Робоча програма навчальної дисципліни "Комп’ютерна обробка геодезичних вимірювань"

Змістовий модуль 1. Загальні відомості про програмний комплекс CREDO та систему CREDO_DAT

Заняття 1. Тема 1.1. Функціональні можливості та склад програмного комплексу обробки інженерних досліджнь, цифолвого моделювання мічцевості, проектування генпланів і автомобільних доріг CREDO

Заняття 2. Тема 1.2. Призначення і області застосування. Основні функції програми

Заняття 3. Тема 1.3. Вхідні та вихідні дані

Заняття 4. Тема 1.4. Компоненти системи та додаткові програми

Заняття 5. Тема 1.5. Вікно додатку

Тема 1.6. Робота з табличними редакторами (самостійна робота) [1], с.

Тема 1.7. Масштаб і вид (самостійна робота) [1], с.

Змістовий модуль 2. Порядок роботи в CREDO_DAT

Заняття 6. Тема 2.1. Загальна послідовність обробки даних

Заняття 7. Тема 2.2. Початкові установки

Заняття 8. Тема 2.3. Створення проекту, його властивості і характеристики

Заняття 9. Практична робота №1. Початкові установки проекту, створення проекту

Заняття 10. Тема 2.4. Експорт даних

Заняття 11. Практична робота №2. Імпорт даних та необхідні налаштування

Змістовий модуль 3. Опис роботи в CREDO_DAT

Заняття 12. Тема 3.1.1. Пункти та дирекційні кути

Заняття 13. Тема 3.1.2. Вимірювання та теодолітні ходи

Заняття 14. Тема 3.1.3. Нівелірні ходи та топографічні об’єкти

Заняття 15. Тема 3.2.1. Попередня обробка даних. Виділення грубих помилок вимірювань

Заняття 16. Тема 3.2.2. Рівняльні розрахунки. Обробка тахеометрії

Заняття 17. Практична робота №3. Обробка даних вимірювань

Заняття 18. Тема 3.2.3. Розрахункові задачі

Тема 3.3.1. Випуск відомостей (самостійна робота)

Тема 3.3.2. Створення та виведення графічних документів (самостійна робота)

Заняття 19. Тема 3.3.3. Експорт даних

Змістовий модуль 4. Принципи та особливості роботи з даними електронних тахеометрів. Система польового кодування. Класифікатор

Тема 4.1. Особливості імпорту вимірювань (самостійна робота)

Тема 4.2. Рекомендації по роботі з конкретними електронними приладами (самостійна робота)

Заняття 20. Тема 4.3. Призначення та загальні принципи системи польового кодування

Тема 4.4. Елементи кодового рядку (самостійна робота)

Тема 4.5. Стандартний формат (самостійна робота)

Тема 4.6. Компактний формат (самостійна робота)

Заняття 21. Тема 4.7. Загальний опис і структура Класифікатора. Створення, відкриття та збереження

Тема 4.8. Робота з шарами (самостійна робота)

Тема 4.9. Коди, характеристики топографічних об’єктів (самостійна робота)

Тема 4.10. Семантичний опис топографічних об’єктів (самостійна робота)

Заняття 22. Практична робота №4. Робота з топографічними об’єктами і класифікатором

Заняття 23. Практична робота №5. Вивчення польового кодування

Заняття 24. Практична робота №6. Введення даних за теодолітним ходом. Аналіз на грубу помилку

Заняття 25. Практична робота №7. Введення даних за нівелірним ходом. Обробка даних

Заняття 26. Практична робота №8. Введення даних тахеометричної зйомки

Заняття 27. Практична робота №9. Об’єднання даних різних проектів

Заняття 28. Практична робота №10. Експорт даних

Заняття 29. Практична робота №11. Підготовка схеми ПВО (планово-висотного обгрунтування)

Заняття 30. Практична робота №12. Формування в генераторі звітів шаблону відомості


Рекомендована література

Клацніть для збільшення

1. CREDO
Программный комплекс обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования местности, проектирования генпланов и автомобильных дорог. Том А. Общие сведения. - Минск: НПО "Кредо-Диалог", 2001.
Електронна версія: У форматі PDF

  Клацніть для збільшення

2. CREDO_DAT
Система камеральної обробки інженерно-геодезичних робіт CREDO_DAT


Електронна версія: У форматі PDF
Клацніть для збільшення

3. CREDO_DAT
Практическое пособие
Електронна версія: У форматі PDF

Клацніть для збільшення

3. Куштин И.Ф.
Геодезия: обработка результатов измерений: Учебное пособие. - М.: ИКЦ "МарТ"; Ростов н/Д: издательский центр "МарТ", 2006. - 288 с.
Електронна версія: У форматі PDF