Обчислювальна техніка (АМ)

Програма нормативної навчальної дисципліни "Обчислювальна техніка"

Робоча програма навчальної дисципліни "Обчислювальна техніка".

1 семестр

Змістовий модуль 1. Професійна робота з текстовим та табличним процесорами Microsoft Office

Заняття 1. Лекція. Професійна робота з текстовим процесором.

Самостійна робота. Робота з шаблонами документів у текстовому процесорі.

Самостійна робота. Робота з написами. Візитна картка.

Заняття 2. Практична робота № 1. Робота з великими документами. Текст до роботи . Зразок реферату . Рисунки .

Заняття 3. Практична робота № 2. Робота з шаблонами документів.

Самостійна робота. Інтелектуальний математичний редактор формул MathType.

Заняття 4. Лекція. Професійна робота з табличним процесором.

Заняття 5. Практична робота № 3. Використання формул у табличному процесорі Microsoft Excel.

Заняття 6. Практична робота № 4. Використання функцій у табличному процесорі Microsoft Excel.

Заняття 7. Практична робота № 5. Використання вбудованих функцій табличного процесора Microsoft Excel для вирішення математичних задач.

Заняття 8. Практична робота № 6. Сортування та фільтрація даних у табличному процесорі MS Excel. Використання умовного форматування.

Самостійна робота. Використання засобу «Підбір параметра» для розв’язування алгебраїчних рівнянь

2 семестр

Змістовий модуль 2. Системи керування базами даних

Заняття 9. Лекція. СКБД Microsoft Access

Самостійна робота. Цілісність даних в СКБД. Функції СКБД

Самостійна робота. Модель «сутність-зв’язок»

Заняття 10. Практична робота № 7. Створення бази даних у СКБД Microsoft Access та зв’язків між таблицями. Архів із фото

Заняття 11. Практична робота № 8. Створення, редагування форм і навігація базою даних

Заняття 12. Лекція. Робота з запитами і звітами в СКБД Microsoft Access

Самостійна робота. Основи мови запитів (SQL)

Заняття 13. Практична робота № 9. Створення запитів у режимі майстра та у режимі конструктора

Заняття 14. Практична робота № 10. Створення та редагування звітів

Змістовий модуль 3. Програмні засоби для математичних обчислень

Заняття 15. Лекція. Обчислення в пакеті MathCAD. Робота з масивами

Заняття 16. Практична робота № 11. Обчислення в математичному процесорі MathCAD. Робота з масивами

Заняття 17. Лекція. Графіка в пакеті MathCAD. Розв’язання рівнянь і систем

Заняття 18. Практична робота № 12. Робота з графікою в пакеті MathCAD

Самостійна робота. Побудова графіків функцій двох змінних

Самостійна робота. Розв’язання звичайних диференціальних рівнянь

Самостійна робота. Розв’язання оптимізаційних задач без обмежень

Самостійна робота. Розв’язання оптимізаційних задач із обмеженнями

Заняття 19. Практична робота № 13. Розв’язок рівнянь, систем рівнянь і оптимізаційних задач у пакеті MathCAD

Змістовий модуль 4. Створення, публікація й підтримка веб-ресурсів

Заняття 20. Лекція. Основи веб-дизайну

Заняття 21. Практична робота №14. Розроблення веб-сторінок. Робота із списками та зображеннями. Файли для роботи.

Самостійна робота. Основи CSS

Заняття 22. Практична робота №15. Структурування веб-сторінки за допомогою таблиць. Робота з CSS

Самостійна робота. Веб-редактор Adobe Dreamweaver

Самостійна робота. Розмітка документів у редакторі Adobe Dreamweaver. Створення гіперпосилань

Самостійна робота. Створення списків, таблиць і використання графіки

Заняття 23. Практична робота №16. Створення веб-сайту на задану тему. Текст до роботи . Картинки до роботи .


Рекомендована література

Клацніть для збільшення

1. Й.Я.Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько.
Інформатика: 10 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень, профільний рівень.  - К.: "Генеза", 2010. - 303 с., іл.
Електронна версія: У форматі PDF

  Клацніть для збільшення

2. Й.Я.Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько.
Інформатика: 11 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень, профільний рівень.  - К.: "Генеза", 2010. - 302 с., іл.
Електронна версія: У форматі PDF

Клацніть для збільшення

3. Информатика. Базовый курс.
2-е изд. Под ред. С.В.Симоновича. - СПб.: Питер, 2010. - 640 с.: ил.
Електронна версія: У форматі PDF

 

4. Е.М.Карачевский, И.Е.Филиппов, И.А.Филиппова.
Word 2010 в примерех.  - Казанский университет, 2012. - 125 с., ил.
Електронна версія: У форматі PDF

Клацніть для збільшення

5. Завадський І.О., Забарна А.П.
Microsoft Excel у профільному навчанні.  - К.: "Вид. група BHV", 2011. - 272 с., іл.
Електронна версія: У форматі PDF

Клацніть для збільшення

6. Завадський І.О.
Основи баз даних / І.О.Завадський - К.: Видавець І.О.Завадський, 2011. - 193 с.
Електронна версія: У форматі PDF

7. А.В.Сясєв.
Вступ до системи MathCAD.  - Дніпропетровський університет, 2004. - 107 с., іл.
Електронна версія: У форматі PDF

Клацніть для збільшення

8. Пасічник О.Г., Пасічник О.В., Стеценко І.В.
Основи веб-дизайну.  - К.: "Вид. група BHV", 2009. - 336 с., іл.
Електронна версія: У форматі DJVU

Клацніть для збільшення

9. А.В.Белозубов, Д.Г.Николаев
Основы работы с HTML-редактором Adobe Dreamweaver CS3. - СПб.: СПбГУ ИТМО, 2007. - 112 с.
Електронна версія: У форматі PDF

10. Набор математических текстов в Mathtype/Word. Учебно-методическое пособие для вузов. Составители: А.В.Глушко, Л.В.Безручкина, Е.Н.Свиридова. ГОУ ВПО "Воронежский государственный университет", 2007. - 59 с.
Електронна версія: У форматі PDF
Клацніть для збільшення

11. Adobe Dreamweaver СС : Официальный учебный курс ; [пер. с англ. М. А. Райтмана]. - Москва: Эксмо. 2014. - 496 с. - (Официальный учебный курс).
Електронна версія: У форматі PDF
Компакт-диск до книги

12. Воскобойников Ю. Е., Задорожный А. Ф. Основы вычислений и программирования в пакете MathCAD PRIME: Учебное пособие. - СПб.: Издательство «Лань» 2016. - 224 с.
Електронна версія: У форматі PDF

Програмне забезпечення
Програма Adobe Reader 11 (для відкриття документів у форматі PDF) Завантажити програму
Програма WinDjvu 2 (для відкриття дкументів у форматі DJVU) Завантажити програму

Програма Mathcad 15