Основи САПР (АМ-41, АМ-42, ЗАМ-41)

Програма навчальної дисципліни "Основи САПР" для спеціальності 5.07010602

Робоча програма навчальної дисципліни "Основи САПР" для спеціальності 5.07010602


Модуль 1. Основи AutoCAD.

Змістовий модуль 1. Загальні принципи роботи в середовищі AutoCAD

Заняття № 1. Лекція по темі 1. Загальні принципи побудови систем автоматизованого проектування. У форматі PDF

Заняття № 2. Лекція по темі 2. Графічна система AutoCAD. У форматі PDF

Заняття № 3. Лекція по темі 3. Робота з системами координат. Засоби створення графічних примітивів у системі AutoCAD. У форматі PDF

Змістовий модуль 2. Робота з двомірними об’єктами

Заняття № 4. Лекція по темі 4. Засоби оформлення та керування кресленнями. У форматі PDF

Заняття № 5. Лекція по темі 5. Редагування простих та складних об’єктів. У форматі PDF

Заняття № 6. Практична робота 1.2. Встановлення шарів. Побудова штампу формату А4. У форматі PDF

Заняття № 7. Практична робота 1.3. Побудова об’єктів та їх штрихування. Текстові написи, розміри. У форматі PDF. Допомога.

Заняття № 8. Практична робота 1.4. Викреслювання деталі автомобіля. У форматі PDF. Допомога.

Заняття № 9. Практична робота 1.5.1. Викреслювання деталі кріплення. Креслення. У форматі PDF. Допомога.

Заняття № 10. Практична робота 1.5.2. Викреслювання деталі кріплення. Редагування. У форматі PDF

Заняття № 11. Практична робота 1.6. Викреслювання електричної схеми електрообладнання автомобілів. У форматі PDF

Заняття № 12. Практична робота 1.7.1. Викреслювання валу-шестерні автомобіля. Креслення.У форматі PDF. Допомога.

Заняття № 13. Практична робота 1.7.2. Викреслювання валу-шестерні автомобіля. Редагування. У форматі PDF


Модуль 2. Основи КОМПАС-3D.


Змістовий модуль 4. Основи КОМПАС-3D.

Заняття № 14. Лекція по темі 9. Інтерфейс програми КОМПАС-3D. Лекція по темі 10. Управління робочим середовищем КОМПАС-3D. У форматі PDF
Відеоурок. Інтерфейс системи "Компас" (01 хв 52 с)
Відеоурок. Компактна панель і типи інструментальних кнопок (02 хв 58 сек).

Змістовий модуль 5. Створення графічних документів

Заняття № 15. Лекція по темі № 11. Двомірне проектування. У форматі PDF
Відеоурок. Побудова відрізків (03 хв 46 с)
Відеоурок. Побудова окружностей (03 хв 39 с).
Відеоурок. Побудова дуг (03 хв 14 с)
Відеоурок. Зрушення і поворот (03 хв 24 с)
Відеоурок. Масштабування й симетрія (02 хв 23 с)
Відеоурок. Усікання кривих (02 хв 03 с)
Відеоурок. Розміри (02 хв 25 с)

Заняття № 16. Практична робота 2.1. Викреслювання зображень контурів деталей і нанесення розмірів. У форматі PDF

Заняття № 17. Практична робота 2.2.1. Викреслювання маршрутної карти технологічної документації. Побудова. У форматі PDF .

Заняття № 18. Практична робота 2.2.2. Викреслювання маршрутної карти технологічної документації. Редагування. У форматі PDF .

Заняття № 19. Практична робота 2.3. Викреслювання операційної карти технологічної документації. У форматі PDF.

Заняття № 20. Практична робота 2.4.1. Оформлення технологічної документаціх: МК, ОК. У форматі PDF.

Заняття № 21. Практична робота 2.4.2. Оформлення технологічної документаціх: КЕ. У форматі PDF.

Заняття № 22. Практична робота 2.5.1. Викреслювання карт дефектації автомобільних деталей. Карта №1. У форматі PDF.

Заняття № 23. Практична робота 2.5.2. Викреслювання карт дефектації автомобільних деталей. Карта №2. У форматі PDF.

