Робоча програма навчальної дисципліни "Комп’ютерна обробка геодезичних вимірювань"

Змістовий модуль 1. Загальні відомості про програмний комплекс CREDO та систему CREDO_DAT

Заняття 1. Тема 1.1. Функціональні можливості та склад програмного комплексу обробки інженерних досліджень, цифрового моделювання місцевості, проектування генпланів і автомобільних доріг CREDO [1, c. 8 - 38]

Заняття 2. Тема 1.2. Призначення і області застосування системи CREDO_DAT. Основні функції програми [2, §§ 1.1, 1.2, c. 11 - 12]

Заняття 3. Тема 1.3. Вхідні та вихідні дані [2, §§ 1.3, 1.4, c. 12 - 13]

Заняття 4. Тема 1.4. Компоненти системи та додаткові програми [2, §§ 1.5, 1.6, c. 15]

Заняття 5. Тема 1.5. Вікно додатку [2, § 2.1, c. 17 - 19]

Тема 1.6. Робота з табличними редакторами (самостійна робота) [2, § 2.2, c. 19 - 26]

Тема 1.7. Масштаб і вид (самостійна робота) [2, § 2.3, c. 26 - 28]

Питання для підготовки до семінарського заняття

Змістовий модуль 2. Порядок роботи в системі CREDO_DAT

Заняття 6. Тема 2.1. Загальна послідовність обробки даних [2, § 3.1, c. 29]

Заняття 7. Тема 2.2. Початкові установки [2, § 3.2, c. 29 - 38]

Заняття 8. Тема 2.3. Створення проекту, його властивості і характеристики [2, § 3.3, c. 39 - 48]

Заняття 9. Практична робота №1. Початкові установки проекту, створення проекту

Заняття 10. Тема 2.4. Імпорт даних [2, § 3.4, c. 49 - 55]

Заняття 11. Практична робота №2. Імпорт даних та необхідні налаштування

Питання для підготовки до семінарського заняття

Змістовий модуль 3. Робота в CREDO_DAT

Заняття 12. Тема 3.1.1. Пункти та дирекційні кути [2, § 3.5, c. 55 - 62]

Заняття 13. Тема 3.1.2. Вимірювання та теодолітні ходи [2, § 3.5, c. 62 - 73]

Заняття 14. Тема 3.1.3. Нівелірні ходи та топографічні об’єкти [2, § 3.5, c. 73 - 87]

Заняття 15. Тема 3.2.1. Попередня обробка даних. Виділення грубих помилок вимірювань [2, § 3.6, c. 87 - 96]

Заняття 16. Тема 3.2.2. Рівняльні розрахунки. Обробка тахеометрії [2, § 3.6, c. 96 - 99]

Заняття 17. Практична робота №3. Обробка даних вимірювань

Заняття 18. Тема 3.2.3. Розрахункові задачі [2, § 3.6, c. 99 - 106]

Тема 3.3.1. Випуск відомостей (самостійна робота) [2, § 3.7, c. 106 - 108]

Тема 3.3.2. Створення та виведення графічних документів (самостійна робота) [2, § 3.7, c. 108 - 117]

Заняття 19. Тема 3.3.3. Експорт даних [2, § 3.7, c. 117 - 122]

Питання для підготовки до семінарського заняття

Змістовий модуль 4. Принципи та особливості роботи з даними електронних тахеометрів. Система польового кодування. Класифікатор

Тема 4.1. Особливості імпорту вимірювань (самостійна робота) [2, § 4.1, c. 123]

Тема 4.2. Рекомендації по роботі з конкретними електронними приладами (самостійна робота) [2, § 4.2, c. 124 - 137]

Заняття 20. Тема 4.3. Призначення та загальні принципи системи польового кодування [2, § 5.1, c. 138 - 139]

Тема 4.4. Елементи кодового рядку (самостійна робота) [2, § 5.2, c. 139 - 140]

Тема 4.5. Стандартний формат (самостійна робота) [2, § 5.3, c. 140 - 141]

Тема 4.6. Компактний формат (самостійна робота) [2, § 5.4, c. 141 - 142]

Заняття 21. Тема 4.7. Загальний опис і структура Класифікатора. Створення, відкриття та збереження [2, §§ 6.1, 6.2, c. 150 - 152]

Тема 4.8. Робота з шарами (самостійна робота) [2, § 6.3, c. 153 - 155]

Тема 4.9. Коди, характеристики топографічних об’єктів (самостійна робота) [2, § 6.4, c. 155 - 156]

Тема 4.10. Семантичний опис топографічних об’єктів (самостійна робота) [2, § 6.5, c. 155 - 156]

Заняття 22. Практична робота №4. Робота з топографічними об’єктами і класифікатором

Заняття 23. Практична робота №5. Вивчення польового кодування

Заняття 24. Практична робота №6. Введення даних за теодолітним ходом. Аналіз на грубу помилку

Заняття 25. Практична робота №7. Введення даних за нівелірним ходом. Обробка даних

Заняття 26. Практична робота №8. Введення даних тахеометричної зйомки

Заняття 27. Практична робота №9. Об’єднання даних різних проектів

Заняття 28. Практична робота №10. Експорт даних

Заняття 29. Практична робота №11. Підготовка схеми ПВО (планово-висотного обгрунтування)

Заняття 30. Практична робота №12. Формування в генераторі звітів шаблону відомості


Рекомендована література

Клацніть для збільшення

1. CREDO
Программный комплекс обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования местности, проектирования генпланов и автомобильных дорог. Том А. Общие сведения. - Минск: НПО "Кредо-Диалог", 2001.
Електронна версія: У форматі PDF

  Клацніть для збільшення

2. CREDO_DAT
Система камеральної обробки інженерно-геодезичних робіт CREDO_DAT


Електронна версія: У форматі PDF
Клацніть для збільшення

3. CREDO_DAT
Практическое пособие
Електронна версія: У форматі PDF

Клацніть для збільшення

3. Куштин И.Ф.
Геодезия: обработка результатов измерений: Учебное пособие. - М.: ИКЦ "МарТ"; Ростов н/Д: издательский центр "МарТ", 2006. - 288 с.
Електронна версія: У форматі PDF