Публікації (друковані виступи, статті)

2016 рік. Публікація статті «Використання засобів комп’ютерного моделювання для дослідження двигуна постійного струму в лабораторному практикумі з електротехніки» в збірнику матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, м. Київ, 14 – 18 листопада 2016 р. «Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування».

2017 рік. Публікація статті ««Використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні електротехнічних дисциплін»» в збірнику матеріалів IV Регіональної науково-методичної конференції викладачів, м. Маріуполь, 1 – 3 листопада 2017 р. «Підготовка конкурентоспроможного молодшого спеціаліста: реалії, проблеми, перспективи». Сертифікат.

2018 рік. Електронна публікація «Освітній веб-сайт викладача» на Конкурсі професійної майстерності педагогічних працівників технікумів та коледжів «Педагогічний оскар-2018» державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта». Пояснювальна записка. Сертифікат.

2018 рік. Публікація статті "Використання засобів комп’ютерного моделювання для дослідження характеристик транзистора в лабораторному практикумі з електроніки" в збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової інтернет-конференції "Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку" 17 листопада 2018 р. Сертифікат.

2018 рік. Публікація (у співавторстві) статті "Квантовий комп’ютер: вражаючий стрибок ІТ-революції" в збірнику матеріалів обласної науково-практичній конференції викладачів та студентів з інформатики та комп’ютерної техніки "Інформаційні системи та інноваційні технології в сучасному суспільстві" 23 листопада 2018 року. Сертифікат.

2019 рік. Публікація статті "Моделювання роботи системи масового обслуговування методом Монте-Карло в Delphi" в збірнику матеріалів Всеукраїнської наукової інтернет-конференції "Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку" 19 лютого 2019 р. Сертифікат.

2019 рік. Публікація тез доповіді "Використання комп’ютерного моделювання електричних схем при викладанні дисципліни «Електротехніка та електроніка" в збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та викладачів закладів вищої освіти «Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи» (Маріупольський коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет), 17.05.19 р. Сертифікат.