Основи САПР (АМ-41, АМ-42, ЗАМ-41)

Програма навчальної дисципліни "Основи САПР" для спеціальності 5.07010602

Робоча програма навчальної дисципліни "Основи САПР" для спеціальності 5.07010602


Модуль 1. Основи AutoCAD.

Змістовий модуль 1. Загальні принципи роботи в середовищі AutoCAD

Заняття № 1. Лекція по темі 1. Загальні принципи побудови систем автоматизованого проектування. У форматі PDF

Заняття № 2. Лекція по темі 2. Графічна система AutoCAD. У форматі PDF

Заняття № 3. Лекція по темі 3. Робота з системами координат. Засоби створення графічних примітивів у системі AutoCAD. У форматі PDF

Змістовий модуль 2. Робота з двомірними об’єктами

Заняття № 4. Лекція по темі 4. Засоби оформлення та керування кресленнями. У форматі PDF

Заняття № 5. Лекція по темі 5. Редагування простих та складних об’єктів. У форматі PDF

Заняття № 6. Практична робота 1.2. Встановлення шарів. Побудова штампу формату А4. У форматі PDF

Заняття № 7. Практична робота 1.3. Побудова об’єктів та їх штрихування. Текстові написи, розміри. У форматі PDF. Допомога.

Заняття № 8. Практична робота 1.4. Викреслювання деталі автомобіля. У форматі PDF. Допомога.

Заняття № 9. Практична робота 1.5.1. Викреслювання деталі кріплення. Креслення. У форматі PDF. Допомога.

Заняття № 10. Практична робота 1.5.2. Викреслювання деталі кріплення. Редагування. У форматі PDF

Заняття № 11. Практична робота 1.6. Викреслювання електричної схеми електрообладнання автомобілів. У форматі PDF

Заняття № 12. Практична робота 1.7.1. Викреслювання валу-шестерні автомобіля. Креслення.У форматі PDF. Допомога.

Заняття № 13. Практична робота 1.7.2. Викреслювання валу-шестерні автомобіля. Редагування. У форматі PDF


Модуль 2. Основи КОМПАС-3D.


Змістовий модуль 4. Основи КОМПАС-3D.

Заняття № 14. Лекція по темі 9. Інтерфейс програми КОМПАС-3D. Лекція по темі 10. Управління робочим середовищем КОМПАС-3D. У форматі PDF
Відеоурок. Інтерфейс системи "Компас" (01 хв 52 с)
Відеоурок. Компактна панель і типи інструментальних кнопок (02 хв 58 сек).

Змістовий модуль 5. Створення графічних документів

Заняття № 15. Лекція по темі № 11. Двомірне проектування. У форматі PDF
Відеоурок. Побудова відрізків (03 хв 46 с)
Відеоурок. Побудова окружностей (03 хв 39 с).
Відеоурок. Побудова дуг (03 хв 14 с)
Відеоурок. Зрушення і поворот (03 хв 24 с)
Відеоурок. Масштабування й симетрія (02 хв 23 с)
Відеоурок. Усікання кривих (02 хв 03 с)
Відеоурок. Розміри (02 хв 25 с)

Заняття № 16. Практична робота 2.1. Викреслювання зображень контурів деталей і нанесення розмірів. У форматі PDF

Заняття № 17. Практична робота 2.2.1. Викреслювання маршрутної карти технологічної документації. Побудова. У форматі PDF .
Форми і правила оформлення маршрутних карт.

Заняття № 18. Практична робота 2.2.2. Викреслювання маршрутної карти технологічної документації. Редагування. У форматі PDF .

Заняття № 19. Практична робота 2.3. Викреслювання операційної карти технологічної документації. У форматі PDF.
Форми і правила оформлення документів на технологічні процеси і операції обробки різанням.

Заняття № 20. Практична робота 2.4.1. Оформлення технологічної документації: МК. У форматі PDF.

Заняття № 21. Практична робота 2.4.2. Оформлення технологічної документаціх: ОК, КЕ. У форматі PDF.

Заняття № 22. Практична робота 2.5.1. Викреслювання карт дефектації автомобільних деталей. Карта №1. У форматі PDF.

Заняття № 23. Практична робота 2.5.2. Викреслювання карт дефектації автомобільних деталей. Карта №2. У форматі PDF.

1. Технические условия на капитальный ремонт автомобилей ГАЗ-53 А. Ред. В. И. Яблоков. - М., Транспорт, 1968. - 456 с.
2. Технические условия на капитальный ремонт автомобиля ЗиЛ-130. Ред. В. И. Яблоков. - М., Транспорт, 1966. - 520 с.
3. Технологические карты текущего ремонта агрегатов автомобилей КамАЗ. “Политекс”, -1992.

