Керівні документи в освітньому процесі

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

Указ Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 "Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року"

Закони України

1. Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII "Про освіту".

2. Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII "Про вищу освіту".

3. Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV "Про загальну середню освіту".

Проект Закону України «Про професійну освіту»

Постанови Кабінету Міністрів України

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.1998 № 1247 "Про розроблення державних стандартів вищої освіти".

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 № 847 "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та внесення змін до галузевих стандартів вищої освіти".

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг".

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 № 978 "Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах".

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 № 839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста".

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 632 "Про реалізацію статті 54 Закону України "Про освіту" та статті 48 Закону України "Про вищу освіту" (про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.1997 № 1260 "Про документи про освіту та вчені звання".

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності".

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 № 309 "Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів".

Накази Міністра освіти і науки

1. Наказ Міністра освіти України від 02.06.1993 № 161 "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах".

2. Наказ Міністра освіти і науки, молоді та спорту від 29.03.2012 № 384 "Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації". (Архів із усіма формами тут)

3. Наказ Міністра освіти і науки України від 13.07.2007 № 604 "Про порядок введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста".

4. Наказ Міністра освіти і науки, молоді та спорту від 13.06.2012 № 689 "Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу".

5. Наказ Міністра освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників".

6. Наказ Міністра освіти і науки, молоді та спорту від 06.04.2012 № 417 "Про затвердження Положення про Всеукраїнську олімпіаду серед студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації".

7. Наказ Міністра освіти України від 15.07.1996 № 245 "Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти".

8. Наказ Міністра освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 "Про затвердження Положення про дистанційне навчання".

9. Наказ Міністра освіти і науки, молоді та спорту від 01.10.2012 № 1060 "Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси".

10. Наказ Міністра освіти і науки, молоді та спорту від 30.07.2013 № 1047 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України".

11. Наказ Міністра освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 "Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах".

12. Наказ Міністра освіти і науки України від 05.11.2012 № 1244 "Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році".

Документи коледжу

1. Наказ "Про склад циклових комісій"

2. Розпорядження з ведення навчального журналу.

3. Положення про рейтингову оцінку роботи викладачів, кураторів груп, завідувачів кабінетами та лабораторіями, голів циклових комісій.

4. О.В.Сєрікова. Методичні рекомендації щодо оформлення робочої та навчальної програм дисципліни.

Документи з питань підвищення кваліфікації та атестації

1. Наказ Міністра освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників".

2. Методичні рекомендації щодо підготовки педагогічних працівників до атестації та оформлення відповідної документації. Підготувала Рижикова І.В., заступник директора з науково-методичної роботи Донецького гірничого обласного базового технікуму ім. Є.Т. Абакумова.

3. Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (затверджене наказом Міністра освіти і науки, молоді та спорту України від 24.01.2013 № 48) 
Проект у форматі Word

4. Положення про післядипломну освіту у сфері вищої освіти України (проект)

Сайт Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Сайт Донецького обласного центру атестації педагогічних працівників

Клацніть для збільшення Беженар О.А. Атестація педагогічних кадрів/ Оксана Беженар, Георгій Беженар; упоряд. М.К.Голубенко. - К.: Шк. світ. 2012. - 112 с.

Електронна версія: У форматі PDF

Документи з питань оплати праці у сфері освіти та науки
Закони України

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI . (Розділ IV. Податок на доходи фізичних осіб. Ст. 167).

2. Закон України від 08.07.2010 № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". (Ст.8, ч.7).

3. Закон України від 15.09.1999 № 1045-XIV "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

Постанови Кабінету Міністрів України

1. Постанова Кабінету міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".

2. Постанова Кабінету міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78 "Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (про виплату педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти надбавок за вислугу років і допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки).

3. Постанова Кабінету міністрів України від 5 червня 2000 р. N 898 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених статтею 68 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" (про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року № 373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування" (20% посадового окладу (ставки заробітної плати)).

Накази Міністра освіти і науки України

1. Наказ Міністра освіти і науки України № 557 від 26 вересня 2005 року "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ".

2. Наказ Міністра освіти України № 102 від 15 квітня 1993 року "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти".

Нормативно-правова база на сайті Міністерства освіти і науки України

Офіційний веб-сайт Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Освіта в Україні та за кордоном