Робоча програма навчальної дисципліни "Основи геоінформаційних систем і технологій"

Змістовий модуль 1. Поява і розвиток географічних інформаційних систем

Заняття 1. Тема 1.1. Поняття про географічну інформаційну систему (ГІС)

Тема 1.2. Історія розвитку ГІС (самостійна робота)

Заняття 2. Тема 1.3. Поняття про геоінформатику та зв’язки ГІС із іншими типами інформаційних систем

Заняття 3. Тема 1.4. Класифікація ГІС

Заняття 4. Семінарське заняття за змістовим модулем 1. Питання для підготовки

Змістовий модуль 2. Функціональні можливості ГІС

Заняття 5. Тема 2.1. Структурні компоненти ГІС

Заняття 6. Тема 2.2. Функціональні можливості ГІС та програмних засобів для ГІС

Тема 2.3. Апаратне та програмне забезпечення ГІС (самостійна робота)

Заняття 7. Тема 2.4. Підсистеми ГІС

Заняття 8. Семінарське заняття за змістовим модулем 2. Питання для підготовки

Змістовий модуль 3. Джерела даних та організація інформації в ГІС

Заняття 9. Тема 3.1. Карта як основа ГІС

Заняття 10. Тема 3.2. Джерела даних для формування ГІС

Заняття 11. Тема 3.3. Математичне забезпечення ГІС

Заняття 12. Тема 3.4. Принципи організації ГІС

Заняття 13. Тема 3.5. Подання об’єктів реального світу в ГІС

Тема 3.6. Бази даних (самостійна робота)

Тема 3.7. Системи керування базами даних (самостійна робота)

Заняття 14. Семінарське заняття за змістовим модулем 3. Питання для підготовки

Змістовий модуль 4. Технології введення та виведення інформації

Тема 4.1. Периферійні пристрої введення та виведення інформації (самостійна робота)

Заняття 15. Тема 4.2. Технології введення інформації в ГІС

Заняття 16. Тема 4.3. Точність подання графічної інформації та вибір способу введення графічної інформації

Тема 4.4. Сучасне програмне забезпечення отримання цифрових карт (самостійна робота)

Заняття 17. Тема 4.5. Типові функції для роботи з полями баз даних. Використання баз даних в ГІС

Заняття 18. Семінарське заняття за змістовим модулем 4. Питання для підготовки

Змістовий модуль 5. Сучасні напрями створення і приклади застосування ГІС

Тема 5.1. Сфери застосування ГІС (самостійна робота)

Заняття 19. Тема 5.2. Використання ГІС для вирішення різнобічних завдань

Заняття 20. Тема 5.3. Перспективи розвитку ГІС

Заняття 21. Семінарське заняття за змістовим модулем 5. Питання для підготовки

Змістовий модуль 6. Робота в настільній картографічній системі MapInfo Professional

Заняття 22. Тема 6.1. Знайомство з MapInfo Professional. Інструментальні панелі та робочі набори ([2], c. 151 - 159)

Заняття 23. Тема 6.2. Робота з шарами MapInfo Professional ([2], c. 159 - 174)

Заняття 24. Тема 6.3. Робота з даними MapInfo Professional ([2], c. 175 - 184)

Заняття 25. Тема 6.4. Вікна MapInfo Professional ([2], c. 185 - 193)

Тема 6.5. Збереження та експорт результатів роботи в MapInfo Professional (самостійна робота) ([2], c. 193 - 197)

Заняття 26. Практична робота №1. Управління вікнами списку та карти

Заняття 27. Практична робота №2. Стилі оформлення об’єктів. Вибір об’єктів з допомогою інструментів MapInfo

Заняття 28. Практична робота №3. Узагальнення та розз’єднання даних. Комбінування таблиць та поєднання в таблицях

Заняття 29. Практична робота №4. Районування. Формування нових атрибутів таблиць

Заняття 30. Практична робота №5. Графіки. Створення тематичних карт


Рекомендована література

Клацніть для збільшення

1. Даценко Л.М.
Основи геоінформаційних систем і технологій: навчальний посібник / Л.М.Даценко, В.І.Остроух. - К.: ДНВП "Картографія", 2013. - 184 с.

  Клацніть для збільшення

2. MapInfo Professional
Версия 9.5. Руководство пользователя

Электронное издание
Електронна версія: У форматі PDF
Архіви із даними для практичних робіт
"Світ" "Україна"