Заняття № 24. Практична робота 2.6.1. Викреслювання складального креслення. Вигляд спереду. У форматі PDF.

Заняття № 25. Практична робота 2.6.2. Викреслювання складального креслення. Вигляд зліва. У форматі PDF.

Заняття № 26. Практична робота 2.6.3. Викреслювання складального креслення. Вигляд зверху. У форматі PDF.

Альбом конструкцій для роботи 2.6

Заняття № 27. Практична робота 2.7. Викреслювання розрізів, видів складального креслення. У форматі PDF.

Заняття № 28. Практична робота 2.8. Оформлення специфікації. У форматі PDF.
Варіанти для практичної роботи 2.8 (архів). Створення специфікації в системі Компас-3D.

Змістовий модуль 6. Створення деталей

Заняття № 29. Практична робота 2.9.1. Викреслювальня деталі автомобіля. У форматі PDF.

Заняття № 30. Практична робота 2.9.2. Викреслювальня валу-шестерні автомобіля. Креслення. У форматі PDF.

Заняття № 31. Практична робота 2.9.3. Викреслювальня валу-шестерні автомобіля. Редагування. У форматі PDF.

Заняття № 32. Практична робота 2.10.1. Викреслювальня виробничої дільниці. Креслення. У форматі PDF.

Заняття № 33. Практична робота 2.10.2. Викреслювальня виробничої дільниці. Оформлення. У форматі PDF.

Змістовий модуль 7. Основи розробки 3D моделі

Заняття № 34. Лекція по темі 21. Створення та редагування об’ємної моделі. Лекція по темі 22. Створення креслення з 3D моделі. У форматі PDF.
Відеоурок. Ескізи й базові формотворні операції з побудови деталі (08 хв 28 с)
Відеоурок. Вставка компонентів і накладення сполучень (06 хв 02 с)

Заняття № 35. Практична робота 2.11.1. Створення об’ємної моделі втулки та планки. У форматі PDF. Допомога.

Заняття № 36. Практична робота 2.11.2. Створення об’ємної моделі гвинта. У форматі PDF. Допомога.

Заняття № 37. Практична робота 2.11.3. Створення об’ємної моделі гайки. У форматі PDF. Допомога.

Заняття № 38. Практична робота 2.11.4. Створення об’ємної моделі захвату. У форматі PDF. Допомога.

Заняття № 39. Практична робота 2.12.1. Створення креслення втулки та планки. У форматі PDF Допомога.

Заняття № 40. Практична робота 2.12.2. Створення креслення гвинта. У форматі PDF Допомога.

Заняття № 41. Практична робота 2.12.3. Створення креслення гайки. У форматі PDF Допомога.

Заняття № 42. Практична робота 2.12.4. Створення креслення захвату. У форматі PDF.

Заняття № 43. Практична робота 2.13. Виконання з’єднання елементів знімача. У форматі PDF. Допомога.

Заняття № 44. Практична робота 2.14.1. Виконання робочого креслення знімача. У форматі PDF.

Заняття № 45. Практична робота 2.14.2. Виконання специфікації знімача. У форматі PDF.

Заняття № 46. Підсумкове заняття за модулем 2.

Залік. Завдання для студентів денної форми. Питання і завдання для студентів заочної форми.


Рекомендована література

> >
Клацніть для збільшення

1. Учеб. пос. по «AutoCad 2010» для студентов специальностей дневного, вечернего и заочного отделений / В. В. Глотова, И. М. Лебедева, А. Ю. Борисова, М.В.Царева; Моск. гос. строит. ун-т. М.: МГСУ, 2011. - 138 с.
Електронна версія: У форматі PDF

  Клацніть для збільшення

2. Жарков Н.В. и др.
AutoCAD 2016. — СПб.: Наука и техника, 2016.
Електронна версія: У форматі PDF

Клацніть для збільшення

2. Кидрук М. И.
Видеосамоучитель. КОМПАС-ЗD (+DVD). — СПб.: Питер, 2009.
Електронна версія: У форматі PDF

  Клацніть для збільшення

4. Жарков Н. В., Минеев М. А., Финков М.В., Прокди Р. Г. и др. КОМПАС-3D. ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО . ОТ НОВИЧКА ДО ПРОФЕССИОНАЛА — СПб. Наука и Техника, 2016. — 672 с.: ил.
Електронна версія: У форматі PDF

Он-лайн відеокурс з AutoCAD


Матеріали для виконання курсового проекту з ОТРА для АМ-41, АМ-42

Клацніть для збільшення

1. Методичні вказівки до виконання курсового проекту, спеціальної та конструкторської частин дипломного проекту по дисципліні “Основи технологи ремонту автомобілів” (для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» спеціалізації “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів”)/ Укл.: О.І. Гігунець. - 3-те видав, скорег. - Маріуполь: МБК, 2017. - 41 с.
Електронна версія: У форматі PDF