1. Технические условия на капитальный ремонт автомобилей ГАЗ-53 А. Ред. В. И. Яблоков. - М., Транспорт, 1968. - 456 с.
2. Технические условия на капитальный ремонт автомобиля ЗиЛ-130. Ред. В. И. Яблоков. - М., Транспорт, 1966. - 520 с.
3. Технологические карты текущего ремонта агрегатов автомобилей КамАЗ. “Политекс”, -1992.

Заняття № 24. Практична робота 2.6.1. Викреслювання складального креслення. Вигляд спереду. У форматі PDF.

Заняття № 25. Практична робота 2.6.2. Викреслювання складального креслення. Вигляд зліва. У форматі PDF.

Заняття № 26. Практична робота 2.6.3. Викреслювання складального креслення. Вигляд зверху. У форматі PDF.

Альбом конструкцій для роботи 2.6

Заняття № 27. Практична робота 2.7. Викреслювання розрізів, видів складального креслення. У форматі PDF.

Заняття № 28. Практична робота 2.8. Оформлення специфікації. У форматі PDF.
Варіанти для практичної роботи 2.8 (архів).

Змістовий модуль 6. Створення деталей

Заняття № 29. Практична робота 2.9.1. Викреслювальня деталі автомобіля. У форматі PDF.

Заняття № 30. Практична робота 2.9.2. Викреслювальня валу-шестерні автомобіля. Креслення. У форматі PDF.

Заняття № 31. Практична робота 2.9.3. Викреслювальня валу-шестерні автомобіля. Редагування. У форматі PDF.

Заняття № 32. Практична робота 2.10.1. Викреслювальня виробничої дільниці. Креслення. У форматі PDF.

Заняття № 33. Практична робота 2.10.2. Викреслювальня виробничої дільниці. Оформлення. У форматі PDF.

Змістовий модуль 7. Основи розробки 3D моделі

Заняття № 34. Лекція по темі 21. Створення та редагування об’ємної моделі. Лекція по темі 22. Створення креслення з 3D моделі. У форматі PDF.
Відеоурок. Ескізи й базові формотворні операції з побудови деталі (08 хв 28 с)
Відеоурок. Вставка компонентів і накладення сполучень (06 хв 02 с)

Заняття № 35. Практична робота 2.11.1. Створення об’ємної моделі втулки та планки. У форматі PDF.

Заняття № 36. Практична робота 2.11.2. Створення об’ємної моделі гвинта. У форматі PDF.

Заняття № 37. Практична робота 2.11.3. Створення об’ємної моделі гайки. У форматі PDF.

Заняття № 38. Практична робота 2.11.4. Створення об’ємної моделі захвату. У форматі PDF.

Заняття № 39. Практична робота 2.12.1. Створення креслення втулки та планки. У форматі PDF.

Заняття № 40. Практична робота 2.12.2. Створення креслення гвинта. У форматі PDF.

Заняття № 41. Практична робота 2.12.3. Створення креслення гайки. У форматі PDF.

Заняття № 42. Практична робота 2.12.4. Створення креслення захвату. У форматі PDF.

Заняття № 43. Практична робота 2.13. Виконання з’єднання елементів знімача. У форматі PDF.

Заняття № 44. Практична робота 2.14.1. Виконання робочого креслення знімача. У форматі PDF.

Заняття № 45. Практична робота 2.14.2. Виконання специфікації знімача. У форматі PDF.

Заняття № 46. Підсумкове заняття за модулем 2.

Залік. Завдання для студентів денної форми. Питання і завдання для студентів заочної форми.


Рекомендована література

Клацніть для збільшення

1. Учеб. пос. по «AutoCad 2010» для студентов специальностей дневного, вечернего и заочного отделений / В. В. Глотова, И. М. Лебедева, А. Ю. Борисова, М.В.Царева; Моск. гос. строит. ун-т. М.: МГСУ, 2011. - 138 с.
Електронна версія: У форматі PDF

  Клацніть для збільшення

2. Кидрук М. И.
Видеосамоучитель. КОМПАС-ЗD (+DVD). — СПб.: Питер, 2009.
Електронна версія: У форматі PDF

Он-лайн відеокурс з AutoCAD


Сторінка для завантаження безкоштовної повнофункціональної 30-денної пробної версії Компас-3D v17
Відеоурок "Основи тривимірного моделювання в Компас-3D v17"
Відеоурок "Компас-Графік v17. Розробка креслення "з нуля" і з 3D-моделі"