Обчислювальна техніка (АМ)

Програма нормативної навчальної дисципліни "Обчислювальна техніка"

Робоча програма навчальної дисципліни "Обчислювальна техніка".

1 семестр

Змістовий модуль 1. Професійна робота з текстовим та табличним процесорами Microsoft Office

Заняття 1. Лекція. Професійна робота з текстовим процесором.

Самостійна робота. Робота з шаблонами документів у текстовому процесорі.

Самостійна робота. Робота з написами. Візитна картка.

Заняття 2. Практична робота № 1. Робота з великими документами. Текст до роботи . Зразок реферату . Рисунки .

Заняття 3. Практична робота № 2. Робота з шаблонами документів.

Самостійна робота. Інтелектуальний математичний редактор формул MathType.

Заняття 4. Лекція. Професійна робота з табличним процесором.

Заняття 5. Практична робота № 3. Використання формул у табличному процесорі Microsoft Excel.

Заняття 6. Практична робота № 4. Використання функцій у табличному процесорі Microsoft Excel.

Заняття 7. Практична робота № 5. Використання вбудованих функцій табличного процесора Microsoft Excel для вирішення математичних задач.

Заняття 8. Практична робота № 6. Сортування та фільтрація даних у табличному процесорі MS Excel. Використання умовного форматування.

Самостійна робота. Використання засобу «Підбір параметра» для розв’язування алгебраїчних рівнянь

2 семестр

Змістовий модуль 2. Системи керування базами даних

Заняття 9. Лекція. СКБД Microsoft Access

Самостійна робота. Цілісність даних в СКБД. Функції СКБД

Самостійна робота. Модель «сутність-зв’язок»

Заняття 10. Практична робота № 7. Створення бази даних у СКБД Microsoft Access та зв’язків між таблицями. Архів із фото

Заняття 11. Практична робота № 8. Створення, редагування форм і навігація базою даних. Фото авто (архів).

Заняття 12. Лекція. Робота з запитами і звітами в СКБД Microsoft Access

Самостійна робота. Основи мови запитів (SQL)

Заняття 13. Практична робота № 9. Створення запитів у режимі майстра та у режимі конструктора

Заняття 14. Практична робота № 10. Створення та редагування звітів

Змістовий модуль 3. Програмні засоби для математичних обчислень

Заняття 15. Лекція. Обчислення в пакеті MathCAD. Робота з масивами

Заняття 16. Практична робота № 11. Обчислення в математичному процесорі MathCAD. Робота з масивами

Заняття 17. Лекція. Графіка в пакеті MathCAD. Розв’язання рівнянь і систем

Самостійна робота. Побудова графіків функцій двох змінних

Заняття 18. Практична робота № 12. Робота з графікою в пакеті MathCAD

Самостійна робота. Розв’язання звичайних диференціальних рівнянь

Самостійна робота. Розв’язання оптимізаційних задач без обмежень

Самостійна робота. Розв’язання оптимізаційних задач із обмеженнями

Заняття 19. Практична робота № 13. Розв’язок рівнянь, систем рівнянь і оптимізаційних задач у пакеті MathCAD

Змістовий модуль 4. Створення, публікація й підтримка веб-ресурсів

Заняття 20. Лекція. Основи веб-дизайну

Заняття 21. Практична робота №14. Розроблення веб-сторінок. Робота із списками та зображеннями. Файли для роботи.

Самостійна робота. Основи CSS

Заняття 22. Практична робота №15. Структурування веб-сторінки за допомогою таблиць. Робота з CSS

Самостійна робота. Веб-редактор Adobe Dreamweaver

Самостійна робота. Розмітка документів у редакторі Adobe Dreamweaver. Створення гіперпосилань

Самостійна робота. Створення списків, таблиць і використання графіки

Заняття 23. Практична робота №16. Створення веб-сайту на задану тему. Текст до роботи . Картинки до роботи .


Олімпіада з інформатики


Рекомендована література

Клацніть для збільшення

1. Й.Я.Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько.
Інформатика: 10 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень, профільний рівень.  - К.: "Генеза", 2010. - 303 с., іл.
Електронна версія: У форматі PDF

  Клацніть для збільшення

2. Й.Я.Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько.
Інформатика: 11 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень, профільний рівень.  - К.: "Генеза", 2010. - 302 с., іл.
Електронна версія: У форматі PDF

Клацніть для збільшення

3. Информатика. Базовый курс.
2-е изд. Под ред. С.В.Симоновича. - СПб.: Питер, 2010. - 640 с.: ил.
Електронна версія: У форматі PDF

 

4. Е.М.Карачевский, И.Е.Филиппов, И.А.Филиппова.
Word 2010 в примерех.  - Казанский университет, 2012. - 125 с., ил.
Електронна версія: У форматі PDF

Клацніть для збільшення

5. Завадський І.О., Забарна А.П.
Microsoft Excel у профільному навчанні.  - К.: "Вид. група BHV", 2011. - 272 с., іл.
Електронна версія: У форматі PDF

Клацніть для збільшення

6. Завадський І.О.
Основи баз даних / І.О.Завадський - К.: Видавець І.О.Завадський, 2011. - 193 с.
Електронна версія: У форматі PDF

7. А.В.Сясєв.
Вступ до системи MathCAD.  - Дніпропетровський університет, 2004. - 107 с., іл.
Електронна версія: У форматі PDF

Клацніть для збільшення

8. Пасічник О.Г., Пасічник О.В., Стеценко І.В.
Основи веб-дизайну.  - К.: "Вид. група BHV", 2009. - 336 с., іл.
Електронна версія: У форматі DJVU

Клацніть для збільшення

9. А.В.Белозубов, Д.Г.Николаев
Основы работы с HTML-редактором Adobe Dreamweaver CS3. - СПб.: СПбГУ ИТМО, 2007. - 112 с.
Електронна версія: У форматі PDF

10. Набор математических текстов в Mathtype/Word. Учебно-методическое пособие для вузов. Составители: А.В.Глушко, Л.В.Безручкина, Е.Н.Свиридова. ГОУ ВПО "Воронежский государственный университет", 2007. - 59 с.
Електронна версія: У форматі PDF
Клацніть для збільшення

11. Adobe Dreamweaver СС : Официальный учебный курс ; [пер. с англ. М. А. Райтмана]. - Москва: Эксмо. 2014. - 496 с. - (Официальный учебный курс).
Електронна версія: У форматі PDF
Компакт-диск до книги

12. Воскобойников Ю. Е., Задорожный А. Ф. Основы вычислений и программирования в пакете MathCAD PRIME: Учебное пособие. - СПб.: Издательство «Лань» 2016. - 224 с.
Електронна версія: У форматі PDF

Програмне забезпечення
Програма Adobe Reader 11 (для відкриття документів у форматі PDF) Завантажити програму
Програма WinDjvu 2 (для відкриття дкументів у форматі DJVU) Завантажити програму

Програма Mathcad 15