  Клацніть для збільшення

2. О.І.Гітунець.
Робочий зошит із курсового проекту з дисципліни "Основи технології ремонту автомобілів" - Маріуполь: МБК, 2017. - 33 с.
Електронна версія: У форматі PDF

Клацніть для збільшення

3. Гітунець О.І.
Методичні вказівки до виконання практичної роботи "Розрахунок норм часу на токарні роботи" по дисципліні “Основи технологи ремонту автомобілів” (для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» спеціалізації “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів”). - Маріуполь: МБК, 2017. - 15 с.
Електронна версія: У форматі PDF

  Клацніть для збільшення

4. Гітунець О.І.
Методичні вказівки до виконання практичної роботи "Розрахунок норм часу на свердлильні роботи" по дисципліні “Основи технологи ремонту автомобілів” (для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» спеціалізації “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів”). - Маріуполь: МБК, 2017. - 13 с.
Електронна версія: У форматі PDF

Клацніть для збільшення

5. Гітунець О.І.
Методичні вказівки до виконання практичної роботи "Розрахунок норм часу на фрезерні роботи" по дисципліні “Основи технологи ремонту автомобілів” (для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» спеціалізації “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів”). - Маріуполь: МБК, 2017. - 13 с.
Електронна версія: У форматі PDF

  Клацніть для збільшення

6. Гітунець О.І.
Методичні вказівки до виконання практичної роботи "Розрахунок норм часу на шліфувальні роботи" по дисципліні “Основи технологи ремонту автомобілів” (для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» спеціалізації “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів”). - Маріуполь: МБК, 2017. - 11 с.
Електронна версія: У форматі PDF

Клацніть для збільшення

7. Гітунець О.І.
Методичні вказівки до виконання практичної роботи "Розрахунок норм часу на зварювальні роботи" по дисципліні “Основи технологи ремонту автомобілів” (для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» спеціалізації “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів”). - Маріуполь: МБК, 2017. - 11 с.
Електронна версія: У форматі PDF

  Клацніть для збільшення

8. Дюмин И.Е., Трегуб Г.Г.
Ремонт автомобилей / Под ред. И. Е. Дюмина. - 2-е изд., стер. - М.: Транспорт, 1998 - 280 с.
Електронна версія: У форматі PDF

Клацніть для збільшення

9. В. И. Карагодин, Н. Н. Митрохин.
Ремонт автомобилей и двигателей: Учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2003.- 496 с.
Електронна версія: У форматі DJVU

  Клацніть для збільшення

10. Ремонт автомобилей: Учебник / Румянцев С. И., Борщов В. Ф., Боднев А. Г. и др.; Под ред. С. И. Румянцева. - 2-е изд., пераб. и доп. М.: Транспорт, 1988. - 327 с.
Електронна версія: У форматі DJVU

Клацніть для збільшення

11. Липкинд А. Г., Гринберг П. И., Ильин А. И.
Ремонт автомобиля ЗиЛ-130. Изд-во «Транспорт», 1970. – 360 с.
Електронна версія: У форматі PDF

  Клацніть для збільшення

12. Ремонт двигателей ЯМЗ. Чернышев Г. Д., Аршинов В. Д., Созинов Г. И., Кротов В. М., Бесчастнов В. А. - М.: «Транспорт», 1974. - 216 с.
Електронна версія: У форматі DJVU

Клацніть для збільшення

13. Технические условия на капитальный ремонт автомобилей ГАЗ-53 А. Ред. В. И. Яблоков. - М., Транспорт, 1968. - 456 с.
Електронна версія: У форматі DJVU

  Клацніть для збільшення

14. Технические условия на капитальный ремонт автомобиля ЗиЛ-130. Ред. В. И. Яблоков. - М., Транспорт, 1966. - 520 с.
Електронна версія: У форматі PDF

Клацніть для збільшення

15. Технологические карты текущего ремонта агрегатов автомобилей КамАЗ. “Политекс”, -1992.
Електронна версія: У форматі PDF

  Клацніть для збільшення

16. Г. И. Плашей, И. У. Марголин, Л. Я. Пирович.
Приспособления агрегатных станков. Альбом конструкций - М.: Машиностроение, 1977. 192 с.
Електронна версія: У форматі PDF


Сторінка для завантаження безкоштовної повнофункціональної 30-денної пробної версії Компас-3D v17
Відеоурок "Основи тривимірного моделювання в Компас-3D v17"
Відеоурок "Компас-Графік v17. Розробка креслення "з нуля" і з 3D-моделі"