Фізика (2 курс). АМ-21, АМ-22, ЗАМ-31.

Програма нормативної навчальної дисципліни "Фізика" (АМ) Робоча програма навчальної дисципліни "Фізика" (АМ)

Змістовий модуль 1. Фізичні основи механіки.

Заняття №1.  Лекція. Тема 1.1. Елементи кінематики. Частина 1.

Заняття №2.  Лекція. Тема 1.1. Елементи кінематики. Частина 2.

Заняття №3.  Лекція. Тема 1.2. Механіка твердого тіла. Частина 1.

Заняття №4.  Лекція. Тема 1.2. Механіка твердого тіла. Частина 2.

Тема 1.3 для самостійного вивчення: "Елементи механіки рідин".

Заняття № 5.  Практичне заняття. Розв’язання задач по темі "Фізичні основи механіки".

Змістовий модуль 2. Електричне та магнітне поля.

Заняття №6.  Лекція. Тема 2.1. Електричне поле.

Заняття №7.  Лекція. Тема 2.2. Магнітне поле.

Заняття №8.  Лекція. Тема 2.3. Електромагнітна індукція.

Тема 2.4 для самостійного вивчення: "Основи теорії Максвела для електромагнітного поля".

Заняття № 9.  Практичне заняття. Розв’язання задач по темі "Електричне та магнітне поля".

Змістовий модуль 3. Змінний струм. Електромагнітні коливання.

Заняття №10.  Лекція. Тема 3.1. Змінний струм.

Заняття №11.  Лекція. Тема 3.2. Електромагнітні коливання.

Тема 3.3 для самостійного вивчення: "Електромагнітні хвилі"

Заняття № 12.  Практичне заняття. Розв’язання задач по темі "Змінний струм. Електромагнітні коливання.".

Змістовий модуль 4. Природа світла. Спектри. Фотометрія.

Заняття № 13. Лекція. Тема 4.1 "Природа світла".

Тема 4.2 для самостійного вивчення: "Спектри".

Заняття № 14.  Лекція. Тема 4.3. Фотометрія.

Заняття № 15.  Практичне заняття. Розв’язання задач по темі "Природа світла. Спектри. Фотометрія.".

Залік. Питання для підготовки.


Питання для підготовки до заліку студентам заочної форми навчання.

Рекомендована література

Клацніть для збільшення

1. Трофимова Т.И.
Курс физики: Учеб. пособие для вузов.
Електронні версії:
2-е изд., М.: Высшая школа, 1990, 478 с. У форматі DJVU
7-е изд., М.: Высшая школа, 2001, 542 с. У форматі MS Word
7-е изд., М.: Высшая школа, 2003, 541 с. У форматі DJVU
9-е изд., М.: Академия, 2004, 560 с. У форматі PDF

  Клацніть для збільшення 2. Жданов Л.С., Жданов Г.Л.
Физика для средних специальных учебных заведений: Учеб. – 5-е изд., перераб. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. – 512 с.
Електронна версія: У форматі DJVU

Є в бібліотеці коледжу

Клацніть для збільшення 3. Трофимова Т.И., Фирсов А.В.
Курс физики. Задачи и решения: Учеб. пособие для учреждений высшего профессионального образования, 4-е изд., М.: Академия, 2011, 592 с.
Електронна версія: У форматі PDF
  Клацніть для збільшення 4. Трофимова Т.И.
Краткий курс физики: Учеб. пособие для вузов, 5-е изд., М.: Высшая школа, 2006, 352 с.
Електронна версія: У форматі DJVU
Клацніть для збільшення

5. Трофимова Т.И., Павлова З.Г.
Сборник задач по курсу физики с решениями. Учеб. пособие для вузов.
Електронні версії:
1-е изд., М.: Высшая школа, 1999, 591 с. У форматі DJVU
4-е изд., М.: Высшая школа, 2003, 591 с. У форматі DJVU

Клацніть для збільшення

6. Трофимова Т.И.
Справочник по физике для студентов и абитуриентов. М.: Астрель, 2001, 399 с.
Електронна версія:У форматі PDF


Програмне забезпечення для читання електронних книг
Програма Adobe Reader 11 (для відкриття документів у форматі PDF) Завантажити програму Програма WinDjvu 2 (для відкриття дкументів у форматі DJVU) Завантажити програму

Грецький алфавіт
www.all-fizika.com