версія:

Клацніть для збільшення

Иванов И.И., Соловьёв Г.И., Фролов В.Я.
Электротехника и основы электроники: Учебник.- 7-е изд., перераб. и доп. СПб.: Издательство "Лань", 2012. - 736 с.: ил.
Електронна версія: У форматі PDF


Науково-популярна та довідкова література

Клацніть для збільшення

Анатолий Томилин
Мир электричества: Научно-популярное издание. - М.: Дрофа. - 304 с.: ил.
Електронна версія: Читати в браузері

Клацніть для збільшення

Шнейберг Я.А.
История выдающихся открытий и изобретений. Электротехника, электроэнергетика, радиоэлектроника. М.: Изд. дом МЭИ, 2009. - 118 с., ил.
Електронна версія: У форматі DJVU

Клацніть для збільшення

Фролов В.В.
Язык радиосхем. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Радио и связь, 1988. - 128 с., ил.
Електронна версія: У форматі DJVU

Клацніть для збільшення

Электротехника и электроника
Наглядные пособия, таблицы, схемы. РНПО Росучприбор, Южно-Уральский госуниверситет.
Електронна версія: У форматі PDF


Література з суміжних дисциплін

Клацніть для збільшення

С.В.Акимов, Ю.В.Чижков
Электрооборудование автомобилей. Учебник для ВУЗов. - М.: ЗАО "КЖИ "За рулём", 2004 - 384 с.: ил.
Електронна версія: У форматі DJVU

Клацніть для збільшення

Федосов В.П., Сытенький В.Д.
Автомобильная электроника. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1998. - 73 с.
Електронна версія: У форматі PDF


Студентам заочної форми навчання

Питання для самоконтролю при вивченні дисципліни "Електротехніка та електроніка"

Питання для підготовки до заліку


Програмне забезпечення для читання електронних книг
Програма Adobe Reader 11 (для відкриття документів у форматі PDF) Завантажити програму
Програма WinDjvu 2 (для відкриття дкументів у форматі DJVU) Завантажити програму

Конвертер файлів з Microsoft Word 2007-2013 (*.docx) у Microsoft Word 97-2003 (*.doc)


Програмне забезпечення для використання у практичних, лабораторних заняттях та самостійній роботі

Програма Mathcad 15

Програма Multisim 12

Електротехнічний калькулятор ElCalc: архів із програмою, довідкова система.
Грецький алфавіт

Періодична система хімічних елементів Д.І.Мєндєлєєва

Умовні графічні позначення в електричних схемах