Фізика (2 курс) С-21, С-22

Програма нормативної навчальної дисципліни "Фізика" (С) Робоча програма навчальної дисципліни "Фізика" (С)

Змістовий модуль 1. Фізичні основи механіки.

Заняття №1-2. Лекція. Тема 1.1. "Елементи кінематики".

Заняття №3-4. Лекція. Тема 1.2. "Механіка твердого тіла".

Тема 1.3 для самостійного вивчення "Елементи механіки рідин".

Практичне заняття (№5). Розв’язання задач по темі "Фізичні основи механіки".

Змістовий модуль 2. Електричне та магнітне поля.

Заняття №6. Лекція. Тема 2.1. Електростатика.

Заняття №7. Лекція. Тема 2.2. Магнітне поле.

Заняття №8. Лекція. Тема 2.3. Електромагнітна індукція.

Тема 2.4 для самостійного вивчення: "Основи теорії Максвела для електромагнітного поля".

Практичне заняття (№9). Розв’язання задач по темі "Електричне та магнітне поля".

Змістовий модуль 3. Змінний струм. Електромагнітні коливання.

Заняття №10. Лекція. Тема 3.1. Змінний струм.

Заняття №11-12. Лекція. Тема 3.2. Електромагнітні коливання.

Тема 3.3 для самостійного вивчення: "Електромагнітні хвилі"

Практичне заняття (№13). Розв’язання задач по темі "Змінний струм. Електромагнітні коливання ".

Змістовий модуль 4. Природа світла. Спектри. Фотометрія.

Заняття №14. Лекція. Тема 4.1. Природа світла.

Тема 4.2 для самостійного вивчення: "Спектри".

Заняття № 15. Лекція. Тема 4.2. Фотометрія.

Практичне заняття (№16). Розв’язання задач за модулем 4 "Природа світла. Спектри. Фотометрія".

Підсумкове заняття (№17).

Залік


Рекомендована література

Клацніть для збільшення

1. Трофимова Т.И.
Курс физики: Учеб. пособие для вузов.
Електронні версії:
2-е изд., М.: Высшая школа, 1990, 478 с. У форматі DJVU
7-е изд., М.: Высшая школа, 2001, 542 с. У форматі MS Word
7-е изд., М.: Высшая школа, 2003, 541 с. У форматі DJVU
9-е изд., М.: Академия, 2004, 560 с. У форматі PDF

  Клацніть для збільшення 2. Жданов Л.С., Жданов Г.Л.
Физика для средних специальных учебных заведений: Учеб. – 5-е изд., перераб. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. – 512 с.
Електронна версія: У форматі DJVU

Є в бібліотеці коледжу

Клацніть для збільшення 3. Трофимова Т.И., Фирсов А.В.
Курс физики. Задачи и решения: Учеб. пособие для учреждений высшего профессионального образования, 4-е изд., М.: Академия, 2011, 592 с.
Електронна версія: У форматі PDF
  Клацніть для збільшення 4. Трофимова Т.И.
Краткий курс физики: Учеб. пособие для вузов, 5-е изд., М.: Высшая школа, 2006, 352 с.
Електронна версія: У форматі DJVU
Клацніть для збільшення

5. Трофимова Т.И., Павлова З.Г.
Сборник задач по курсу физики с решениями. Учеб. пособие для вузов.
Електронні версії:
1-е изд., М.: Высшая школа, 1999, 591 с. У форматі DJVU
4-е изд., М.: Высшая школа, 2003, 591 с. У форматі DJVU

Клацніть для збільшення

6. Трофимова Т.И.
Справочник по физике для студентов и абитуриентов. М.: Астрель, 2001, 399 с.
Електронна версія:У форматі PDF


Програмне забезпечення для читання електронних книг
Програма Adobe Reader 11 (для відкриття документів у форматі PDF) Завантажити програму Програма WinDjvu 2 (для відкриття дкументів у форматі DJVU) Завантажити програму

Грецький алфавіт
www.all-fizika.com